Kde se o své peníze nemusíte bát? Tam, kde jsou vklady garantovány. Jenže to není všude

Kde se o své peníze nemusíte bát? Tam, kde jsou vklady garantovány. Jenže to není všude

Redakce Hyperfinance.cz   Publikováno 10.04.2018 Rada| Spoření

Kde se o své peníze nemusíte bát? Tam, kde jsou vklady garantovány. Jenže to není všude

Pokud se snažíte své peníze spořit, zhodnocovat nebo jen odkládat na horší časy, jistě využíváte některý z finančních produktů. Třeba spořicí účet, penzijní spoření, běžný účet, termínované vklady, cenné papíry anebo třeba stavební spoření. Ne všechny finanční produkty jsou však povinně garantovány do sta tisíc euro. Někde garance není vůbec, jinde je jen mnohem nižší a ještě se spoluúčastí klienta. Kde garanci najdete a za jakých podmínek vám může být vyplacena, pokud instituce zkrachuje? Pojďme se na to podívat podrobněji.

Kde je garantováno do sta tisíc euro?

Takto vysokou garanci máte u vkladů v bance, družstevní záložně anebo ve stavební spořitelně. Na vklad do sta tisíc euro se pro jednoho klienta v jedné finanční instituci vztahuje stoprocentní garance. Přitom se vyplácí i úroky, nejen klientem vložený vklad.

Ovšem pozor, v družstevní záložně se garance nevztahuje na členské vklady. Pouze na zhodnocované částky. No a vzhledem k tomu, že členský vklad musí činit deset procent zhodnocované částky, tak třeba k jednomu a půl milionu vloženého vkladu je členský vklad 150 tisíc.

Členský vklad je vratný, ale jen když je kampelička finančně zdravá. Když však kampelička zkrachuje, sto padesát tisíc za členský vklad vám nikdo nevyplatí. Garance se vztahuje pouze na vklad zhodnocovaný.

Dva účty v jedné bance?

Jestliže využíváte více služeb jedné banky, tedy u ní máte třeba dva spořicí účty, bude se na vaše peníze po případném krachu banky vztahovat garance do 100 tisíc euro pouze jedenkrát. Systém je nastaven: jedna banka – jeden klient. Klientem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Ale pokud budete mít jeden spořicí účet u jedné banky a druhý spořicí účet u banky druhé a obě banky budou krachovat, garance do 100 tisíc euro se pro vás bude vztahovat na každý účet zvlášť. Takže jakoby do 200 tisíc euro.

Stejně tomu v případě, že u jedné banky budete mít spořicí účet i termínovaný vklad. Garance se opět vztahuje na jednoho klienta, v maximální částce 100 000 euro. Váháte nad rozdílem mezi spořicím účtem a termínovaným vkladem? Podrobné vysvětlení nabízíme v článku: Rozdíl mezi spořicím účtem a termínovaným vkladem? Přímo obrovský!

Ale pozor na banky zahraniční, které v Česku nemají ani pobočku. Na ně se garanční povinnost Garančního systému finančního trhu nevztahuje. Pouze na ty banky, kampeličky a stavební spořitelny, které v Česku pobočku mají. A sídlo musejí mít v některé ze zemí Evropské unie.

Jak garance vůbec funguje?

Garanci má na povel tzv. Garanční systém finančního trhu. Ten v Česku funguje od roku 1995. Původně nesl název Fond pojištění vkladů. Členy systému jsou ze zákona všechny banky, družstevní záložny a stavební spořitelny, které mají sídlo nebo svou pobočku v Česku.

Členové Garančního systému finančního trhu musejí povinně odvádět příspěvky, ze kterých se tvoří rezerva. A ta samozřejmě slouží pro případné krachy, tedy k výplatě garantovaných částek. Do současnosti vyplatil Garanční systém finančního trhu českým klientům už přes 42 miliardy korun za všechny doposud proběhlé krachy na území České republiky.

Krachů bylo už sedmnáct, z toho dvanáctkrát se položila banka, pětkrát družstevní záložna. V paměti jistě máme nedávný konec ERB banky anebo krach Metropolitního spořitelního družstva.

Ke konci roku 2017 byla rezerva na účtu Garančního systému finančního trhu okolo třiceti miliard korun. Všechny vklady českých klientů u bank ale dělají přes dva a půl bilionu korun. Takže pokud by krachla větší banka anebo více bank najednou a majetek Garančního systému finančního trhu by na pokrytí vkladů nestačil, musel by si potřebné peníze půjčit na finančních trzích. Případně může vydat i vlastní dluhopisy.

Kde je garance nižší než 100 tisíc euro?

Do jisté míry jsou garantovány i vklady, které jste dali do cenných papírů. Tady funguje tzv. Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Maximum garance je 20 tisíc eur. Navíc se vklady nevyplácejí celé, je tu desetiprocentní spoluúčast klientů. Takže vyplaceno dostanete pouze 90 % z garantované částky.

I obchodníci s cennými papíry musejí hradit členské příspěvky, ze kterých se tvoří rezerva pro případné krachy. A i na trhu s cennými papíry už docházelo ke krachům. Garanční fond obchodníků s cennými papíry však často bojoval s nedostatkem vlastních finančních zdrojů.

Kde garance vůbec není?

Absolutně žádnou garanci v současnosti nečekejte u spoření na penzi. Pokud tedy ukládáte do penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, peníze máte bez jediné garance. Penzijní společnost však ručí výhradně vlastním majetkem, nikoliv majetkem klientů. Takže kdyby se penzijní společnost dostala do finančních problémů, může Česká národní banka převést prostředky klientů pod jinou penzijní společnost.

Stát se snaží krachu penzijních společností také předcházet. Jak? Preventivními opatřeními. Mají totiž povolen pouze určitý okruh investic do určitých druhů cenných papírů.

Když je na účtu přes 100 tisíc euro

Pokud máte na jednom účtu přes sto tisíc euro, garantovanou stoprocentní výplatu máte jen na oněch sto tisíc. Vklad a úroky nad tuto hodnotu vůbec obdržet nemusíte. Jsou ale zákonné výjimky, kdy i vyšší vklady mají plnou garanci. Jde o tzv. dočasně vysoké zůstatky. Tehdy je garantováno 200 tisíc euro. Jakých situací se to týká? Když zrovna a po krátkou dobu máte na účtu některý z těchto druhů peněz:

  • peníze z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení
  • vypořádání společného jmění manželů při rozvodu
  • dědictví
  • vyrovnání z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření
  • pojistné plnění při úrazu, nemoci, invaliditě nebo smrti
  • odstupné za propuštění ze zaměstnání

Podmínky pro výplatu 200 tisíc euro z Garančního systému finančního trhu jsou následující: peníze mohou být na účtu maximálně tři měsíce přede dnem vyhlášení krachu banky, kampeličky nebo stavební společnosti. Den krachu, respektive rozhodný den vyhlašuje Česká národní banka. Rozhodnutí o tom, zda pro vás vyšší náhrada platí, je pak na Garančním systému finančního trhu. O způsobu nabytí peněz musíte mít doklad.

Jak se k náhradě dostanete? Nemusíte o ni žádat, proces je automatický

Pokud finanční instituce krachne, o běžnou náhradu do 100 euro žádat nemusíte. Celý proces běží automaticky a nejčastěji jsou peníze vypláceny přes Českou spořitelnu. Jakmile ale máte v době krachu banky nebo kampeličky na účtu tzv. dočasně vysoký zůstatek, musíte o jeho výplatu, tedy o navýšení garantované částky až na 200 tisíc euro, včas požádat.

Máte na to dva měsíce od rozhodného dne. K žádosti ale také musíte připojit dokumenty, kterými prokážete patřičnou životní situaci, na niž se stanovuje zákonem jmenovaná výjimka. Takže třeba rozsudek o rozvodu manželství, rozhodnutí soudu o dědictví, kupní smlouvu o prodeji nemovitosti, potvrzení pojišťovny o vyplacení pojistného plnění a podobně. Garanční systém finančního trhu musí o vašem nároku na zvýšenou garanci rozhodnout do čtyř měsíců od doručení žádosti.

author

Autor článku:

Redakce Hyperfinance.cz

Redakce Hyperfinance.cz vznikla s cílem pomáhat běžným spotřebitelům vyznat se v komplikovaném světě půjček, hypoték, pojištění nebo investic, prohlubovat prostřednictvím vzdělávacích a informačních textů českou finanční gramotnost.