Životní pojištění srovnání | Hyperfinance.cz

Co je životní pojištění a pro koho je vhodné?

Životní pojištění je snadným způsobem finančního zajištění osob pro případ nemoci, úrazu, pobytu v nemocnici, trvalých následků, invalidity nebo úmrtí. Cílem pojištění nemoci, úrazu a invalidity je finanční zajištění pojištěného, ale i jeho rodiny, blízkých, aby nemuseli řešit, kde vezmou peníze na živobytí, když je nemocný/zraněný bez příjmu nebo jen s minimální podporou státu. A aby se naopak mohli naplno věnovat úsilí o zotavení či rehabilitaci a vytvoření vhodného prostředí pro nové životní podmínky, kdykoliv jsou potřeba.

Cílem pojištění smrti pak je zajistit své blízké pro případ, že pojištěný zemře – a s tím vypadne rodině jak jeho příjem, tak mnohdy i příjem partnera, který například musí zůstat doma s dětmi, nebo se nějakou dobu věnovat sám sobě a naučit se pokračovat v životě dál. Absence starosti o peníze může být v takovém případě velkou pomocí – a ani nemusí jít o domácnost s dluhem na hypotéce.

 

Jaké jsou typy životního pojištění?

Jedná se o velmi bohatou skupinu pojištění, kde se od sebe jednotlivé kategorie liší v nastavených drobnostech a pravidlech fungování smluv. Všechny životní pojistky však mají jedno společné: pojišťují pro případ smrti. Všechna ostatní rizika (nemoc, úraz, bolestné, pobyt v nemocnici, trvalé následky, invalidita, dožití, pracovní neschopnost, péče o člena rodiny či dlouhodobá péče o vlastní osobu) jsou pak připojistitelná volitelně.

Česká legislativa dovoluje sjednat pět základních typů životního pojištění, kterými jsou životní pojištění rizikové, investiční, kapitálové, flexibilní a důchodové pojištění. Některé pojistky lze pak zohlednit v daních z příjmu, u některých se dá i spořit (ale spoření u životního pojištění nedoporučujeme).


Tip: Detailní popis a porovnání rozdílů mezi všemi typy životního pojištění najdete v našem článku: Znáte všech pět typů životního pojištění? Které se hodí pro vás?Co je srovnání životního pojištění a jaké výhody vám přinese?

Srovnání životního pojištění je komplexní službou poskytovanou zcela zdarma. Zájem o naši službu vyjádříte vyplněním a odesláním kontaktního formuláře, do kterého budete přesměrování po kliknutí na tlačítko „Chci porovnat nabídky“. 

Životní pojištění a jeho srovnání je službou, která poskytuje odborné srovnání programů a podmínek životního pojištění poskytovaného pojišťovnami napříč celým trhem, s přihlédnutím ke konkrétním parametrům vaší osoby (věk, povolání a zdravotní stav), ale též nastavení, které chcete ve smlouvě mít (pojištěná rizika a výše pojistných částek) tak, abyste snadno získali to nejlepší životní pojištění právě pro vás a vaše blízké.


Mnohdy máme k dispozici ještě lepší nabídky než váš pojišťovací poradce. K oblasti životního pojištění vám zajistíme poradenství, veškeré podmínky pojištění vysvětlíme a pomůžeme i s tím, jak se má vyplnit zdravotní dotazník. Formulář, který u nás vyplníte, odesíláme zkušeným odborníkům, kteří se životnímu pojištění dlouhodobě plně věnují. Ono totiž nestačí mít na životní pojištění kalkulačku - jde o natolik komplexní problematiku, že vyžaduje odborníka.

Tip: Abyste si udělali lepší představu, co od životního pojištění vlastně chtít, podívejte se jak si správně nastavit životní pojištění!Kdy využít srovnání životního pojištění prostřednictvím Hyperfinance.cz?

Našeho srovnání byste měli využít, kdykoliv chcete jakýkoliv typ životní pojistky sjednat buď pro sebe, nebo pro své blízké. Ideálním stavem je mít životní pojištění pro každého člena rodiny/domácnosti. I pokud se totiž cokoliv stane dítěti, vypadne rodině příjem toho rodiče, který se o něj pak dlouhodobě stará bez toho, aby mohl chodit do práce či podnikat.


Nabídky, které srovnáním životního pojištění na našich stránkách získáte, jsou nezávazné a bezplatné. To se týká i situace, kdy životní pojištění sice už máte, ale chcete si porovnat jeho výhodnost s u nás doporučenými variantami. Jen pozor, ne vždy se vyplatí přecházet na nové životní pojištění, zejména kvůli věku nebo změně zdravotního stavu, ke které došlo během trvání pojistky. Ale často se dá původní pojistná smlouva alespoň trochu upravit. I v tomto směru vám odborníci dokáží porad.

 

Jak pro vás bude vybíráno to nejvhodnější životní pojištění?

Jakmile vyplníte formulář s vašimi základními daty, která jsou pro výběr vhodného životka nezbytná, a odešlete jej, neprodleně se mu bude věnovat vyškolený operátor. Ten vás velmi brzy kontaktuje a spolu vykomunikujete některé detaily vaší osobní situace či situace jiné osoby, kterou byste chtěli pojistit. 


Jak uzavřít vítěznou nabídku pojištění a co mít připraveno?

Sjednání životního pojištění je dnes možné zcela online, což platí vlastně již pro všechny kategorie pojištění. Online může probíhat i komunikace mezi vámi a odborníkem z oblasti životního pojištění, který pro vás bude tu nejvhodnější nabídku vybírat a nastaví s vámi parametry pojistky tak, aby nejlépe vyhovovaly vaší životní situaci a potřebám. Též vám pomůže se správným vyplněním zdravotního dotazníku.


Před jednáním s odborníkem byste měli mít k dispozici souhrnné údaje o vašem zdravotním stavu (pouze závažnější zákroky a diagnózy), ale též o svém pravidelném příjmu a finanční situaci domácnosti. Proč i finance? Pojistné částky se nejčastěji sjednávají právě ve vztahu k běžnému příjmu domácnosti – například pro pojištění trvalých následků se doporučuje mít sjednánu částku alespoň 3 – 5 ročních příjmů. 

Pro následné uzavírání životního pojištění ve vítězné variantě budete potřebovat občanský průkaz, v některých případech i druhý doklad totožnosti. Vyžádáno může být číslo bankovního účtu, kterého budete platit pojistné, a na který se budou posílat případná pojistná plnění. Na vyžádání vás může odborník provést i klientským portálem pojišťovny, ve kterém budou vedeny veškeré údaje o vašem pojištění sjednaném u této společnosti. 

Časté otázky

Životní pojištění mi přijde drahé – má to vůbec smysl?

Ano, životní pojištění opravdu patří k těm nejnákladnějším smlouvám. Smysl má tato pojistka pro všechny, kdo nemají dost velký kapitál na to, aby jim vystačil i na několikaleté léčení nemoci nebo rehabilitaci úrazu a zároveň zachování dobré životní úrovně, protože těmito událostmi klesnou příjmy na minimum, případně zcela k nule, ale výdaje na léčení a rehabilitace naopak vystartují raketovou rychlostí nahoru.   

Čím se liší úrazové pojištění od životního?

Čistě úrazová pojistka finančně zajišťuje pojištěného pouze pro případ úrazu. Sjednána může být na smrt úrazem, invaliditu způsobenou úrazem, trvalé následky úrazu, pobyt v nemocnici kvůli úrazu, bolestné a také pracovní neschopnost pro úraz. Úplné životní pojištění se navíc sjednává i pro události způsobené nemocí (smrt, invalidita, nemocnice apod.). 

Pokud vás postihne invalidita z nemoci, ale budete mít pojištěnu pouze invaliditu úrazem, pojišťovna k plnění nepřistoupí. Ze statistik pojišťoven přitom plyne, že přes 90 % invalidity je vyvoláno nemocí. Jen jednotky procent úrazem.

Můžu na jednu smlouvu pojistit celou rodinu?

Ano, je to možné. Jeden pojištěný vystupuje v roli hlavního pojištěného -  a ke smlouvě si přidává další pojištěné osoby, které mohou být pojištěny na stejná nebo odlišná rizika než hlavní pojištěný. Platba pojistného tu pak bude jedna souhrnná.

Co když nebudu moci nějakou dobu platit pojistné?

Nejdůležitější je pojišťovně včas dát vědět, že v příštím měsíci (měsících) vám na zaplacení pojistného nevyjdou finanční prostředky. Pojišťovny jsou velmi ochotné se v takových situacích dohodnout například odložením plateb nebo jejich dočasným snížením. Vše je o včasné komunikaci.

Chci životko jen kvůli hypotéce. Co bude, až ji doplatím?

Životní pojištění můžete sjednat přesně na dobu trvání hypotéky, takže smlouva uplynutím času sama skončí. Pokud byste hypotéku doplatili dříve formou předčasného splacení, můžete i životní pojištění ukončit dříve, a to odesláním písemné výpovědi. Výpovědní doba je v tomto případě cirka dva měsíce. Rozhodně však nesjednávejte životní pojištění navázané na konkrétní hypoteční úvěr - s refinancováním hypotéky byste museli vždy uzavírat životko nové. A čím je člověk starší, tím je toto pojištění dražší.

Dá se pojistné odečítat z daní?

Ano, v některých případech je možné odečítat platby na životní pojištění z daní. Zda to bude možné i u vaší smlouvy, vám poradí odborník, který pro vás bude vhodné životní pojištění vybírat. Odpověď ze smlouvy vyčte i účetní nebo daňový poradce – u některých pojišťoven i vy sami, neb ve smlouvách mají kolonku, kde zaškrtnou, zda je smlouva daňově uznatelná či nikoliv.

Od kdy sjednané životní pojištění platí?

Životní pojištění, pokud je zaplaceno, platí vždy od prvního dne v následujícím měsíci.

Dá se smlouva případně změnit nebo zrušit bez sankcí?

Životní pojištění, které nemá nastaven spořicí (investiční) program, se dá kdykoliv vypovědět bez sankcí. Ale pozor, zrušení životního pojištění je zdarma jen tehdy, když na něm nespoříte. Ani u změny pojištění sankce nebudou, ale je nutno počítat s tím, že pokud si vyžádáte navýšení pojistných částek, nebo doplnění některého z rizik, která jste doposud pojištěna neměli, bude nutno znovu vyplnit zdravotní dotazník – a celkové pojistné se samozřejmě zvýší.