Směnky 

Směnky představují cenné papíry, které jsou podepisovány mezi žadatelem o úvěr a poskytovatelem úvěru. Musí obsahovat zákonem přesně stanovené údaje, ze kterých vyplývá závazek. Směnka také může sloužit k získání úvěru nebo k ručení.