Podnikatelský úvěr

Podnikatelský úvěr

V případě podnikatelské půjčky se jedná o legislativou jen minimálně korigovaný vztah mezi dvěma podnikateli, z nichž jeden je úvěrující - a půjčuje své peníze tomu druhému, který je úvěrovaný.

Podnikatelské půjčky se řídí občanským zákoníkem a nevztahují se na ně ochranné prvky půjčky spotřebitelské.

Podnikatelský úvěr si může vzít jen podnikatel (OSVČ) a čerpat jej může pouze na podnikatelský bankovní účet (nikoliv na běžný občanský účet u banky), případně v hotovosti.