Úvěrové skóre, scoring, rating

Úvěrové skóre, scoring, rating

Úvěrové skóre úzce souvisí s úvěruschopností, bonitou. Jde o výpočet bonity (úvěruschopnosti) žadatele o úvěr, přičemž pojem „scoring“ nebo „rating“označuje samotný proces výpočtu. Každý poskytovatel si stanovuje vlastní požadavky na bonitu a vlastní způsob jejího výpočtu.