Zástava nemovitosti

Zástava nemovitosti

Nemovitost se dá zastavit ve prospěch věřitele, který si tímto krokem zajistí, že když dlužník (majitel nemovitosti) nebude splácet, bude věřitel prvním v pořadí, kdo bude mít nárok na zpeněžení zastaveného domu/bytu a získání dlužné hotovosti zpět.

Nejčastěji se využívá u hypoték, někdy i u úvěru ze stavebního spoření. Zástavní právo se zanáší do katastru nemovitostí a souhlasit s ním musejí všichni vlastníci nemovitosti. Jako zástavu lze však použít i pozemek nebo movitou věc, například auto.