MONETA Money Bank a. s. - kontakt, kód banky, SWIFT kód

Produkty společnosti

Konsolidace půjček logo

Konsolidace půjček

GENIUS Free & Flexi logo

GENIUS Free & Flexi

O společnosti

MONETA Money Bank - dříve GE Money Bank -  založila GE (Generel Electric), která má více než sto letou tradici. Dnes sdružuje firmy z oblastí průmyslu a financí. Zároveň ale podniká také ve výrobě leteckých motorů, elektrické energie, v oblasti financí a lékařské techniky.

Více o společnosti

Podstatnou částí GE je skupina GE Capital spravující aktiva ve výši 576 mld USD ve více než 50 zemích světa. Je jedním z hlavních poskytovatelů finančních služeb pro více jak 100 milionů klientů a to z řad jednotlivců i podniků.

V České republice zaujímá MONETA Money Bank zásadní postavení a tím patří mezi největší peněžní ústavy působící na zdejším trhu. Disponuje širokou sítí jak bankomatů, tak i poboček a stále své působení rozšiřuje. Jejími klienty jsou běžní občané, malé a střední podniky. Díky tomu, že tvoří součást jedné z největších a zároveň nejsilnějších korporací z celého světa, je velmi stabilní a její portfolio je tvořeno jak průmyslovými, tak i finančními firmami, která samostatně tvoří svá finanční aktiva.

Zásady společnosti

  • MONETA  Money Bank nabízí široké množství produktů
  • Infolinka přístupná zdarma a 24 hod denně
  • Kvalitní finanční poradenství
  • Průhledné podmínky
  • Peníze k dispozici na účtu do pár minut
  • Odměny pro stálé klienty