Srovnání podnikatelských účtů | Hyperfinance.cz

Podnikatelský účet


Co je podnikatelský účet?

Podnikatelský neboli firemní účet není ničím jiným než bankovním účtem určeným pro podniky a podnikatele, slouží k platebním operacím souvisejícím s podnikáním živnostníka i obchodní společnosti. Do skupiny podnikatelských účtů se řadí ještě i tzv. profesní účty, i když se od těch podnikatelských trochu liší. 

Jaký je rozdíl mezi podnikatelským a běžným účtem?

Je jich mnoho. Ale ukážeme si ty nejdůležitější, které tkví v doprovodných službách, v technologických možnostech, v možnostech pojištění, v poplatcích, v míře ochrany klienta (zde je nižší než u spotřebitelských běžných účtů). Naopak z pohledu exekuce nebo insolvence (OSVČ) tu žádné rozdíly nejsou, na oba se vztahuje stejně.

Hlavní myšlenkou účtů pro podnikání je oddělit finance z podnikání od financí soukromých, zejména pro následné účetnictví a daňové přiznání, též nabídnout státní správě vhled jen do byznys účtu (nikoliv do toho soukromého) a v neposlední řadě moci využívat rozšířených služeb banky, které se k běžnému (retailovému) účtu vůbec neposkytují.

Tip: Podívejte se, jak si pojistit, abyste za fakturu dostali zaplaceno.


Důvodů k založení účtu pro podnikání je samozřejmě mnohem více, postupně se k nim dostaneme. V některých případech ovšem česká legislativa přímo stanovuje povinnost zřídit podnikatelský účet. I ty si zmíníme. Nejprve ale začněme typy účtů pro podnikání.

Na českém bankovním trhu najdete nejčastěji následující druhy podnikatelských účtů:

 • Účty pro podnikatele (živnostníky, OSVČ)
 • Účty pro malé a střední firmy/podniky
 • Účty pro velké firmy a korporace
 • Profesní účty

Druhy účtů pro podnikatele se od sebe navzájem odlišují nákladovostí, nabízenými službami, ale též zmíněnou povinností zřídit si je.  Dobrovolnost byla ponechána pouze ve zřizování účtu pro živnostníky (podnikatele, OSVČ, podnikající fyzické osoby) a ještě pro společnosti s ručením omezeným – ovšem jen tam, kde výše všech peněžitých vkladů nepřesáhne v souhrnu 20 000 Kč (účinné od 1. 1. 2021). 

Na bázi dobrovolnosti zůstává podnikatelský účet dokonce i u těch OSVČ, které se stanou plátci DPH (roční obrat převýší 1 milion Kč). Níže v textu si však ukážeme, proč se nebránit bankovnímu účtu pro živnostníky, když se registrujete k DPH.

Tip: K podnikatelským účtům se vztahují i půjčky na podnikání. Ale podívejte se, proč byste si nikdy neměli brát podnikatelskou půjčku, když peníze nechcete na podnikání, nýbrž na věci pro rodinu, domácnost.


Zbylé druhy účtů pro podnikání už jsou povinné. Jinými slovy, podnikatelský účet si vždycky musejí zřídit obchodní společnost (podniky – s výjimkou výše zmíněných s.r.o). Často se o těchto účtech hovoří jako o účtech pro právnické osoby.

Též lidé podnikající v profesích vyjmenovaných legislativou (typicky lékař, lékárník, advokát, notář, pojišťovací zprostředkovatel, soudní exekutor, správce konkurzní podstaty, insolvenční správce) musejí být majiteli speciálního bankovního účtu. Hádáte správně, tito lidé si povinně zakládají profesní účty, v nabídce bank je najdeme též pod účty podnikatelskými. 

Služby poskytované bankami se liší i pro různé profese, kdy například notářům nabídnou spíše lepší úročení částek na více účtech a podúčtech (například peníze vložené do úschovy, složení základního kapitálu atd.), kdežto lékárníkům se banky soustředí na maximální počty elektronických transakcí zdarma apod.

Nepřehlédněte: Možná jste narazili i na pojem „obchodní účet“. Ten však s podnikáním nijak nesouvisí, nejedná se o druh účtu podnikatelského. Obchodní účet je určen pro investování, založit si ho může nepodnikající fyzická osoba, živnostník, ale i obchodní společnost. Takže i když obchodní společnost pomocí účtu hradí (nebo přijímá) své obchodní transakce, je její účet u banky vždy účtem podnikatelským, nikoliv obchodním. Ten obchodní si založí až tehdy, když chce začít investovat.


Kdy si založit podnikatelský účet?

Vždycky, když to vyžaduje zákon - to je jeden z případů, kdy si rozhodně založit účet pro podnikání. A co se živnostníků týká, vyplatí se založení firemního účtu v momentě, kdy výhody a rozšířené služby převáží nad případnými nevýhodami. Odpověď na otázku: „Musí mít OSVČ podnikatelský účet?“ totiž zní: „Nemusí“. Účet pro OSVČ není povinností, je to ponecháno na bázi dobrovolnosti, resp. svobodného výběru podle potřeb a preferencí.

Ale pozor! Ne každá banka dovoluje realizovat transakce z podnikání přes běžný účet! Pokud zakazuje podnikání na běžném účtu, najdete to v obchodních podmínkách, možná se vám i sama banka ozve, jakmile jí „docvakne“, že vaše příjmy pocházejí spíše z podnikání než ze zaměstnání. Novějších nízkonákladových bank se to většinou netýká.

 

Používání běžného účtu k podnikání banka nijak přímo nesankcionuje, přestože jde o porušení jejích obchodních podmínek. Žádné pokuty se konat nebudou, nicméně se banka může vyvázat z odpovědnosti, kdykoliv by se na účtu odehrálo cokoliv, co vy byste později reklamovali. Takovou reklamaci banka řešit nebude, protože vy coby klient porušujete její obchodní podmínky.


Dalším z důvodů, kdy se rozhodnout pro bankovní účet pro živnostníky, je tedy nevůle banky „trpět“ vaši živnost na běžném účtu (v tomto případě samozřejmě můžete kdykoliv přejít k jiné bance, které tohle vadit nebude – kodex mobility klientů platí i pro klientelu firemní).

Dalšími důvody ke zřízení účtu pro podnikání nejčastěji bývají:

 • zjednodušení práce s účetnictvím – například díky API bankovnictví nebo jinému řešení se dají data přenášet přímo do účetnictví (účetních programů). Není nutné nic ručně hledat, ani třídit soukromé a pracovní transakce, máte kdykoliv úplný přehled o cash-flow vašeho podnikání, daňové přiznání se stává o to jednodušším,
 • ochrana soukromí – finanční správě musí živnostník sdělit číslo účtu. Pokud budete mít na zvlášť účtu živnost, bude se finanční úřad moci podívat jen do účtu firemního, a nikoliv soukromého. Analogicky je tomu v případě registrace podnikatelského účtu k DPH. Tady se účet musí dokonce i zveřejnit – a zveřejňovat soukromé číslo účtu není zrovna ideálním řešením. Když žádné číslo účtu k DPH neregistrujete, budou vaši odběratelé muset ručit za vás. A to významně snižuje kvaši konkurenceschopnost,
 • využití rozšířených služeb – s podnikatelskými účty je spojena mnohem širší škála služeb, než jakou známe z účtů běžných (spotřebitelských). Například již zmíněné propojení s účetnictvím, dále propojení s fakturami (hlídá se splatnost příchozích i odchozích faktur), propojení účtu s platebními bránami nebo terminály a mnohé další,
 • využití podnikatelských úvěrů – podnikatelskou půjčku je možné si vzít jen na podnikatelský účet. Nesplnění této podmínky může být dokonce považováno za úvěrový podvod. A jestliže si zažádáte o kontokorent či kreditní kartu, bude vám nabídnut mnohem vyšší limit než u běžného účtu,
 • širší nabídka cizoměnových účtů – k účtu na podnikání lze většinou zřídit více variant účtů v cizích měnách,
 • plánované vyšší transakce, než je povoleno realizovat v hotovosti – max. 270 tisíc korun. Víc v hotovosti nesmíte v rámci svého podnikání ani vydat a ani přijmout. Vyšší částky je povoleno přesouvat jen a pouze elektronicky. A takto vysoké transakce asi nebudete chtít realizovat v mixu se soukromými penězi,
 • specializovanější pojištění – banky dokáží pojistit firemní účty a karty s nimi spojené mnohem cíleněji, než co je v pojištění nabízeno na běžných účtech. K tomu přidejte i specializovaná pojištění, například odpovědnost na převzatých věcech, pojištění přerušení provozu apod.,

Tip: Nepodceňujte ani životní pojištění. Zejména v případě, kdy jsou vaše hlavní příjmy z podnikání, a nemocenské si neplatíte.


 • propracovanější softwarové možnosti – online bankovnictví toho dokáže mnohem víc než u účtu běžného. Už jsme zmínili propojení s dalšími programy, k mání je i podrobnější filtrování, tvorba záložek (oblastí), hromadné platby, multibanking z eshopu, víceúrovňová oprávnění a další vychytávky, které se při podnikání mohou hodit,
 • zadní vrátka u exekuce – v případě exekuce na podnikání vám bude obstaven nejprve podnikatelský účet, takže na tom soukromém vám mohou peníze zůstat ještě po nějakou dobu k dispozici. Podívejte se, jak velkou část příjmů sebere exekutor v roce 2024,
 • transparence, kdykoliv potřebujete – někdy je potřeba založit podnikatelský účet s jistou mírou transparence. Dostáváme se tím třeba do oblasti bytových družstev nebo neziskových organizací, nadací, ale i jednotlivých sbírek na vyhlášený účel. Transparenci lze omezit na konkrétní okruh lidí, anebo ji ponechat úplnou.

Je však potřeba dodat, že účty pro podnikatele mají i své nevýhody. A právě na tom, zda výhody převáží nad nevýhodami, byste měli postavit své rozhodnutí, jestli si založit podnikatelský účet, či nikoliv (když nespadáte do skupiny těch, kdo účet na podnikání mít musejí). O jaké nevýhody se jedná?

 • Některé účty jsou zpoplatněny poměrně vysokým měsíčním paušálem a poplatky za jednotlivé transakce, ty jsou sice daňově uznatelným nákladem, ale ne každý vede podrobné účetnictví. Najdete naštěstí čím dál více podnikatelských účtů vedených zdarma. U stejných bank bývají zdarma i účty běžné.
 • Chybí ochrana spotřebitele – účet na podnikání nespadá do kategorie spotřebitelských produktů, a tak u nich chybí i ochrana spotřebitele, zde jste více vystaveni tomu, co si banka zrovna vymyslí (přirozeně v mezích legislativy).
 • Systém přednastavených balíčků, ve kterém mnoho firemních účtů funguje, nemusí vyhovovat každému

 

Podle čeho vybrat nejlepší podnikatelský účet?

Nejlepším podnikatelským účtem je ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Pokud chcete spíše ušetřit náklady, vybírejte ten, který je nabízen zdarma, včetně vedení karet, tuzemských i zahraničních transakcí nebo výběrů z bankomatu, jestliže jste příjemcem plateb, třeba v maloobchodě, soustřeďte se i na podmínky platebního terminálu nebo online platební brány.


Zvažte, zda potřebujete mít pobočku banky nablízku anebo jestli stačí třeba hustá síť vkladomatů, abyste mohli kdykoliv (a nejlépe zdarma) vkládat hotovost, či si ji vybrat, také jestli jste dost zdatní v online bankovnictví, nebo si raději necháte osobně poradit.

Rozhodně se zaměřte i na doplňkové služby a též na prostředí a obsluhu internetového bankovnictví, včetně mobilní aplikace. Dalšími parametry k rozhodování budou propojení s účetními a fakturačními roboty, ale i s vašimi účty u jiných bank, v blízké době zahajující se bankovní identita nebo třeba okamžité platby - to jsou další aspekty, které mohou rozhodnout o tom, který firemní účet bude tím nejlepším.


Popřemýšlejte i o měnách, ve kterých potřebujete fungovat, případně o možnostech, jaké nabízí banka v oblasti oprávnění k účtu pro další osoby (vaše společníky, zaměstnance), zajímat vás může i účet pro složení základního kapitálu, resp. jeho podmínky.

Než zvolíte, kde založit podnikatelský účet, porozhlédněte se i po referencích jiných podnikatelů, kteří používají účty na podnikání a podělili se o své zkušenosti. Můžete z nich vyčíst třeba i běžný přístup banky nebo její ochotu řešit potřeby podnikatele individuálně.


U účtů pro podnikání se většinou neobjevuje úročení vkladů, a pokud ano, tak jen v minimální míře. Účet slouží jako pracovní nástroj, není jeho smyslem peníze zhodnotit, měly by totiž účtem plynule protékat. Pro zhodnocení volných firemních financí je vhodné sáhnout po obchodních účtech a s nimi spojených investicích (či investovat jiným způsobem).

Tip: Podívejte se, jak mohou podnikatelé i podniky investovat do půjček.


Jak si založit podnikatelský účet?

Založení podnikatelského účtu je snadné a je možné online. Stačí mít předem připravené potřebné dokumenty a v našem srovnávači podnikatelských účtů kliknout na ten, který se vám jeví jako nejvhodnější právě pro vaše potřeby. Ihned po klinutí na tlačítko „Mám zájem“ nebo „Chci založit účet“ budete přesměrováni do formuláře banky, kde vyplníte požadované údaje. 

Ty pak banka použije k založení účtu. Podepisovat smlouvu budete samozřejmě online, a to buď pomocí SMS kódu (jako ve starším internetovém bankovnictví) nebo jinou cestou. Možná coby podnikající osoba máte elektronický podpis, datovou schránku apod. 

Jaké dokumenty budete potřebovat k založení podnikatelského účtu? Záleží na tom, jestli jste OSVČ (živnostník) nebo jestli potřebujete účet pro firmu, případně povinný účet pro svou profesi. Podle toho se liší i požadované dokumenty:

 • fyzická osoba podnikatel (OSVČ) - průkaz totožnosti (někde jeden, někde dva) a výpis ze živnostenského rejstříku (IČ) – i když v některých bankách už si vaše živnostenské oprávnění najdou sami online, a tak jej předkládat netřeba,
 • právnická osoba – průkaz totožnosti (někde jeden, někde dva) a výpis z obchodního rejstříku (zmocnění jednat za právnickou osobu bude ve výpisu). Některé banky ovšem neumožní online sjednání účtu pro právnickou osobu, nutno jít na pobočku osobně,
 • profese s povinností založit podnikatelský účet – k dokladům totožnosti a (případně) živnostenskému oprávnění je nutné připravit i doklady o vykonávání dané profese.

Založení účtu trvá jen několik okamžiků, není nutné na něj dlouhodobě čekat, zejména díky online možnostem jde o velmi pohodlný proces, kdy můžete účet začít používat ještě v den, kdy jste si jej nechali zřídit. Čekat budete v podstatě jen na platební karty, až už debetní nebo kreditní. Předem si promyslete, kolik karet potřebujete, aby se vše vyřídilo najednou. O další kartu sice můžete požádat kdykoliv, ale znamená to další čekání.

Časté otázky

Musí mít s.r.o. bankovní účet?

V případě s.r.o. platí od ledna 2021 nová úprava povinnosti založit podnikatelský účet. Tam, kde se skládá počáteční kapitál do hodnoty 20 tisíc, není nutné zakládat podnikatelský účet za účelem složení a udržování tohoto vkladu, ale dají se peníze uschovat například u notáře. Proto malé s.r.o. nemusejí mít firemní účet, nicméně ty větší už ano

Je nutný podnikatelský účet pro OSVČ?

Ne, není nutný. Jestliže byste jej nevyužili, neboť pro podnikání nepotřebujete žádné zvláštní finanční služby a ani nepotřebujete striktně oddělovat peníze z podnikání od těch soukromých (zejména s novou paušální daní od roku 2021, kde odpadají od ledna 2022 daňová přiznání), není firemní účet nutný. 

Nikde není stanovena povinnost jej zakládat - tedy v případě, že jste OSVČ, a přitom nevykonáváte specializované profese (na které se povinnost mít profesní účet vztahuje – viz text výše: „Co je podnikatelský účet“). Ale pozor, některým bankám se podnikatelské transakce na běžných účtech nelíbí, prozkoumejte proto obchodní podmínky své banky – a případně přejděte jinam. Zde najdete porovnání běžných účtů.

Nemůžu najít živnostenský list. Dá mi banka podnikatelský účet i bez něj?

Živnostenský list (resp. živnostenské oprávnění) je dnes online veřejně dostupné a banka si jej najde. Stačí jí znát vaše osobní informace – jméno, příjmení a bydliště. Vaše IČ si můžete tímto způsobem kdykoliv dohledat také, stačí do vyhledávače napsat vaše jméno, příjmení a slovo „IČO“ nebo „IČ“.

Za jak dlouho se podnikatelský účet aktivuje?

V podstatě ihned po podpisu smlouvy. Podpis smlouvy u účtu pro OSVČ probíhá také online, stejně jako založení podnikatelského účtu. Takže aktivní účet pro podnikání máte v podstatě do několika minut od začátku procesu jeho zakládání.

Účet pro právnickou osobu se dá u některých bank zřídit jen osobně na pobočce, i tam se však účet aktivuje ihned po podpisu.

Dá se podnikatelský účet zrušit, i když podnikání ještě trvá?

Ano, samozřejmě dá, naprosto kdykoliv. Otázkou spíš je, zda to bude možné zdarma – i o tuhle informaci se zajímejte již před zakládáním účtu.

Kolik lidí může mít oprávnění s firemním účtem nakládat?

To záleží na majiteli firmy – oprávnění nakládat s účtem se uděluje v online bankovnictví. Zde se i volí stupeň oprávnění, například zda jen nahlížet nebo i zadávat příkazy (ale neprovádět je – to udělá až oprávněnější osoba), anebo zda dokonce další osobě udělit i oprávnění provádět příkazy k úhradě.

V jakých formátech se dají stahovat výpisy z podnikatelských účtů?

Formátů, které banky nabízejí k exportu z bankovnictví, je několik, například .ACE, .GPC, .XML, .PDF a další. Záleží vždy na tom, jaké formáty akceptuje váš fakturační robot a/nebo účetní program. 

Jaké pojištění se vztahuje na účty pro podnikání?

K těmto účtům nabízejí banky spoustu druhů takzvaného bankopojištění, například pojištění majetku, odpovědnosti, pojištění přerušení provozu, odpovědnosti na věcech převzatých, či například pojištění plateb. Ale škála pojištění je mnohem širší, banky dokáží nabídnout i individuální podmínky a produkty.

Budou se peníze na podnikatelském účtu zhodnocovat?

Firemní účet je pracovní nástroj, nikoliv prostředek ke zhodnocení přebytečné hotovosti. Některé profesní účty sice nabídnou zhodnocení, ale to jsou případy, kdy například notáři mohou nechat zúročit vložené zálohy, vklady, základní kapitál apod. 

Jestliže však podnikáte v oboru, kde profesní účet není povinný, s úročením moc nepočítejte. K tomuto účelu je vhodné si zřídit obchodní účet, ze kterého budete investovat, anebo si zřídit bankovní služby související s přebytečnou hotovostí, v nabídce jsou typicky vklady na dobu určitou, vklady na požádání nebo spořicí účty s výpovědní lhůtou, ty fungují trochu jinak než klasické spořicí účty pro spotřebitele

Jestliže jste živnostník, stačí samozřejmě klasické spořicí či investiční nástroje pro spotřebitele. Než ale s investováním začnete, seznamte se alespoň se čtyřmi základními pravidly správného investování.

Shrnutí

Podnikatelský účet je finančním pracovním nástrojem pro firmy a podnikatele, a to zejména díky softwarovým možnostem propojení s účetními a daňovými programy, napojení platebního terminálu, online plateb, či například nastavení plateb hromadných. Nabídne i speciální pojištění, vysoký úvěrový rámec nebo ochranu osobního účtu pro ty, kdo se registrují k DPH. 

Většina právnických osob si podnikatelský účet musí zřídit, zákonem jmenované profese také. U ostatních živnostníků je zřízení firemního účtu ponecháno na bázi dobrovolnosti. Jen pozor, některé banky (ty, co rozlišují mezi osobním a podnikatelským účtem) si v obchodních podmínkách stanoví, že běžný účet není určen k podnikání. Na trhu ale potkáte i takové, co mezi běžným a firemním účtem rozdíl nedělají, služby nastavují individuálně.

Při výběru účtu na podnikání zvažte měsíční poplatky, cenu transakcí v rámci ČR i v zahraničí, cenu výběrů a vkladů, poplatky za terminál a další platební služby, softwarové řešení online bankovnictví i bankovní aplikace do mobilu, propojení s dalším software, bankovní identitu, okamžité platby, možnost propojení s dalšími bankami, ale též pojištění či míru individuality v přístupu ke klientovi. Podnikatelský účet nepleťme s účtem obchodním, který je určen k investování.