Šek

Šek

Šek je cenný papír, díky kterému banka vyplácí majiteli šeku množství peněz, které je na šeku uvedeno.

Můžeme se setkat s bankovním (banka vystavuje na žádost klienta), soukromým (šeková knížka s uloženými penězi, které jsou k dispozici pro výběr hotovosti nebo uhrazení závazků) a cestovním šekem.

Splatnost šeku je rozdílná podle místa vystavení a místa splatnosti (záleží na státech a kontinentech). Na šeku by vždy mělo být uvedeny následující informace: bezpodmínečný příkaz k vyplacení, šeková částka, jméno, kdo má platit, místo placení a podpis výstavce šeku (viz zákon směnečný a šekový).