Roční fixace

Roční fixace vyjadřuje fixní úroveň úroku pro předem dohodnutou dobu jeden rok a není možné tuto úroveň měnit. Obecně jsou v dlouhodobém průměru roční fixace levnější než fixace delší (např. 15 let).

Volba délky fixace by se měla odvíjet od současné situace klienta a jeho preferencí.