Inkasní agentury: jak vymáhají dluhy, co si smí dovolit a čím se liší od exekutorů?

Inkasní agentury: jak vymáhají dluhy, co si smí dovolit a čím se liší od exekutorů?

Lenka Rutteová   Publikováno 27.02.2024 Rada| Půjčky

Inkasní agentury: jak vymáhají dluhy, co si smí dovolit a čím se liší od exekutorů?

Závazek po splatnosti si může věřitel vymáhat sám, může požádat soud o vymáhání prostřednictvím exekuce. Anebo vymáháním pověří inkasní agenturu. Vyjde to levněji než exekuce a účinnost je mnohdy stejná ne-li vyšší (díky menším cenám služby). Co jsou inkasní agentury, co si vymahači smějí dovolit, na základě jakého zákona mohou svou činnost provozovat a v čem se liší od soudních exekutorů?

Co je inkasní agentura

Inkasní agentury jsou soukromé společnosti, které se specializují na vymáhání pohledávek mimosoudní cestou. Mohou to být jak pohledávky z půjček, tak například i z faktur, nájmů a z dalších závazků. Služby inkasních agentur využívají jak poskytovatelé úvěrů (banky i nebankovní společnosti), tak soukromí investoři (půjčka od soukromé osoby), ale i firmy a jednotlivci z jiných než úvěrových oblastí. 

Cílem inkasní agentury i jejího zákazníka je vymožení splacení dluhu. Inkasní agentura kontaktuje dlužníky s požadavky na splacení jejich závazku. Nabízí různé postupy a možnosti řešení, kam patří nejen dobrovolné splacení, ale především různé právní cesty, které mohou vést až k soudnímu vymáhání dluhu (exekuce, zajištění majetku).


Jaké služby nabízí inkasní agentura?

Škála služeb inkasních agentur je poměrně pestrá. Nabízet mohou například i zpracování plateb od dlužníka, vyhledávání aktuálního místa pobytu dlužníků, přípravy soudních řízení nebo i upravených dohod o splátkách. 

Tuhle činnost by samozřejmě mohl dělat i věřitel, ale ten chce své pracovní kapacity věnovat své hlavní činnosti, nezdržovat se vymáháním. Inkasní agentury získávají buď provizi z vymožených plateb, nebo si celou poptávku odkoupí se slevou, a je na nich, zda si peníze dokáží vymoci. 

Inkasní agenturu si můžete najmout i vy

Vymahači se nesoustředí jen na banky a nebankovní společnosti, zakázky k vymáhání pohledávek přijímají od kohokoliv, kdo má pohledávku dostatečně právně podloženu (stačí faktura, smlouva). Plus přistoupí na finanční podmínky a z analýzy situace vyjde pohledávka jako řešitelná.

Jaká legislativa řídí činnost inkasních agentur

Inkasní agentury zatím fungují jako běžné podnikání, tedy pouze na základě Občanského zákoníku. Ke své činnosti potřebují jen živnostenské oprávnění, nic dalšího. Vymahač je (zatím) jen běžný podnikatel, který NEmá státem udělená žádná specifická oprávnění (na rozdíl od exekutorů)
Proto: inkasní agentury smějí jen to, co není zakázáno ani jakékoliv jiné firmě nebo podnikateli. Nic navíc. Dodržovat musejí Občanský zákoník, včetně zákazu obtěžování, rušení nočního klidu, respektovat musejí soukromí, atp. Zkrátka: (zatím) nemají žádná specifická oprávnění.

 

V čem se inkasní agentury liší od soudních exekutorů

V absenci jakýchkoliv oprávnění navíc, nad rámec běžné legislativy (zatím). V tom tkví hlavní rozdíl mezi soudními exekutory a inkasními agenturami. Zatímco exekutor smí k vám domů bez toho, abyste souhlasili, či mu vůbec otevřeli, vymahač si takový postup dovolit nesmí. A asistovat mu u jeho práce nesmí ani policie, kdežto u práce exekutorů ano.

Jak inkasní agentura, tak exekutoři jsou soukromí podnikatelé. Ale exekutoři musejí skládat odborné zkoušky, povinně se registrovat v Exekutorské komoře a postupovat ve své práci podle Exekučního řádu a další speciální legislativy. Exekutor smí zabavit majetek dlužníka, také část jeho příjmu, vymahač nikoliv. Zásah exekutora se promítne do Exekučního rejstříku, zásah inkasní agentury ne.

Další detaily o exekucích se dočtete zde.


Co inkasní agentury smějí dělat

Jestliže jste dlužníkem, nesplácíte, a po prvotním vymáhání ze strany věřitele vás následně kontaktuje inkasní agentura, vězte, že si smí dovolit jen některé kroky a postupy. Jsou mezi nimi především:

Kontaktování dlužníka

Vymahači smějí dlužníka kontaktovat s informací o dluhu, za účelem jeho inkasování. Kontaktovat smějí dlužníky e-mailem, telefonicky, dopisy, ale i osobní návštěvou, ovšem mimo noční hodiny. Je důležité, aby všechny kontakty byly provedeny v souladu se zákonem a etickými standardy. 

Jinými slovy: pracovník inkasní agentury si nesmí dovolit překračovat hranice důstojnosti a slušnosti, nesmí bez dovolení vstupovat na pozemek, natož do obydlí, nesmí se zapojovat do hrozeb nebo obtěžování dlužníka. Nesmí jej ani „pomlouvat“ mezi sousedy, v zaměstnání atp.

Informování o možnostech splácení

Inkasní agentura smí dlužníky informovat o možnostech splacení jejich závazků. Většinou dávají na výběr mezi jednorázovou splátkou a postupnou úhradou ve splátkách.

Informování o právních postupech

Vymahači smějí dlužníka informovat o všech postupech, které lze pro vymáhání dluhu použít. A to jak z oblasti mimosoudního vymáhání, tak i předáním celé situace k soudu a následnému výkonu exekuce, včetně zabavení majetku a obstavení účtů, a to nejen bankovních.

Pokud se vymáhání nedaří, smí pracovníci inkasních agentur doporučit (věřiteli) nebo sami zahájit právní kroky, jako je předžalobní výzva, soudní žaloba a další kroky v souladu s platnými právními předpisy.

Uzavírání dohod o splátkách

S inkasní agenturou lze uzavřít dohodu o uhrazení dluhu, nejčastěji ve splátkách. Uzavírány by měly být tak, aby odpovídaly možnostem dlužníka, ale zároveň byly přijatelné i pro věřitele (nebo samotnou agenturu, pokud celou pohledávku již odkoupila).

 

Co mají inkasní agentury zapovězeno

Z výše uvedeného výčtu povolených kroků pro inkasní agentury vyplývá, co mají zakázáno. Ve zkratce lze napsat, že nesmějí dělat nic z toho, co je zakázáno i běžným lidem nebo běžným podnikatelům z profesí, které nejsou nijak specificky ošetřeny zákonem. 

Proto inkasní agentura nesmí být k dlužníkům neslušná, agresivní, nesmí je obtěžovat nad únosnou mez. Nesmí udělat nic, co porušuje důstojnost dlužníka nebo jeho soukromí. Zapovězené jsou i nelegální metody vymáhání (zastrašování, fyzické násilí, vyhrožování, vydírání apod.). Nelegální metody vymáhání nesmějí samozřejmě používat ani exekutoři.


Vymahače čeká změna legislativy. Jenže bude jen částečná

V roce 2024 se počítá se schválením zcela nové legislativy dotýkající se i inkasních agentur. Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry počítá s regulací a licencemi pro ty vymahače, kteří budou vymáhat dluhy vzniklé u bank, spořitelen a spořitelních družstev (kampeliček). Dluhy u nebankovních společností jsou z účinnosti zákona vyňaty. Proč? Zatím jsme nenašli vysvětlení.  

Podrobnosti o chystané změně najdete v článku Zákon o nevýkonných úvěrech si posvítí na vymahače.

Zdroje: Občanský zákoník / Peníze.cz

 
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více