Pojištění pohledávek aneb jak se ochránit před neplatiči faktur

Pojištění pohledávek aneb jak se ochránit před neplatiči faktur

Pojištění pohledávek aneb jak se ochránit před neplatiči faktur

Druhotná platební neschopnost může podnik nebo živnostníka zcela zruinovat. Hovoříme o situaci, kdy podnikatel nemá dostatek financí proto, že odběratelé jsou ve zpoždění s platbami za faktury. Cestu ven nabízí tzv. kreditní pojištění neboli pojištění pohledávek, či pojištění faktur. Jak funguje, kdy se vyplatí a kdo takové pojištění nabízí?

Co je kreditní pojištění?

Jako mnoho věcí v oblasti financí, má i pojištění pohledávek několik názvů. Potkat se proto můžete s kreditním pojištěním, s pojištěním pohledávek nebo prostě s pojištěním faktur. Jde o součást uceleného souboru pojištění podnikání, resp. pojištění firmy

Kreditní pojištění zaručuje pojištěnému podnikateli, že mu pojistitel vyplatí sjednanou procentuální část dluhu, který vůči němu má odběratel. Dluh odběratele vzniká, jakmile je faktura po datu splatnosti. Částku si pak pojistitel (poskytovatel pojištění) vymáhá od dlužného odběratele, a to pomocí svých inkasních postupů.

 

Proč se někdy faktura nezaplatí?

Na jedné straně spektra odběratelů, kteří fakturu nezaplatí, jsou ti, co ji zaplatit nechtějí. Sice jich je menšina, ale pořád se to stává. Na druhé straně jsou ti, co sami mají problémy s financemi, a tak prostě nemají čím platit - odběratel může například bankrotovat, anebo se v jeho oblasti (zahraničí) udály změny, které podnikání komplikují, či dokonce zcela znemožňují.

Na jaké situace se vztahuje kreditní pojištění?

Pojištění, které podnikatelům nabízí jistotu, že vždy dostanou za faktury zaplaceno alespoň poměrnou část (většinou 80%), se vztahuje nejčastěji na tyto tři situace:

  1. platební neschopnost odběratele, tedy stav, kdy sám odběratel nemá čím zaplatit, ať už je to pro jeho konkurz nebo třeba začínající druhotnou platební neschopnost
  2. platební nevůle odběratele, jinými slovy záměrné a plánované neuhrazení faktury
  3. teritoriální resp. politické důvody (v zahraničí), kdy odběratel není schopen hradit z vnějších příčin typu revoluce, válka atp.

Pojistit se dají jak všechny obchody s jedním odběratelem, tak dokonce i jednotlivé faktury. 

maskot

Pojištění pohledávek tedy pokrývá celou paletu důvodů, z nichž k nezaplacení faktur může dojít. Ale pozor, nelze jej sjednat kdykoliv a na faktury pro jakéhokoliv odběratele. A k vyplacení také nemusí dojít vždy – jen pokud opravdu nastala pojistná událost tak, jak ji definuje legislativa, konkrétné Občanský zákoník v §2758. Na detaily se zaměříme v následujících odstavcích.

Co je a co není pojistnou událostí?

Pojistnou událostí vždy byla, je a bude nahodilá událost krytá pojištěním. Jestliže to vztáhneme na pojištění faktur, pak je pojistnou událostí takové nezaplacení faktury odběratelem, se kterým se předem nepočítalo, ale pojištění bylo i tak sjednáno.

maskot

Proto se nedivte, že vám poskytovatel zamítne sjednat pojištění v době, kdy už je faktura po splatnosti, anebo sice není ještě po splatnosti, ovšem do firmy vám přicházejí informace, které ukazují na možnou platební neschopnost dlužníka, či dokonce na jeho platební nevůli. 

Obě uvedené situace totiž popírají základní požadavek nahodilé události (nezaplacení faktury) – ta je v obou situacích naopak vysoce pravděpodobná, resp. jistá. A to odporuje základním pravidlům pojištění, stejně je tomu například i v pojištění životním, kdy si nemůžete pojistku na nemoc sjednat v době, kdy už ji máte diagnostikovánu‚ detaily zde).

 

Kdy je potřeba uzavřít pojištění pohledávek, aby se vyplatilo?

Z výše uvedených vět je jasné, že kreditní pojištění je nutné uzavírat předem, v podstatě souběžně s tím, kdy odběrateli fakturu vystavíte (nebo lépe ještě předtím, než pro něj vůbec začnete vyrábět, či mu poskytovat služby), případně než s ním začnete pravidelněji obchodovat, nejpozději ale několik dní po vystavení první faktury – i když to už je doba na pojištění dost riziková – poskytovatel nemusí vyhovět.

Pojistitelé faktur mají vynikající přehled o trhu – dokáží vás včas varovat před nedůvěryhodným odběratelem

Velkou výhodou komunikace s tím, kdo pojištění pohledávek poskytuje, je fakt, že má vynikající přehled o většině firem, a proto vás dokáže předem varovat před nedůvěryhodným odběratelem. Z toho jasně plyne, že čím dříve se rozhodnete daný obchod pojistit, tím lépe pro vás. Můžete si totiž ušetřit i prvotní výdaje na zahájení dodávek.

maskot

Kolik stojí kreditní pojištění?

Kreditní pojištění je nabízeno v mnoha variantách. Někteří poskytovatelé se zaměřují jen na velké klienty (například s ročním obratem nad 150 milionů korun), jiní vyjdou vstříc i malým živnostníkům. Obecně čím větší podnik, tím levnější pojištění bude moci nabídnout.

Vždy počítejte se spoluúčastí, takže nikdy nedostanete 100 procent dlužné částky z neuhrazené faktury. Nejčastěji se spoluúčast sjednává na 20 procent, takže vy obdržíte 80 %. Plus za pojištění platíte, pojistitel si pak vymáhá celou dlužnou částku – z těchto dvou složek se vytváří jeho výdělek na pojištění. Najdete ale i nižší spoluúčasti, portfolio nabídek je na českém trhu celkem pestré.

Cena bývá nastavena procentuálně – ve vztahu k částce, na kterou jsou pojištěné faktury vystavovány. U velkých poskytovatelů čekejte náklady v rozmezí od jednoho do dvou procent z hodnoty pojištěné faktury. U menších poskytovatelů to může být i více.

maskot

Jak zažádat o pojištění nezaplacení faktur?

Pojištění faktur se, tak jako většina finančních produkt, dá sjednat online. A to jak jednorázově, tak mít u pojistitele „otevřený účet“, kdy si sjednáváte pojištění na faktury postupně tak, jak faktury vystavujete – a to v rámci již schválených odběratelů. 

Nové odběratele si do systému můžete přidat až po jejich schválení poskytovatelem pojištění. Počítejte i s tím, že některé odběratele může pojistitel vyloučit i po té, co vám je třeba před půl rokem schválil. V takovém případě ale poměrně rychle nastává konec či přerušení činnosti této firmy.

 

Proč nehledat u pojišťoven?

Dodejme ještě, že pojištění pohledávek se poskytuje na základě obchodního práva zahrnutého v Občanském zákoníku. Nechápejme jej proto jako součást klasického trhu s pojištěním života či majetku (nevztahuje se na něj zákon o pojišťovnictví), nýbrž jako obchodní pojištění. 

Nabízejí jej jak banky, tak různé obchodní společnosti, inkasní agentury. V podstatě jde o formu převzetí závazku, ovšem na základě nahodilé události. I proto je trh s kreditním pojištěním celkem pestrý - nepodléhá totiž žádné striktní kontrole (na klasické pojišťovny dohlíží ČNB).

 

Není to pro odběratele urážka, že si pojistíte jeho platbu za fakturu?

Možná vás teď napadá, že to pro odběratele musí být docela potupa, když zjistí, že jste si fakturu pro něj pojistili. Nicméně opak je pravdou. Na pojištění faktur se nesmíme dívat z hlediska osobního, ale z pohledu bezpečnosti podnikání.

Proto každý zodpovědný odběratel naopak ocení, že mu ukazujete, že své obchody realizujete nanejvýš obezřetně, jinými slovy tak, aby nezaplacením faktur nebyla ohrožena ekonomická stabilita vaší firmy či živnosti - třeba když splácíte podnikatelský úvěr. Navíc bude odběratel jistě potěšen, že prošel sítem poskytovatele pojištění, tedy má poměrně vysokou firemní bonitu.

 

Perlička na závěr: úspěch často slaví i pouhá sázka na psychologii

Ne všichni odběratelé patří k těm čestným, občas mají „zaječí úmysly“, co se placení faktur týká. Ale jakmile dostanou fakturu, kde je jasně dáno, že je pojištěná proti nesplacení, dojde jim, že se s nimi o peníze nebudete „tahat“ vy, ale profesionální inkasní společnost. Proto si plánované nezaplacení raději rychle rozmyslí.

maskot

Shrnutí

Pojištění pohledávek je poměrně širokou oblastí takzvaného pojištění podnikání. Pojišťuje se nečekané nezaplacení faktury odběratelem, ke kterému může dojít jak platební neschopností odběratele, tak jeho nevůlí platit, dokonce i změnou režimu (v zahraničí). Lze sjednat na jednotlivé faktury nebo i obecněji - na všechny faktury pro konkrétní odběratele.

Kreditní pojištění je nutné uzavřít včas, nikoliv až během splatnosti faktury, kdy se začínají objevovat zkazky o tom, že s odběratelem není vše v pořádku. Za pojištění se platí procentuální část hodnoty pojištěných faktur, přičemž je vždy nutno počítat se spoluúčastí, jinými slovy, že nikdy nedostanete sto procent dlužné částky z nezaplacené faktury, v průměru cca 80 – 85 %.

Tip: Potenciální obchodní partnery si můžete "proklepnout" i pomocí online výpisu z registrů dlužníků, konkrétně SOLUS, který je spojen i s registrem exekucí a insolvencí. Výpis lze získat online a snadno tak zjistíte, jestli zájemce o spolupráci s vámi nemá nedořešené platby kdekoliv jinde. Připravili jsme pro vás fotonávod na online výpis ue SOLUSu - krok za krokem.

maskot
Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Další články, které by Vás mohly zajímat

Kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení

05.04.2024

Pojištění

Přinášíme vám kompletní přehled vozidel, na která musíte mít povinné ručení. Projděte si nové a rozšířené kategorie v pojištění vozidel: patří k nim i to vaše?

Bonus u pojištění vozidel: kdy na něj máte nárok a v jaké výši?

15.03.2024

Pojištění

Zjistěte, jak získat bonus u pojištění vozidel. Kdo má nárok na bonus a jak se dostanete do malusu? V čem se liší přístupy pojišťoven a jak si bonus uplatnit?

Pojištění pro elektroauta: jak dlouho na něj budete šetřit?

13.03.2024

Pojištění

Jak drahé je pojištění pro elektromobil? Proč má povinné ručení levnější, ale havarijko dražší? Je dobré spokojit se jen s povinným ručením, a havarijní pojistku vynechat?