Nízké úroky u spoření? Zkuste investice do půjček | Hyperfinance.cz

Nízké úroky u spoření? Zkuste investice do půjček

Nízké úroky u spoření? Zkuste investice do půjček

V roce 2005 začala ve Velké Británii fungovat vůbec první platforma pro zprostředkování investic do půjček, kde půjčují lidé lidem. V roce 2010 se přidala první platforma pro půjčky, kde půjčují lidé podnikům, i ta vznikla ve Velké Británii. Již několik let fungují i české platformy pro zprostředkování tzv. P2P nebo P2B půjček, investovat však můžete i přes ty zahraniční. Jak vlastně fungují? Přinášíme podrobný popis investování do půjček.

Stáváme se bankami

Podstatou P2P a P2B půjček je poskytnutí volných finančních prostředků obyčejnými lidmi, spotřebiteli a jejich zprostředkované vypůjčení jiným lidem, kteří si požádají o půjčku, případně podnikům, které chtějí peníze veřejnosti zafinancování své činnosti.

V podstatě se každý z investorů, kdo své peníze do půjček vloží, stane „bankou“, udělá totiž to, co banky i nebankovní společnosti dělají neustále: zainvestuje do půjčky. Půjčí své peníze a očekává z toho zisk. Zatímco banka či nebankovka se postarají o veškerou administrativu a řízení rizika samy, v případě P2P a P2B půjček je zde tzv. platforma neboli zprostředkovatel.

Bez zprostředkovatele by to nešlo

Hledání vhodných investorů by bylo bez zprostředkující platformy téměř nemožné, navíc neskutečně zdlouhavé. Firma sice může nabídnout své dluhopisy přímo na trh, ale jak už jsme vás informovali, běžné firemní dluhopisy jsou pro veřejnost jedny z nejrizikovějších investic, protože běžný jednotlivec si nedokáže „proklepnout“ finanční zdraví firmy a její pozici na trhu, její potenciál do budoucna.

No a spotřebitel, který si chce někde vypůjčit, by leda musel podávat inzeráty, že potřebuje peníze, zveřejňovat svá osobní data, aby se k jeho žádosti a k jeho bonitě dostali případní investoři z řad běžných lidí. Ale to samozřejmě vůbec nelze, jenže prověření budoucího dlužníka je nezbytné.

Z těchto důvodů jsou pro P2P a P2B půjčky absolutně nezbytní zprostředkovatelé, platformy, na jejichž stránkách si zájemci o investování do půjček prohlédnou poptávku soukromých osob (anonymních) nebo firem po penězích ve formě půjčky.

maskot

Mají licenci od České národní banky, jsou v pozici nebankovních společností. Jsou také členy registrů, a tak mohou velmi důkladně „proklepnout“ každého zájemce o půjčku. Vždy označí pravděpodobnost schopnosti žadatele splácet, jinými slovy rizikovost půjčení peněz danému podniku či spotřebiteli.

Z platforem jmenujme například Zonky, Bankerat, Žlutý meloun. Jejich nabídky půjček najdete zde.

Jak fungují?

Samotné fungování zprostředkovatelů je různé. Například Zonky vybere peníze od investorů a přepošle je dlužníkům, kteří pak měsíčně splácejí a peníze posílají zpět na Zonky. Každou splátku Zonky rozdělí mezi investory podle podílu, jaký na půjčce mají. Ještě před vyplacením odečítá poplatek za svou službu. Na vše stačí jedna rámcová smlouva o investování.

Peníze na každou požadovanou půjčku se skládají v čase, takže kdo dřív přijde, ten dřív investuje. O nabídky se nesoutěží. V případě opoždění se splátkou nebo při nesplácení se Zonky aktivně ujímá řešení situace.

Naproti tomu třeba Bankerat nechává více práce na samotných investorech. Celý proces se děje na bázi aukce, tedy soutěže mezi investory. O každé investici se sepisuje smlouva, investor posílá peníze přímo na účet dlužníka (k tomu účelu vytvořený) a dlužník splácí přímo investorovi. V případě zesplatnění půjčky administrátor proces vymáhání pouze koordinuje.

Obrovská diverzifikace

Každá investice s sebou nese riziko, o tom netřeba polemizovat. Výjimkou jsou do jisté míry jen garantované vklady u bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen, kde je garance vkladu do výše 100 000 eur. S další garancí se setkáme u cenných papírů, kde je garantováno do 20 000 euro, ale s desetiprocentní spoluúčastí. Podrobnosti si můžete pročíst v tomto článku.

Všechny ostatní investice jsou zatíženy rizikem, jehož míra je různá, liší se dlužník od dlužníka, firma od firmy. Ale díky tomu, že u P2P a P2B půjček lze investovat po malých částkách, zato do spousty půjček, podaří se vám to, co je u investic základním pravidlem úspěchu: diverzifikace rizika, česky bychom řekli rozložení nejistoty, že se vám podaří získat peníze od dlužníků zpět, i s výnosem. Do čím více lidí nebo podniků investujete, tím dokonalejší a funkčnější diverzifikaci máte.

O bonitě žadatele vypovídá jak úroková míra, tak stručný popis důvodu k půjčce

Každá z platforem, které zprostředkovávají P2P a P2B úvěry, roztřídí žadatele podle již zjištěné schopnosti splácet. Na základě prvního třídění jim přidělí hodnocení bonity, ale také úrokovou míru, za kterou jim vy coby investor můžete poskytnout své volné finance.

 

Vy tedy vidíte, že žadatel „Abc“ je na tom nejlépe, protože úroková míra je jen 2,99 %, jiný žadatel, například „Xyz“ je na tom se schopností splácet hůře, protože mu platforma nabídla úrokovou míru nad 20 procent. Výnos v tomto případě pro vás krásný, ale velmi rizikový.

maskot

Vždy pak ještě máte možnost se žadatelů zprostředkovaně zeptat, co je k půjčce vede, někde jsou osobní příběhy popsány rovnou u základní nabídky, ale vždy se můžete doptat i na detaily, které jsou pro vás při rozhodování důležité – zejména v momentě, kdy se rozhodujete, zda danému člověku nebo společnosti poskytnete vyšší objem financí najednou.

Obecně se to však neodporučuje, pro diverzifikaci rizika je vhodné rozpůjčovat například deset tisíc korun alespoň pěti zájemcům. Jsou platformy, kde se dá deset tisíc korun rozdělit mezi 50 žadatelů o úvěr, protože lze investovat již od 200 korun.

Na jak dlouho?

Délka trvání investice do půjček je též zásadní otázkou. Může totiž jít o dlouhodobou investici, často delší než pět let. Některé úvěry se poskytují i na deset let, najdete samozřejmě i krátkodobější třeba jen na rok, na dva.

Nicméně si vždy musíte být vědomi faktu, že investované peníze vám dlouhodobě nebudou k dispozici, ve většině případů budou chodit měsíční splátky. Některé platformy však nabídnou sekundární trh, kde můžete svou investici prodat jinému investorovi, a tím se ke svým penězům dostat dříve, samozřejmě s menším zhodnocením.

Co když potíže s návratností investice přece jen přijdou?

Zprostředkovatelé P2P a P2B půjček mají k dispozici právníky, kteří mají proces investování do půjček zajištěn z mnoha stran, v podstatě podobně jako banky nebo nebankovní společnosti. Nejčastěji jsou tedy větší úvěry zajištěny nemovitostí či movitým majetkem (například auto), nebo se zprostředkovatelé aktivně podílejí na jiném způsobu upomínání splátek, či jejich pozdějšího vymáhání.

Najdete i takové platformy, kde je nabízen tzv. buyback, čili zpětný odkup. Co to je? Jde o vyplacení investora i s úrokem - v případě nesplácení úvěru. Ve většině případů se jedná o zahraniční půjčky, které jsou takto nastaveny. Ale pozor, některé české platformy nabídnou pouze právní servis, zbylý proces je pak na vás.

Kolik to stojí?

Výše zmíněné služby zprostředkovatelů nejsou a ani nemohou být zdarma. Proto jim jak vy coby investor, tak ten, kdo si půjčuje, platíte poplatky. U každého zprostředkovatele jsou nastaveny poplatky v jiné výši, a to i díky jinému rozsahu poskytovaných služeb.

Kde se o vás postarají se vším všudy, a vy jen přihazujete investice a inkasujete měsíční splátky, tam jsou poplatky vyšší. Kde se musíte sami postarat o většinu věcí, tedy platforma slouží jen k předání kontaktů a k základnímu ohodnocení bonity žadatele, tam jsou poplatky nižší.

Ani poplatky však nemění nic na skutečnosti, že investice do půjček dokáží být výnosnější než termínované vklady nebo než spořicí účty, o běžných účtech ani nemluvě. Jenže vždycky pozor na riziko! Do investování v oblasti půjček musíte pokaždé jít s vědomím, že se vám peníze nemusejí vůbec vrátit. Proto sem investujte jen to, o co můžete přijít, aniž by vás tato ztráta příliš zasáhla.

maskot
Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Články

Půjčka na směnku

29.05.2024

Půjčky

Rychlý a snadný způsob, jak získat peníze? Půjčka na směnku vypadá lákavě, ale: rizika převálcují jakýkoliv benefit půjčky. I proto je coby osobní půjčka nezákonná

Půjčka v hotovosti na benzínce nebo trafice

23.05.2024

Půjčky

Potřebujete rychle hotovost? Zvažujete půjčku na benzínce nebo v trafice? Jde sice spolehlivý zdroj peněz, ale vybírá si svou daň. Na co dá největší pozor?

Půjčka pro dlužníky

07.05.2024

Půjčky

Konsolidace, refinancování, půjčka pro zadlužené - každá z těchto půjček pro dlužníky může být dobrým řešením, ale je důležité k ní přistupovat s rozvahou