Příslušenství dluhu

Příslušenství dluhu

Dluh bývá (ve většině případů) složen ze dvou částí: jistiny a příslušenství. Jistina je původní dluh. Do příslušenství počítáme úroky, poplatky, případně úroky z prodlení a další sankce, když dluh není splacen včas. Jistina a příslušenství dluhu se vyčíslují například pro účely exekuce, kde je stanoveno, že jistina se z exekuce splácí přednostně, pak teprve příslušenství.