Co kryje povinné ručení a na co se nevztahuje

Co kryje povinné ručení a na co se nevztahuje

Lenka Rutteová   Publikováno 12.07.2021 Rada| Pojištění

Co kryje povinné ručení a na co se nevztahuje

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla musí mít uzavřené každé vozidlo, jež je provozováno nebo odstaveno na pozemních komunikacích. Co všechno povinné ručení, jak se také toto pojištění nazývá, vlastně kryje? A na co se naopak nevztahuje? Možná budete překvapeni, ale výluk je tu víc než dost…

 

Co kryje povinné ručení

Jednoduše lze uvést, že povinné ručení kryje škody na majetku a zdraví osoby, která se stala obětí nehody zaviněné pojištěným (vyjma osob ze společné domácnosti pojištěného). Pojišťovny nabízejí povinné ručení v různých úrovních, které poskytují odlišnou výši pojistného plnění. Mezi základní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hlavně patří:

 • škody na zdraví (bolestné, pobyt v nemocnici, náklady na léčbu, ale i soudní výlohy, pokud jsou nutné)
 • škody na životě (v případě úmrtí jiné osoby než řidiče a člena jeho domácnosti)
 • škody na majetku (nejenom vozidel, ale i jakéhokoliv dalšího majetku – např. ploty, sloupy atd.). Zákon mimo jiné stanovuje, jak určit a vyplatit škodu na autě z povinného ručení
 • škody na zvířatech
 • škody spojené s ušlým ziskem
 • výdaje na odstranění dopravní nehody
 

Na co se povinné ručení nevztahuje

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že povinné ručení nelze uplatnit na jakoukoliv škodu vlastníka vozidla – pojistníka (pojištěného). Pokud chce majitel vozu uplatnit škodu na svém majetku, zdraví nebo životě, musí mít sjednané jiné pojištění (havarijní), případně sjednána připojištění k povinnému ručení. 

Povinné ručení se ovšem nemusí vztahovat ani na škody způsobené jiné osobě. K tomu může dojít ve specifických případech, které určuje pojistná smlouva a hlavně zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 168/1999 Sb. Jedná se zejména o tyto případy:

 • úmyslné způsobení škody
 • neoprávněné použití vozidla
 • vozidlo nebylo způsobilé k provozu po technické stránce
 • řidič se odmítl podrobit testu na omamné látky a alkohol
 • poškozenými osobami jsou členové domácnosti viníka nehody, případně byl poškozen majetek členů jeho domácnosti (jinými slovy: příbuzným pojistné krytí z povinného ručení většinou nenáleží). Výjimkou je ušlý zisk příbuzného způsobený zraněním při nehodě. A pozor, toto platí i v případě, že v koloně či před domem nabouráte do auta svého příbuzného, s nímž žijete ve společné domácnosti!
 • škoda vznikla mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem a/nebo na věcech přepravovaných těmito vozidly
 • újma vznikla manipulací s nákladem u stojícího vozidla
 • škodu způsobilo vozidlo při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou těch, kde je řidič povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • újma vznikla provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí
 • újma na majetku byla způsobena provozem pojištěného vozidla v době, kdy jej řídila osoba jiná než majitel nebo provozovatel (v tomto případě se z povinného ručení vyplácí pojištěnému jen jeho případná škoda na zdraví či životě)
 • střet vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby (újma se hradí jen v případě, že se střetli různí provozovatelé vozidel a zároveň jestliže není vlastník auta zároveň provozovatelem tohoto vozu, na němž byla újma způsobena. Nejčastěji se týká firemních flotil)
 • pokuty. Pokud dostanete pokutu za cokoliv, povinné ručení ji samozřejmě neuhradí. Na trhu se ale dá najít cílená služba nazvaní pojištění na pokuty. Ovšem, nejásejte. Nejde o pojištění a nejde o službu s předem daným výsledkem. Má víc otazníků a rizik než výhod. Podrobnosti si můžete projít v našem článku Jste pojištěni na pokuty?

Užitečný TIP pro Vás:

Porovnáváme i povinné ručení na motocykl

Získejte nejlepší povinné ručení

Na co si dát ještě pozor

Při uzavírání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla se vyplatí nejenom sledovat rozsah pojištění po obsahové stránce, ale i finanční. Výše pojistného je totiž nabízena v několika skupinách pojistného plnění, které se výrazně liší. Největší riziko hrozí v oblasti škody na zdraví a životě. Od roku 2014 se toto odškodnění stanovuje individuálně. Navíc uznané částky za způsobené škody na životě a zdraví rok od roku rostou. Ovšem podcenit nelze ani škody na majetku, jelikož se na silnicích objevují stále dražší auta.

Proto by měl každý pečlivě zvážit, zda mu stojí úspora několika stokorun za to, že bude mít uzavřené povinné ručení na výrazně nižší limity pojištění. V online srovnávači autopojištění se během chviličky dozvíte, o kolik víc by bylo nutné zaplatit za pojištění třeba s dvojnásobným krytím. Rychlost výpočtu cen pojištění u různého krytí ale není jediným důvodem, proč se do online srovnávače podívat, kdykoliv se chystáte pojistit auto. Přečtěte si o dalších 8 důvodech, proč ke sjednání autopojištění využít online srovnávač.

vOd 23. prosince 2023 je rozšířen okruh vozidel, u nichž máme povinnost sjednat si povinné ručení. Podívejte se, která to jsou!

Chcete chránit i sebe? Zajímejte se o připojištění nebo o havarijko

Povinné ručení se stalo poměrně flexibilním produktem díky nabízeným balíčkům připojištění. Ta už se vztahují na řidiče vozu (tedy na vás) a na vaše auto, jinými slovy nesou v sobě prvky havarijního pojištění, ale za celkem rozumné ceny. Co se dá připojistit k povinnému ručení?  Rozhodně toho není málo: 

 • poškození skel
 • úraz řidiče a spolujezdců
 • poškození stojícího auta zvířetem (většinou přehryzané kabely)
 • střet se zvěří
 • přírodní živly
 • odcizení či vandalismus
 • asistenční služby
 • náklady na půjčovné
 • zavazadla
 • právní ochrana

Výčet neberte jako definitivní, trh s povinným ručením se vyvíjí velmi rychle a pojišťovny každou chvilku přicházejí s novinkami v oblasti připojištění, aby získaly konkurenční výhodu. Každopádně platí, že vaším povinným ručení budete mít kryta pouze ta rizika vztahující se na vás a vaše vozidlo, která si připojistíte, a budou uvedena ve smlouvě. Krytí škod obětí dopravních nehod způsobených vámi je v povinném ručení vždy v plném rozsahu, ale jen do sjednaného limitu. 

Sami se můžete přesvědčit, že limit pojištění má na výslednou cenu ručení jen drobný efekt. Přečtěte si, co tvoří cenu povinného ručení a čím je ovlivněna nejvíc!

 

Havarijní pojištění je samostatnou kapitolou

Havarijní pojištění kryje celou řadu pojistných rizik vztahujících se na majitele a řidiče vozu, posádku, věci ve voze i na samotné auto. Je jedno, zda jste nehodu zavinili nebo nezavinili – jakmile je škoda na vaší straně, plní se z havarijního pojištění vždy (pokud je dané riziko sjednáno).

Vždy je též vyžadována spoluúčast (minimálně 1 000 Kč) a vždy se jedná o samostatné pojištění, které ale nelze sjednat bez povinného ručení.

Podívejte se, co ovlivňuje cenu havarijního pojištění., nebo kterých 20 mýtů a omylů se s havarijním pojištěním spojuje nejčastěji

 

 

Jak na tisk zelené karty? Už zelený papír mít nemusíte!

Sice se jí stále bude říkat „zelená karta“, ale již od léta 2020 ji směle můžete tisknout doma na papír bílý. Pojišťovna již nemusí zasílat originál poštou, když jí oznámíte, že máte tiskárnu a zaslání dokladu o zaplaceném povinném ručení opravdu nepotřebujete. 

Na zelený papír ale některé pojišťovny tisknou i nadále, protože zelených formulářů mají na skladě více než dost. Poslední opravdu zelené karty budou mít platnost až do června 2022. Pak už budou instituce v České republice uznávat potvrzení o zaplacení povinného ručení jen na papíru bílém, policie by měla brzy mít k dispozici i elektronickou databázi propojenou právě s pojišťovnami, resp. s registrem vozidel. 

A co zahraničí? Uznají tam zelenou kartu na bílém papíru?

Ne všechny země EU však zelené karty ruší a nezavádějí papíry bílé. Ovšem jste-li řidiči i do zahraničí, netřeba se v zemích EU obávat – tyto země se totiž zavázaly, že budou uznávat i zelené karty vytisknuté na bílém papíru.

Vedle členských zemí EU jsou naše doklady o povinném ručení (na bílém papíru)uznávány i v následujících zemích: Island, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie, Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Monako, San Marino, Severní Makedonie, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Pak je tu ještě několik zemí, kde může povinné ručení na bílém papíru platit. Jsou jimi: Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko. Proč jen může? Česká kancelář pojistitelů sice uzavřela smlouvu s každou z nich, ale ne všechny pojišťovny svým ručením všechny tyto země pokrývají. Jak ale poznáte, jak je tomu u vašeho povinka? Aby platilo, rozeznávací značka dané země nesmí být na zelené kartě přeškrtnuta.

Bez omezení platí ve všech zmíněných zemích povinné ručení od pojišťoven Allianz, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Pojišťovna VZP, Slavia pojišťovna a Uniqa pojišťovna.

Ostatní (AXA, ČPP, ČSOB, Direct, Hasičská, Pillow) mají na některé z poslední skupinky jmenovaných zemí výluky, takže nejenže tu nebude platit u nich uzavřené povinné ručení na bílém papíru, ono by zde neplatilo ani pojištění na papíru zeleném.  Ve stejném rozsahu zemí a pojišťoven bude omezena i platnost pojištění havarijního.

Shrnutí

Povinné ručení má mnoho podob, ale jeho základní verze kryje vždy jen oběti dopravní nehody, nikdy jeho viníky. Abyste ochránili sebe i v situaci, kdy jste za nehodu mohli vy, je potřeba k ručení povinnému uzavřít buď vybraná připojištění, nebo rovnou havarijní pojištění. 

Nyní už nemusíte čekat na kartu od pojišťovny. S sebou už ji vozit nemusíte, a to dokonce ani v mobilu. Odborníci ji však doporučují ponechat alespoň v mobilu. Přečtěte si proč

Na kartu ale nesmíme zapomenout úplně. S sebou ji přibalte před cestou do zahraničí, a to i v rámci zemí EU. Než se vydáte mimo země EU, vždycky nejprve zkontrolujte, že vaše pojištění v nich skutečně platí. Každá pojišťovna si rozsah působnosti stanovuje podle sebe.

 

Zdroje: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla / stránky pojišťoven

 
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více