Nejlepší úrazové pojištění - porovnání online, kalkulačka

Úrazové pojištění - srovnávač

Úrazové pojištění svým zaměřením spadá pod životní formy pojištění a lze ho velmi často zřídit v rámci smlouvy o životním pojištění. Jaké jsou důvody pro zřízení úrazového pojištění a jaké parametry je vhodné zkoumat při jeho porovnání? Jak vyplývá z názvu, sjednáním úrazové pojistky si pojištěnec kryje rizika spojená s úrazem, ale také s dlouhodobým léčením, dlouhodobě sníženou pracovní schopností, trvalých následků nebo dokonce smrti následkem úrazu.

Krytá rizika

  • Smrt jako následek úrazu

    Ochrání pozůstalé v případě ztráty živitele

  • Trvalé následky v důsledku úrazu

    Reší situaci poklesu příjmu, chrání vás i vaši rodinu

  • Denní odškodné po dobu léčení

    Poskytuje krytí nezbytných denních výdajů pro případ výpadku příjmů

Dnes ušetřilo již 87 klientů.Neváhejte a přidejte se k nim i Vy!

Porovnat nabídky

Výběr pojistných částek

Jaké jsou optimální pojistné částky při sjednání smlouvy? Vždy byste měli vycházet z vlastních úvah o svých potřebách v případě úrazu. Přesněji řečeno, pod jaký životní standard byste nechtěli klesnout. I běžný úraz Vás může vyřadit z pracovní činnosti na 3 až 6 měsíců. Zejména pokud nemáte dostatek vlastních úspor, je nanejvýš vhodné, aby pojistná částka kryla vaše nutné průměrné denní výdaje (zpravidla 200-300 Kč). Ideálním nástrojem je sjednání tzv. denní dávky dobu nezbytného léčení úrazu, jejíž výše bude krýt bezpečně vaše výdaje. Pojišťovny zpravidla specifikují, jak dlouho se pro jaký typ úrazu částka denní dávky vyplácí. Trvalé následky úrazu se pojišťují téměř vždy na vyšší částku než je smrt následkem úrazu a to přibližně ve výši čtyřnásobku. Výši pojistného plnění pro tyto případy opět zvažte dle situace, jíž můžete sebe nebo rodinu vystavit. Mezi hojně využívané kombinace patří 500 000 Kč pro případ smrti úrazem a 2 000 000 Kč pro případ trvalých následků.