Znáte všech pět typů životního pojištění?

Znáte všech pět typů životního pojištění? Které se hodí pro vás?

Znáte všech pět typů životního pojištění? Které se hodí pro vás?

Životní pojištění má několik variant, přičemž každá z nich se zaměřuje na malinko jiné cíle. V základu slouží životní pojištění k ekonomickému zajištění sebe sama, partnera nebo celé rodiny pro případ, kdy onemocníme, zraníme se, pobýváme v nemocnici, musíme se léčit nebo rehabilitovat, máme zvýšené náklady na léčení, k tomu jsme dlouhodobě bez příjmu. Životní pojištění však slouží jako ekonomické zajištění našeho okolí i pro případ, kdy zemřeme (a naši blízcí přijdou o náš příjem).

Pojďme si projít základních pět forem životního pojištění, které si v České republice můžeme sjednat.

Základní informace o životním pojištění

Životní pojištění je u nás možné sjednat v pěti základních podobách, a těmi jsou:

Tohle všechno jsou životní pojistky. My vám nyní ukážeme hlavní rozdíly mezi uvedenými pěti typy životního pojištění, ukážeme jejich cíle, přínosy i nevýhody. Díky tomu pro vás bude snadné se rozhodnout, kterou životní pojistku si budete chtít sjednat. Pak už bude stačit jen srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven v rámci té kategorie životního pojištění, které si budete chtít uzavřít.

Mnohá životní pojištění se soustředí i na investování, což ale zrovna v tomto případě nemusí být finanční výhra. Garantována je totiž buď nulová ztráta, nebo vůbec nic. O garanci kladného výnosu se hovořit nedá, nikde ji nenajdete (snad až na výjimky životních pojistek pro děti).

1. Rizikové životní pojištění

Základním a neinvestičním pojištěním nemoci, úrazu nebo smrti je rizikové životní pojištění. Jde o pojištění rizika, nikoliv dožití. Jde pouze o pojištění, nikoliv o spoření. To znamená, že jde o jedno z nejlevnějších životních pojištění, protože nepřidáváte navíc spořicí složku.

Na druhou stranu, pokud se vám po celou dobu trvání pojištění nic nestane, neuvidíte ze své pojistky ani korunu, a to ani v případě, že se dožijete smluveného věku. Rizikové životní pojištění se může uzavřít na jakkoliv dlouhou dobu, minimem většinou bývá jeden rok.

Pozor!

Rizikové životní pojištění pouze kryje hlavní životní rizika. Nespoří a neslibuje peníze do penze. Takže rizikové životní pojištění poslouží jako zdroj příjmů pro vás a rodinu (nebo jen pro rodinu), a to tehdy, když budete v pracovní neschopnosti, když se vám stane úraz, či když vám bude diagnostikována závažná nemoc, když budete pobývat vy sami nebo s dítětem v nemocnici, když úraz nebo nemoc bude s trvalými následky, když přijde invalidita nebo dokonce zemřete.

maskot

Rizikové životní pojištění pouze kryje hlavní životní rizika. Nespoří a neslibuje peníze do penze. Takže rizikové životní pojištění poslouží jako zdroj příjmů pro vás a rodinu (nebo jen pro rodinu), a to tehdy, když budete v pracovní neschopnosti, když se vám stane úraz, či když vám bude diagnostikována závažná nemoc, když budete pobývat vy sami nebo s dítětem v nemocnici, když úraz nebo nemoc bude s trvalými následky, když přijde invalidita nebo dokonce zemřete.

V těchto situacích váš příjem najednou vypadne, často se radikálně zvýší náklady na léčení a rehabilitační pomůcky (dávky nemocenské nebo invalidního důchodu vyplácené v ČR se za příjem pokládat nedají, často nepokryjí ani provoz domácnosti, natož například splátky půjček, hypotéku. A už vůbec ne zvýšené náklady na léčení).

Rizikové životní pojištění je v základu nastaveno pouze pro případ smrti. Avšak připojistit si můžete i další pojistné události (rizika), jimiž jsou právě ony úrazy, nemoci, trvalé následky, invalidita, neschopenka, náhrady za pobyt v nemocnici a podobně.

Velkou výhodou rizikového životního pojištění je možnost připojistit i další členy rodiny v rámci jedné pojistné smlouvy. Jen pozor, pokud nastane větší pojistné plnění (pro kteréhokoliv pojištěného, například za invaliditu z důvodu úrazu), často zanikne celá pojistka, a to i pro připojištěné osoby.

Nicméně si v rámci jedné rizikové životní pojistky můžete připojistit například děti, takže pokud s nimi třeba skončíte v nemocnici, pojišťovna vyplatí denní odškodné. Když dítě onemocní (vážně), vyplatí pojišťovna plnění, které můžete použít jak na vykrytí vašich chybějících příjmů (zůstanete s dítětem dlouhodobě doma), tak na vyšší náklady spojené s léčením dítěte a podobně.

Nevýhodou rizikového životního pojištění pak je nemožnost odečítat si pojištění z daňového základu daně z příjmů, nebo fakt, že když se dožijete věku, do kterého jste byli rizikově pojištěni, pojišťovna vám žádné pojistné plnění nevyplatí. Dožití se zde nepojišťuje.

V rámci rizikového životního pojištění nelze investovat finanční prostředky, což bychom však měli považovat spíše za výhodu než nevýhodu, protože naše peníze můžeme na jiných finančních produktech zhodnotit mnohem lépe než v pojištění. Odborníci finančního trhu vám vždy řeknou, že životní pojištění neslouží k investování, ale jen a pouze k zajištění sebe a rodiny pro případ úrazu, nemoci, smrti.

Rizikové životní pojištění lze kdykoliv během jeho trvání beztrestně upravovat nebo rovnou zrušit. Jen pozor, pokud budete uzavírat nové pojištění v již vyšším věku či po prodělané nemoci, může být výrazně dražší či s vyšším počtem výluk. Proto je vhodné srovnat si i možnosti úpravy rizikového životního pojištění u stávající pojišťovny a uzavírání nového pojištění u pojišťovny jiné.

Mnohdy je však nové rizikové pojištění u férovější pojišťovny výrazně levnější, i přes náš vyšší věk. Porovnání nabídek vždycky stojí za čas, který tomu věnujeme. A pozor, pro správně uzavřenou životní pojistku musíme mít u pojišťovny vyplněn zdravotní dotazník.

2. Investiční životní pojištění

O investičním životním pojištění platí téměř vše, co jsme uvedli u životního pojištění rizikového. Investiční životní pojištění však nabízí několik věcí navíc. Je na vás, zda se rozhodnete, jestli jsou pro vás a vaši rodinu tyto „věci navíc“ užitečné či nikoliv.

Rozdíly jsou v následujících oblastech: V investičním životním pojištění můžeme navíc i investovat, takže naše peníze, které platíme navíc nad rizikovou složku, se mohou (ale nemusejí) zhodnocovat. Pokud se dožijeme věku, na který jsme si investiční životní pojištění sjednali, může nám být vyplacena částka, kterou tvoří výsledek investování – ten je však ponížený o pojistné, které platíme pro případ pojistné události (smrt, nemoc, úraz apod.).

Do investičního životního pojištění nám může přispívat i zaměstnavatel, pojistné částky si můžeme odečítat z daňového základu daně z příjmů – ale jen v případě, že pojistná smlouva je uzavřena na alespoň pět let a minimálně do 60 let. Investiční životní pojištění můžeme uzavřít i například jen do 50 let, ovšem zde se nebude moci uplatnit daňová úleva.

U některých investičních životních pojištění lze vybírat část naspořených financí i během trvání pojištění – vždy v předem určené termíny. Smlouvu lze v průběhu trvání pojištění upravovat.

V případě naší touhy zrušit pojištění nebo s ním přejít k jiné pojišťovně už je situace komplikovanější. Budeme muset totiž zaplatit vysoké storno poplatky a pokuty při předčasné výpovědi pojistné smlouvy. Pojišťovna stanoví tzv. odkupné/odbytné, tedy částku, za kterou nám naše životní pojištění prodá. To se bude každý rok měnit. Pojišťovna jej stanovuje předem, seznámit se s ním můžete už před podepsáním smlouvy.  

Investiční riziko je v případě investičního životního pojištění neseno klientem. Zhodnocení je vždy závislé na zvolené investiční strategii a samozřejmě na ekonomické situaci. A není garantováno, naspořené prostředky se mohou dostávat i do mínusu. Investiční strategii lze během trvání pojištění měnit.

Investiční životní pojištění se může vyplatit, když je uzavíráno na dobu nejméně patnácti let, aby se z pohledu dlouhodobosti eliminovala rizika ztrát z výkyvů na finančních trzích. A pozor, je nutné si uvědomit, že v případě dožití se smluvního věku není nijak garantována částka k vyplacení  – ta totiž závisí na úspěšnosti naší investiční strategie.

Ve výsledku vám totiž může být vyplaceno mnohem méně, než jste nastřádali (zejména v situacích, kdy konec vaší pojistné smlouvy vyjde na období velkého poklesu na finančních trzích nebo když pojištění netrvalo dostatečně dlouho).

Pozor!

Pouze rizikové životní pojištění lze zrušit bez poplatků a pokut! Ostatní typy životního pojištění (spojené s investicí) jsou vždy svázány poplatky a pokutami, když je budete chtít zrušit nebo převést jinam.

maskot

3. Kapitálové životní pojištění

Na první pohled stejný pojem jako investiční životní pojištění, ale opravdu jen na ten první. Drobná nuance je v tom, že zde je investiční riziko neseno pojišťovnou. Ona sama investuje podle vámi vybrané investiční strategie, kterou během trvání smlouvy nesmíte změnit. Je však na pojišťovně, aby zaručila, že o vaše peníze nepřijdete (ale nikoliv aby zaručila, že je zhodnotí!!!).

Takže i když budou finanční trhy zrovna v mínusu, když vy skončíte smluvenou kapitálovou životní pojistku, vy od pojišťovny dostanete přesně to, co jste do ní za celé roky v rámci spoření vložili (samozřejmě bez částky určené pro samotné pojištění).

I kapitálové životní pojištění lze odečítat z daní, může na něj přispívat zaměstnavatel. A jeho zrušení je spojeno s velkými poplatky a pokutami. Jestliže jste slevovali na daních, tak musíte počítat i s dodaněním na vašem finančním úřadu (platí i pro investiční životní pojištění). I zde musí pojištění trvat alespoň 5 let a alespoň do 60 let věku pojištěného, aby se dalo odečítat z daní z příjmů.

4. Univerzální (flexibilní) životní pojištění

Univerzální (flexibilní) životní pojištění je dalším z životních pojištění, které slouží jednak k ochraně proti finančním následkům pojištěných událostí, jednak k zhodnocování finančních prostředků, zde také s minimálním garantovaným zhodnocením, které je nula (dostanete alespoň to, co jste vložili, mínus pojistné částky na pojištění).

I zde se vyplácí pojistné plnění pro případ nemoci, úrazu, smrti a dalších životních rizik, peníze však obdržíte i v případě dožití se smluvního věku. I zde lze odečítat z daní, zaměstnavatel může přispívat. I zde jsou vysoké storno poplatky za předčasné ukončení smlouvy a nutnost dodanit, když jsme předtím uplatňovali daňové výhody pojištění

A kde je rozdíl od kapitálového životního pojištění? V tom, že kdykoliv můžeme měnit poměr mezi pojistnou ochranou (ta se nikam v tomto případě nikam neinvestuje, zůstává pojišťovně) a mezi spořením – vždy stanovované v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše placeného pojistného. Takže jednou jde námi placené pojištění více na rizika, jindy více na spoření.

Velkou výhodou je možnost nakládat s finančními prostředky z investování, a to už během trvání pojistné smlouvy. Kdykoliv také můžete vložit jednorázovou vyšší částku. Ale během trvání nelze měnit investiční strategii.

Trvání smlouvy musí být do minimálně šedesáti let a minimálně na 5 let, aby bylo daňově uznatelné. Investičně výhodné bude po nejméně patnácti letech, kdy se dlouhodobým trváním sníží rizika ztrát z investování do podílových fondů. Předčasná výpověď smlouvy je též spojena s nutností dodanit, dále s pokutami a storno poplatky.

5. Důchodové pojištění

Speciální formou životního pojištění je pojištění důchodové (neplést s penzijním). Slouží k zajištění přilepšení k budoucímu důchodu. A samozřejmě zároveň ke garantovanému zhodnocení finančních prostředků, kdy má klient od počátku garantovánu minimálně naspořenou a zhodnocenou částku (kladnou nulu).

Důchodové pojištění lze odečítat z daní, smlouvu lze vedle dožití nebo smrti rozšířit i na jiná životní rizika. Pojistné plnění v případě dožití se smluveného věku (vždy důchodový věk, nelze uzavírat na mladší věk) může být vyplacena buď jednorázově, nebo v několika splátkách anebo jako měsíční renta.

Když pojištěný zemře dříve, než se vyplatí celá naspořená částka (v případě zvolení postupného vyplácení), nevyplacený zbytek často zůstává pojišťovně. V případě předčasné smrti (před dožitím se smluveného věku, minimálně šedesáti let) dostanou obmyšlené osoby často méně, než klient naspořil.

V případě důchodového pojištění nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění, nelze ani měnit nastavení pojištění. Lze odečítat z daní a může sem přispívat zaměstnavatel. Příspěvky od státu zde nečekejte, ty se vztahují jen na penzijní připojištění (v transformovaných fondech nebo v doplňkovém penzijním připojištění).

Tip!

Pokud chcete odečítat pojistné z daní z příjmů, musíte mít uzavřeno některé z životních pojištění spojených s investováním, a to minimálně na 5 let a minimálně do 60 let věku.

maskot

Rozhodnutí je na vás, porovnání pomůže

Nyní máte základní přehled o rozdílech mezi pěti typy životního pojištění nabízeného v České republice. Informací je hodně, a tak neuškodí, když si je přečtete opakovaně a uděláte si na jednotlivé typy životního pojištění svůj názor. Které pojištění si nakonec vyberete (nebo nevyberete žádné), už bude vaší volbou, kterou však nyní můžete udělat na základě faktických informací.

zdroj: portál oPojištění.cz / Peníze.cz / webové stránky životních pojišťoven

Redakce Hyperfinance.cz

Redakce Hyperfinance.cz

Redakce Hyperfinance.cz vznikla s cílem pomáhat běžným spotřebitelům vyznat se v komplikovaném světě půjček, hypoték, pojištění nebo investic, prohlubovat prostřednictvím vzdělávacích a informačních textů českou finanční gramotnost.
Zobrazit profil

Další články, které by Vás mohly zajímat

Kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení

05.04.2024

Pojištění

Přinášíme vám kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení. Projděte si nové a rozšířené kategorie v pojištění vozidel: patří k nim i to vaše?

Bonus u pojištění vozidel: kdy na něj máte nárok a v jaké výši?

15.03.2024

Pojištění

Zjistěte, jak získat bonus u pojištění vozidel. Kdo má nárok na bonus a jak se dostanete do malusu? V čem se liší přístupy pojišťoven a jak si bonus uplatnit?

Pojištění pro elektroauta: jak dlouho na něj budete šetřit?

13.03.2024

Pojištění

Jak drahé je pojištění pro elektromobil? Proč má povinné ručení levnější, ale havarijko dražší? Je dobré spokojit se jen s povinným ručením, a havarijní pojistku vynechat?