Úvěruschopnost

Úvěruschopnost

Úvěruschopnost je slovo, které samo o sobě vystihuje svůj význam – schopnost být úvěrován, respektive předpokládanou schopnost vybraný úvěr splatit. Důležitými ukazateli úvěruschopnosti jsou pravidelné příjmy, jejich druh a zdroj, závazky (povinné platby), majetek, rezervy, historie splácení předchozích dluhů nebo plateb za služby typu telefon, televize, energie, ze zákona též svéprávnost, věk, státní občanství nebo trvalý pobyt v ČR, někdy je vyžadováno vlastnictví bankovního účtu na jméno žadatele.

Banky i nebankovní společnosti musejí ze zákona zkoumat úvěruschopnost každého žadatele. Jakými prostředky a metodami k tomu přistupovat, však už zákon nestanovuje. Úvěruschopnosti se často říká též „bonita“.