Pojištění

Pojištění

Pojištění je smluvní vztah mezi dvěma stranami, kdy pojistiteli vzniká závazek na základě pojistné smlouvy s pojištěným. Cílem je dohodnout sumu (tj. pojistné), která se v případě škodné události (nejčastěji újma na zdraví, smrt či škoda na majetku) dostává k pojištěnému. V průběhu pojištěný platí dohodnutou výši, za kterou pak dostane dohodnuté pojistné v případě události. Pojištění úvěru při ztrátě zaměstnání či pojištění schopnosti splácet. Toto jsou dvě nejčastější varianty, které se k úvěru poskytují, banky je mnohdy nabízejí automaticky při schválení půjčky. Jedná se o krytí pro žadatele o úvěr, aby s jistotou věděl, že má prostředky k placení půjčky i v případě jeho vlastní nouze.

Pojistník (pojišťovna) i pojištěnec (poškozený) mohou být fyzickou, ale i právní osobou. Pojistná smlouva je uzavřena na konkrétně stanovenou dobu.