Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

Smrt a dluhy – co se děje s půjčkami po smrti dlužníka? Možností je více, než byste čekali. Dluh může přejít na dědice, splatit se z pojištění, nebo se dokonce vymazat. Co rozhoduje o tom, která varianta nastane? A jak se vypořádat s dluhy, které zůstanou? Zjistěte, jak se vyhnout finančním problémům v těžké životní situaci. Ale i jak se vyhnout nepříjemným překvapením a ochránit své blízké.

Smrt dlužníka může mít u dluhů 3 typy následků

Pokud dlužník zemře, přitom byl dlužníkem z jedné nebo z více půjček, vždycky následuje jeden ze tří možných scénářů:

  1. Smrtí dlužníka se nezmění nic: dluhy pokračují, a přecházejí do dědického řízení. 
  2. Dluhy se „samy“ splatí ze sjednaného pojištění schopnosti splácet
  3. Dluhy se podle smlouvy automaticky smažou. 

Podívejme se na všechny tři scénáře podrobněji.

1. Dluh jde do dědického řízení

Nejběžnějším scénářem je přechod dluhů na právoplatné dědice zadluženého zůstavitele (zemřelého). Dědic může dědictví přijmout (i s dluhem), ale také jej má právo odmítnout. Odmítnutí i přijetí dědictví se vztahuje na všechno, včetně veškerého majetku a dluhů zůstavitele. 

Ideální scénář je dědictví přijmout, byl-li v něm i majetek, investice a hotovost. A dluhy doplatit z pojistného plnění ze životního pojištění zemřelého. V těchto situacích hraje životní pojištění přímo klíčovou roli a rozhoduje o finančním zdraví zůstavitelových blízkých. Především, když měl dlužník hypotéku s ještě vysokou dlužnou částkou.

Jenže ne každý člověk, který se zadlužil, má sjednané dostatečné životní pojištění. Pokud dědic nechce dědictví odmítnout (protože jde třeba o majetkový podíl na nemovitosti), ale přitom dědic nemá dostatek hotovosti ke splacení půjček, jedinou možnou cestou je sjednání splátkového kalendáře s věřiteli zemřelého.

Pozor: u půjček, které nejsou spotřebitelským úvěrem (především půjčka na IČO, peněžitá zápůjčka, aj.) může smrtí dlužníka dojít k okamžitému zesplatnění celého dluhu. A ne vždy je snadné si s věřitelem dohodnout splátkový kalendář: neféroví věřitelé mají profit založen na sankcích.

2. Dluh se automaticky splatí z pojištění schopnosti splácet

U větších úvěrů, včetně hypotéky, nabízejí poskytovatelé možnost sjednat si pojištění schopnosti splácet. Pojištění splatí zbývající část dluhu, když pojištěný dlužník zemře (a také když se dostane do invalidity vyššího stupně). 

Předčasné splacení půjčky z pojistného plnění je vždycky bez sankcí. Včetně splacení hypotéky, ať už se doplácí ze životního pojištění, nebo z pojištění schopnosti splácet. (Bez sankce zůstává předčasné splacení hypotéky z pojistného plnění i po změnách legislativy v září 2024.)

 

3. Dluh se (podle smlouvy) vymaže

Třetí scénář je velmi vzácný. Lze jej realizovat u půjčky, kde si klient s poskytovatelem sjednali zánik půjčky smrtí klienta. Jinými slovy: kde se dluh umoří nejen splacením, ale i smrtí klienta. V takových případech poskytovatel pohledávku smaže (nechá ji na své náklady zaniknout). Do dědického řízení pak tyto dluhy vůbec nejdou

Na tomto principu funguje například Provident půjčka. V úvěrové smlouvě garantuje, že pokud klient zemře, ale celou dobu trvání půjčky splácel řádně (bez prodlení), nebude společnost zbývající dluh vymáhat v dědickém řízení.

Zemřelý byl spoludlužníkem? 

Jestliže zemřel váš blízký, který byl spoludlužníkem půjčky (například s vámi), celá půjčka se automaticky převádí na druhého ze spoludlužníků (zde na vás). Oba spoludlužníci od začátku dlužili celou částku půjčky (a mohli se podělit o splácení), půjde tedy jen o formální změnu ve smlouvě. 

Půjčky zemřelého se musejí splácet, i když dědické řízení trvá

Dědické řízení trvá měsíce, někdy i roky. Jenže věřitele to většinou nezajímá. Trvají na pravidelném splácení (pokud se dluh nedoplatil z pojistného plnění, či sám nezaniknul). Kdo se spoléhá na odklad vyvolaný dědickým řízením (který ale automaticky nevzniká), vedle původního dluhu zdědí i spoustu sankcí z prodlení. 

S některými poskytovateli se odklad splácení dohodnout dá, ale jen v případě, že dědické řízení nebude komplikované a vyřídí se do několika málo měsíců. Jiní dluh okamžitě zesplatní celý.

U leasingu se nedědí auto. Jen nájemní smlouva

Specifickou formou úvěru je leasing. Po dobu jeho trvání má klient leasingu věc pouze v pronájmu. Zůstává ale majetkem leasingové společnosti. Majetkem klienta se stane až s doplacením poslední splátky, tedy s odkupem za zůstatkovou cenu (leasing finanční). U operativního leasingu se majetková práva nepřenesou na klienta nikdy – vše zůstává v režimu nájmu.

Podstatné je vědět, že auto poskytnuté zemřelému na leasing se nesmí po celou dobu trvání dědického řízení provozovat.

Zřeknutí se dědictví je nezvratné

Dědicové mohou dědictví odmítnout. Děje se tak v případech, dluhy převyšují majetek a hotovost na účtech zůstavitele. Se zřeknutím se dědictví je však vhodné počkat až na konec dědického řízení, až se prokáže veškerý majetek zůstavitele. 

Zřeknutí se dědictví je totiž nezvratné, včetně případů, kdy se objeví další majetek (i velký), o kterém dědicové nevěděli. Stejně je tomu i při přijetí dědictví. Stává se nevratným i pro případy, že se během dědického řízení ještě objeví velké dluhy zůstavitele. 

Zdroje: Občanský zákoník / Banky.cz / Zákon o spotřebitelském úvěru

 
Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Mohlo by vás zajímat

Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

08.07.2024

Půjčky

Co se stane s dluhy po smrti? Zdědí je rodina, nebo zmizí? A jak se chránit před finančními problémy? Odpovědi možná překvapí. Všechny je najdete uvnitř

Půjčka na složenku

29.06.2024

Půjčky

Půjčka na složenku je druhem hotovostní půjčky. Peníze si vyzvednete z poštovní poukázky, kterou vám zašle poskytovatel úvěru. Prozkoumejte detaily půjčky

Půjčka na směnku

29.05.2024

Půjčky

Rychlý a snadný způsob, jak získat peníze? Půjčka na směnku vypadá lákavě, ale: rizika převálcují jakýkoliv benefit půjčky. I proto je coby osobní půjčka nezákonná