Splátka

Splátka

Splátka je pravidelnou měsíční (čtvrtletní, půlroční či roční) platbou, jejímž prostřednictvím dlužník splácí svůj dluhy vůči věřiteli. Splátka musí dorazit na stanovený účet, případně složenkou na adresu nebo být přinesena na dohodnuté místo v hotovosti, ale vždy v dohodnuté měně, výši a v dohodnuté datum, případně dříve, nikdy však později. 

Splátka je běžnou součástí půjček, ale i kontokorentu, kreditních karet, nákupu na splátky či třeba revolvingu. V praxi se lze potkat s několika typy splátek (např. anuitní, balonová, degresivní, progresivní, lineární) v závislosti na tom, jak jsou na nich obě strany smlouvy o úvěru dohodnuty.