Havarijní pojištění online | Hyperfinance.cz

Proč se vyplatí sjednat havarijní pojištění online

  • Přehledná tabulka seřazená podle ceny, kde najdete uveden i rozsah krytí.
  • Možnost zvolit z desítek produktů s různou výší spoluúčasti a rozsahu krytí.
  • Výrazná úspora proti běžným způsobům sjednání.
  • Nikam nemusíte chodit, abyste své vozidlo komplexně ochránili.

Havarijní pojištění vozidel srovnání

Na rozdíl od povinného ručení, které ze zákona poskytuje ochranu druhým, je havarijní pojištění způsobem jak ochránit sebe, spolucestující ve svém voze, též samotné auto či zavazadla v něm, a to dokonce i ve chvílích, kdy v automobilu nejste, kdy je zaparkován třeba před domem nebo v garáži. 

Pojistná ochrana se totiž týká jak vámi zaviněného bourání vozu, tak i poškození vandaly, vykradení vozu nebo krádeže celého auta, dále působení živlů či například střetu se zvěří, ochrany všech skel, pojištění zavazadel, poskytnutí široké škály asistenčních služeb - možností je zkrátka spousta. Havarijní pojistka umí pojistit snad všechno, co se vašemu autu (a tím i vám) může stát. 

V současnosti lze uzavřít i havarijní pojištění online, jenže brouzdat po stránkách jednotlivých pojišťoven není žádný med, o čase takto stráveném ani nemluvě. My vám nabízíme ta nejlevnější havarijní pojištění přesně v rozsahu, jaký si budete přát. Náš software provede u havarijního pojištění srovnání podle vámi zadaných požadavků a vyjedou pouze nabídky šité vám na míru. Možná vás překvapí, o kolik jsou levnější než ty, co jste našli na stránkách pojišťoven či na jejich přepážkách. Máme totiž přímo s pojišťovnami vyjednány výrazné slevy právě pro vás.

Jestliže pojistíte všechna rizika, na která je pojišťovnou krytí nabízeno, máte tzv. all-risk variantu. Je nejdražší, ale postará se o vaše auto v každé situaci, dokonce i v zahraničí, či mimo Schengen. Levnější havarijka jsou ta, kde si vyberete jen některá rizika.  Zvažujte však pečlivě.

Při vyplňování parametrů havarijního pojištění je důležité rozhodnout se též o míře spoluúčasti. Jedná se o částku, kterou v případě pojistné události zaplatíte „ze svého“, což do velké míry ovlivňuje výslednou cenu havarijního pojištění. Pohybuje se nejčastěji od jednoho do deseti procent. 

Pokud jste dobrý řidič a na havarijku chcete ušetřit, lze zcela vynechat riziko havárie, které tvoří značný podíl na ceně pojištění. S přibývajícím stářím vozu náklady na havarijko postupně klesají. Jednou uzavřené havarijní pojištění rozhodně není definitivní. Jako u všech majetkových pojištění i zde platí, že by se mělo minimálně jednou za dva roky revidovat. Díky tomu můžete pravidelně ušetřit při zachování optimální úrovně pojištění. 

Nezapomeňte, že platnost havarijního pojištění je jeden rok, s automatickým opakováním. Abyste havarijko mohli změnit nebo ukončit, pojišťovně musíte dát vědět písemně, a to nejpozději šest týdnů předem. Nově uzavřené havarijní pojištění je platné okamžitě po té, co podepíšete smlouvu (online) a uhradíte pojistné. 

Vždy mějte na paměti, že havarijní pojištění se nevztahuje na situace, kdy auto není ve správném technickém stavu nebo nebylo správně zajištěno. Podrobnější přehled, kdy havarijní pojištění uplatníte a na co se nevztahuje, najdete na našem blogu.


Jak postupovat

  1. Vyplňte údaje v online formuláři
  2. Vyberte si z nabídky pojišťoven
  3. Sjednejte si povinné ručení

Časté otázky

Co je havarijní pojištění?

Havarijní pojištění poskytuje finanční krytí v případech, kdy vám auto poškodí srážka se zvěří nebo vandalové, kdy je auto ukradeno, poškozeno v důsledků působení živlů (včetně požáru), kdy jsou poškozena zavazadla v autě nebo kdy vaše auto nabouráte (z povinného ručení se hradí škody jen ostatním účastníkům nehody), dále když potřebujete asistenci – v těchto případech se vyplácí odškodnění nejen na vozidle, ale i na zdraví, případně na životech osádky vozu, pojišťovnou jsou poskytovány asistenční služby. Havarijní pojištění lze individuálně nastavit dle přání majitele vozu, vždy ale musíte počítat alespoň s nějakou spoluúčastí.

Na co se vztahuje havarijní pojištění?

Havarijní pojištění se vztahuje na škody způsobené buď na voze samotném nebo na zavazadlech, ale také na životech či na zdraví posádky vozu, na který bylo havarijní pojištění uzavřeno. Havarijní pojištění zahrnuje i různě široké asistenční služby.

Jak vypovědět havarijní pojištění, když chci vaše levnější?

Výpověď havarijního pojištění je nutné učinit písemně, a to nejpozději šest týdnů před výročím uzavření původního havarijního pojištění, v ten den již musí být výpověď u pojišťovny. Nejlépe je vypovědět doporučeným dopisem přímo na centrálu pojišťovny, lze však i doručit osobně na přepážku, i sem však v písemné podobě. 

Výpověď musí obsahovat vaše osobní data, SPZ vašeho vozu a pokud možno i číslo smlouvy o havarijním pojištění, nutné ale není, pojišťovna si dohledá. Během několika dní má pojišťovna povinnost vám písemně (elektronicky) potvrdit, že výpověď přijala a akceptuje ji.

Proč je havarijní pojištění ve srovnávači o tolik levnější? V čem je fígl?

Fígl je v tom, že máme přístup k informacím o aktuálních nabídkách pojišťoven, máme vyjednány výrazné hromadné slevy a také jsme vyvinuli software, který umožní rychlé a přehledné srovnání. I to nejlevnější havarijní pojištění, co zde najdete, je plnohodnotnou pojistkou vašeho vozu.

Co má vliv na cenu havarijního pojištění?

Velmi mnoho faktorů ovlivňuje výslednou cenu havarijní pojistky. Jde například o cenu a stáří vozu, o věk a bydliště majitele vozu, o jeho bonusy, které se vztahují jak na povinné ručení, tak většinou i na havarijní pojištění, o pojištěná rizika nebo též o výši spoluúčasti.

Co je to spoluúčast, o které tu píšete?

Spoluúčast je částka, kterou se podílíte na pojistném plnění, jinými slovy kterou musíte zaplatit vy, pokud dojde k pojistné události. Vyjadřuje se v procentech a odvíjí se od celkové škody. Jestliže vám kroupy poškodí vůz a oprava bude stát 40 tisíc korun, vy při spoluúčasti ve výši jednoho procenta zaplatíte 400 Kč a zbytek pojišťovna. Při desetiprocentní spoluúčasti dáte ze svého 4 000 korun, zbytek pojišťovna.