Rating

Rating

Rating vyjadřuje nezávislé hodnocení cenných papírů a obligací ratingovými agenturami neboli jak bude firma schopna splácet své závazky. Cílem je informovat investory o finanční situaci firem. Hodnotícími kritérii jsou faktory kvantitativní (využití matematicko-statistických metod) a kvalitativní (těžko vyčíslitelné – vztahy, strategie, konkurence apod.). Ratingy se hodnotí písmeny A, B, C a jejich kombinacemi, kde A je nejméně riziková.

Nejznámější světové ratingové agentury jsou Moody´s, Standard & Poor´s a Fitch.