Seznam věcí, které exekutor nesmí zabavit. Seznam exekutorů a exekucí

Seznam věcí, které vám exekutor nesmí zabavit

Lenka Rutteová   Publikováno 19.11.2018 Rada| Půjčky

Seznam věcí, které vám exekutor nesmí zabavit

Nesplácíte své závazky? Tak vezměte jed na to, že jednoho dne dojde věřiteli trpělivost a pošle na vás exekutora. Ten – vyzbrojený žlutými nálepkami „vyzdobí“ váš byt či dům a zabavené věci následně prodá v dražbě, jejíž výdělek má uspokojit vymáhanou pohledávku. Existují ale věci, které exekutor zabavit nesmí. Pojďme se podívat na jejich seznam.


Zubní kartáček, tisícovku ani psa vám exekutor nezabaví

Poslední novela zákona z roku 2015 pravidla pro exekutory zpřísnila a nově jim nakázala, že zabavovat základní výbavu domácnosti nebo zvířata pro ně musí být naprosté passé. Zároveň také omezila úhrady dluhů nuceným prodejem nemovitostí, což se z pochopitelných důvodů nelíbí například Exekutorské komoře. Dlužníci naopak tuto změnu vřele vítají.

 

Podle zákona jsou z exekuce vyloučeny:

 • věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů,
 • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

 

Tento stručný odstavec doplňuje obsáhlý seznam věcí, které jsou z exekuce vyloučeny a exekutor vám je tudíž nesmí zabavit. Součástí tohoto seznamu jsou například:

 • běžné oděvní součásti,
 • obvyklé vybavení domácnosti (postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo a ložní prádlo - pokud toto vybavení nepřesahuje jeho obvyklou hodnotu),
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • potřeby, které členové rodiny využívají ke studiu nebo výkonu svého povolání,
 • hotovost do dvojnásobku životního minima,
 • studijní a náboženská literatura,
 • dětské hračky,
 • písemnosti osobní povahy a fotografie,
 • domácí mazlíčci,
 • svatební šaty, hodinky s osobním věnováním od blízké osoby, diplomy, medaile apod.

 

Vícenásobné exekuce porušující zákon se stanou minulostí

Zákon sice již mnoho let definuje, že dlužník v exekuci vždy musí mít ponechánu stanovenou nezabavitelnou částku (dvojnásobek životního minima), ale praxe je často jiná. Kde probíhá jedna exekuce, není co řešit – exekutor podle zákona opravdu ponechá na účtu (nebo ve mzdě) nezabavitelné minimum. Jenže kde je exekucí více, spolkne druhý exekutor i onu nezabavitelnou částku, třetí si přijde pro věci až domů a tak dále. 

To uvrhne dlužníka ve vícenásobné exekuci do (legálně) neřešitelné situace, v níž mu z jeho práce (dávek, důchodu) nepřijde vlastně ani koruna. Najednou není čím zaplatit nájem, energie, telefon, jídlo, prostě nic. Není proto divu, že lidé pak raději pracují tam, kde dostanou peníze na ruku, nebo si nechají dávky posílat složenkou, i když je to drahé.

 

Chráněný účet od července 2021

Tuto situaci konečně řeší možnost zřízení tzv. chráněného účtu u banky, u níž má dlužník exekutorem obstaven účet. Banky budou tyto účty zřizovat od července 2021, samotná administrativa by neměla zabrat víc než několik málo dní. 

 

Dlužník požádá banku prostřednictvím formuláře o zřízení tohoto účtu, banka si ověří data u soudu, exekutora, identifikuje zdroje nezabavitelných příjmů a účet zřídí.


Na něm pak dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum, které je do konce června 2021 schváleno ve výši trojnásobku životního minima (pandemické opatření), od července půjde (v běžných případech) opět o dvojnásobek. Žádný exekutor už se k těmto penězům nedostane.

Co může být zdrojem nezabavitelných příjmů? Ve většině případů jsou to:

 • mzda,
 • důchod,
 • nemocenské
 • dávky,
 • mateřská,
 • rodičovská,
 • ošetřovné
 • některé sociální dávky

 

Jeden účet na jednoho dlužníka, bez poplatků navíc

Jeden dlužník může mít jen jeden chráněný účet, takže tam, kde je jednomu exekuovanému obstaveno více účtů ve více bankách, musí si dlužník vybrat, u které banky si chráněný účet zřídí – a na něj bude směřovat příjmy pro nezabavitelnou částku. 

Účet nesmějí banky nijak zpoplatnit za vedení ani za zřízení – dlužník je už tak vystaven poplatkům exekucí obstavený účet původní. Počítat je ale nutné s běžnými poplatky, pokud je banka vyžaduje i u jiných běžných účtů – jako jsou například poplatek za výběr z bankomatu, za převod peněz atd. Proto, pokud máte v exekuci více účtů, dejte přednost bance, u níž je nejnižší nákladovost běžného účtu (nejnižší nebo žádné poplatky za transakce).

Užitečný TIP pro Vás:

Pokud stojíte o chráněný účet, nejprve si musíte zřídit ten běžný. U nás to zvládnete během několika minut a plně online

Porovnejte si běžné účty

 

Jak předcházet exekucím ?

Abyste nemuseli exekuci řešit, je dobré se jí obloukem vyhnout. Co to znamená v praxi? V žádném případě si nepůjčujte finanční prostředky od nesolidních společností, které po vás požadují třeba peníze předem, nabízejí nápadně „výhodné“ úvěry nebo nemají v internetových fórech a diskuzích dobré jméno.

Ideální také je, každý úvěr důkladně promyslet a nepůjčovat si peníze na věci, bez kterých se obejdete (například nejnovější model mobilního telefonu konkrétní značky, luxusní dovolená apod.). Ideální je, pokud mezi sebou jednotlivé půjčky porovnáte a vyberete si z nich tu, která vám bude nastavenými parametry nejvíce vyhovovat.

Pokud se dostanete do prodlení se splácením, bezodkladně kontaktujte věřitele a spravte jej o své aktuální situaci. Za menší poplatek vám umožní odklad splátek nebo vyhlásí tzv. „splátkové prázdniny“. Domluvit se můžete také na novém splátkovém kalendáři. V žádném případě ovšem problémy neignorujte. Pokud byste tak učinili, ve vaší schránce se začnou hromadit upomínky, které mohou vyústit až v samotnou exekuci. Pokud se tak stane, je dobré mít po ruce veškeré dokumenty, prokazující pravou hodnotu nabytého majetku a jeho vlastníka.

 

Když je exekuce nezbytná

Pokud má věřitel pocit, že dlužník opravdu již nezaplatí, respektive když dlužník překročí maximální možnou tolerovanou dobu nesplácení, nezbývá věřiteli než podat návrh na zahájení exekuce. Ten se podává k soudnímu exekutorovi, jenž ho následně předloží exekučnímu soudu. Soud posléze zahájí exekuci vydáním takzvaného usnesení o nařízení exekuce.

Pak může exekutor jednat. Začne v podstatě tím, že zjistí aktuální dlužníkův majetek. A podle toho se rozhodne, jakým způsobem bude exekuce provedena. Návštěva exekutora u dlužníka se může konat bez ohlášení. I proto je dlužník často tím posledním, kdo se o nařízené exekuci dozví. Důvod je jasný: aby dlužník neměl čas odklonit svůj majetek.

 

Jak se exekuce provádí

Exekuce může proběhnout několika způsoby. Exekutor má za úkol vybrat exekuci, která bude nejúčinnější. A nejlépe i nejsnazší. Ke snadnému zabavení prostředků patří exekuce na plat a exekuce na bankovní účet. Možná je i exekuce na důchod a na sociální dávky.

Jestliže však není kde brát, může exekutor nařídit exekuci na majetek v domácnosti (na movitý majetek) a také exekuci na nemovitost

 

Seznam exekutorů

Na koho se může věřitel s návrhem na exekuci obrátit, zjistí v seznamu exekutorů. Exekuci samotnou může provádět exekutor nebo exekutorský úřad. Každý z nich má působnost na území celé České republiky, proto není nutné se v seznamech exekutorů orientovat podle místa, kde sídlí.

Samotné seznamy exekutorů jsou čtyři. A jsou k mání například na stránkách Exekutorské komory České republiky. Jedná se o následující seznamy exekutorů:

 

Seznam exekucí

Veřejně je přístupný nejen seznam exekutorů, ale též seznam exekucí. Spravuje ho Exekutorská komora České republiky a vede ho pod názvem Centrální evidence exekucí (CEE). Co se do tohoto seznamu zapisuje? A kdo sem může zapisovat?

 

Centrální evidence exekuce slouží k tomu, aby bylo možné zjišťovat následující informace:

 • nemocenské dávky,
 • mateřská,
 • rodičovská,
 • ošetřovné
 • některé sociální dávky
 • Soudní exekutoři
 • Exekutorští kandidáti
 • Exekutorští koncipienti
 • Vykonavatelé
 • o konkrétních exekučních řízeních
 • o konkrétních osobách – zda je proti nim vedena exekuce podle exekučního řádu
 • který soudní exekutor byl pověřen provedením které exekuce
 • o jakou vymáhanou povinnost se v které exekuci jedná
 • kdy byl soudní exekutor pověřen vedením které exekuce
 • zda byla sledovaná exekuce pravomocně odložena či zastavena

 

Oprávnění k zápisu informací do CEE mají soudní exekutoři. Zapisují sem údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce. Dále tu najdeme i zápisy o odkladu nebo zastavení exekuce, které se tu musejí objevit do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Jakmile exekuční řízení skončí, je stanovena povinnost vymazat údaje o exekuci, a to nejpozději do 15 dní. Vyhledávání v CEE je zpoplatněno, v současnosti jde o 60 Kč za každé poskytnutí elektronického údaje z CEE.

Centrální evidence exekucí (CEE) však neeviduje všechny zápisy o všech exekucích konaných na území ČR. Co zde nenajdete, jsou exekuce vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami. Nejsou tu ani výkony rozhodnutí vedené soudy (soudní výkon rozhodnutí není to stejné co exekuce).

 

Co je o vás vedeno v Exekučním rejstříku? Připravili jsme fotonávod krok za krokem jak si online výpis z Rejstříku exekucí pořídit. Hotovo bude za pár minut.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více