Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Při podpisu smlouvy je důležité si důkladně přečíst obchodní podmínky, aby později nedošlo k překvapivým sankcím za nedodržení podmínek stanovených v tomto dokumentu.