Zesplatnění půjčky

Zesplatnění půjčky

K zesplatnění půjčky může podle občanského zákoníku dojít při porušení smlouvy o úvěru.

O zesplatnění musí věřitel požádat, dlužník na něj pak má 30 dní, a to včetně úroků.

U spotřebitelských úvěrů je možnost zesplatnění téměř nulová, poměrně často se s ní však operuje u půjček podnikatelských.