Mimořádná splátka

Mimořádná splátka

Mimořádná splátka se může týkat jak předčasného splacení, kdy se mimořádnou splátkou předčasně doplatí celý úvěr, včetně všech souvisejících poplatků, tak i situace, kdy se půjčka neukončuje předčasně, jen se v mimořádném dřívějším termínu splácí určitá její část.

Cílem bývá snížení úroků z doposud nesplacené jistiny, která se mimořádnou splátkou zmenší.