Jak velkou část příjmů sebere exekutor v roce 2022?

Lenka Rutteová     Publikováno 14.01.2022  Rada | Finanční mix

Jak velkou část příjmů sebere exekutor v roce 2022?

Nezabavitelná částka, která nepodléhá exekuci příjmů, se mezi roky 2021 a 2022 mění jen o necelé dvě stovky. Vypočítává se i nadále ze dvou složek, z níž první je životní minimum (a zůstává stejné), druhou jsou normativní náklady na bydlení, které se od ledna 2022 zvýšily. Jak velkou část příjmů tedy sebere exekutor v roce 2022?

 

Z čeho se může od ledna 2022 strhávat na exekuce?

Seznam příjmů, na které exekutor může sáhnout ještě předtím, než vám vůbec dorazí na účet formou výplaty nebo dávky, je dost dlouhý. Peníze na exekuci se mohou nechat strhávat z následujících příjmů, a to až do výše nezabavitelné částky (resp. minima):

 • ze mzdy,
 • z platu,
 • z příjmu z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
 • z náhrady mzdy,
 • z podpory v nezaměstnanosti,
 • z podpory při rekvalifikaci,
 • z odstupného,
 • z důchodu,
 • ze stipendia,
 • z nemocenské,
 • z peněžité pomoci v mateřství,
 • z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (z přídavku na dítě, z rodičovského příspěvku),
 • z výsluhových příspěvků vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních složek a
 • ze zvláštních příspěvků k důchodu.

Na které příjmy vám v roce 2022 nesmí exekutor sáhnout?

Jsou zákonem definované příjmy, na něž exekuce nedosáhne a které zůstávají dlužníkům v plné výši. Pro rok 2021 jsou to například tyto příjmy: 

 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci)
 • z dávek státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově
 • dávky pěstounské péče vyplacené jednorázově
 • příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
 • příspěvek na péči
 • pojistné plnění, má-li být použito k novému vybudování nebo k opravě budovy
 • dále se nesmí strhávat z důchodu ta částka, která jde na úhradu za pobyt v ústavu sociální péče a k tomu částka, které odpovídá výši kapesného v tomto ústavu.

Tip: Co je o vás vedeno v exekučním rejstříku? To zjistíte pomocí online výpisu. Jak jej získat? Připravili jsme pro vás fotonávod krok za krokem.


Co je nezabavitelné minimum a nezabavitelná částka?

Jednoduše řečeno, nezabavitelné minimum je hranice, pod kterou exekutor již nesmí brát, tedy minimum, na které při exekuci na příjem už sáhnout nesmí. Takže z příjmu, který exekutor může zabavit, vám musí vždy ponechat ono nezabavitelné minimum

Na něj se exekuce nevztahuje, dokonce ani v případě přednostních pohledávek (s výjimkou alimentů). Stanoveno je jak pro dlužníka, tak pro každou osobu v jeho domácnosti, v roce 2022 má výši 2 668,75 Kč, což je ve skutečnosti třetina nezabavitelné částky.

A co je potom nezabavitelná částka? Z ní se (jak jsme viděli) vypočítává nezabavitelné minimum na jednotlivé členy domácnosti, včetně samotného dlužníka. Skládá se ze dvou položek, z již zmíněných normativních nákladů na bydlení a z jedné třetiny životního minima na jednotlivce. Od ledna 2022 je nezabavitelná částka stanovena na 8 006,25 Kč měsíčně.

U jednotlivce, který žije sám, je nezabavitelná částka stejná jako nezabavitelné minimum.


Nezabavitelné minimum se u vícečlenné domácnosti dopočítává samostatně

Jak jsme zmínili, pokud dlužník žije sám, je nezabavitelná částka také jeho nezabavitelným minimem. Suma se mění s narůstajícím počtem členů domácnosti. Jakmile dlužník žije s rodinou, připočítává se další nezabavitelné minimum na každého člena domácnosti (2 668,75 Kč na každého). 

Například u muže s manželkou a třemi dětmi bude nezabavitelným minimem součet jeho nezabavitelné částky (8006,25 Kč) a čtyř nezabavitelných minim – na ženu a tři děti (4 x 2 668,75 Kč). Ve výsledku tedy 18 681,25 Kč.

V případě, kdy dlužník dluží na alimentech (výživném), nezabavitelné minimum za děti se mu do jeho minima samozřejmě nepřipočítává, právě naopak, je přednostně strháváno v rámci exekuce. A jestliže jsou v exekuci oba manželé (nikoliv skrz výživné), částka za děti se připočítává do nezabavitelného minima každému z nich.

Jak se vypočítávají exekucí strhávané částky?

Vždy se pracuje s čistou mzdou. To je základní pravidlo exekucí příjmu.

Vše, co je pod nezabavitelné minimum, musí zůstat dlužníkovi. Pak je tu druhé pásmo, což je částka mezi nezabavitelným minimem na jedné straně a dvojnásobkem součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu na straně druhé, v roce 2022 jde o 21 350 Kč.

Z druhého pásma se strhává jedna třetina na nepřednostní pohledávky nebo až dvě třetiny na pohledávky přednostní. Podle legislativy a jejího výkladu je postup následující: „Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.“

Nakonec je tu ještě třetí pásmo, tzv. plně zabavitelná část, což je v roce 2022 vše nad 21 350 Kč. Celá čistá mzda nad tuto částku podléhá exekuci. Přitom se postupuje tak, že plně zabavitelná část (třetí pásmo) se připočte ke druhé třetině, která je potřebná k uspokojení přednostních pohledávek. A když něco zbude, připočte se k první třetině na pohledávky nepřednostní.


Co jsou přednostní pohledávky?

Speciální kategorií pohledávek hrazených formou exekuce jsou pohledávky přednostní. O co vlastně jde? Zde je seznam přednostních pohledávek, jak je definuje legislativa:

 • pohledávky výživného;
 • pohledávky náhrady za ublížení na zdraví;
 • pohledávky náhrady za úmyslné trestné činy;
 • pohledávky daní, poplatků a jim obdobných peněžitých plnění;
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění;
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění;
 • pohledávky v příspěvku na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče;
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci;
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory;
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění;
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti či karantény.

Tip: Podívejte se také na Seznam věcí, které vám exekutor nesmí zabavit

 

Novinky v souvislosti s pandemií koronaviru

K problematice exekucí je nutno ještě dodat novinky, které byly zavedeny v souvislosti s opatřeními k pandemii koronaviru:


Pokud je zavedena exekuce na bankovní účet, je od jara roku 2020 možné si z něj vybrat dvojnásobek životního minima (dříve bylo možné vybrat jen polovinu). Dvojnásobek životního minima je i tak mnohem nižší než minimum nezabavitelné. A mnoho lidí se kvůli exekuci uvalené na příjem i na účet nemohlo k vyšší částce vůbec dostat.

Takže proč chráněný účet? Právě proto, aby se zavedla reálná platnost nezabavitelného minima. Mnoha lidem v exekuci se totiž stávalo, že měli uvalenu exekuci na příjem - a na účet jim přišlo nezabavitelné minimum. Jenže exekutor pak ještě obstavil účet v bance, což znamenalo možnost výběru právě jen ve výši životního minima. Jinými slovy se během měsíce provedla exekuce dvakrát – na jednom a tom samém příjmu.

Vyzvednutelné minimum z blokovaného účtu se sice v souvislosti s krizovými opatřeními zdvojnásobilo, ale i tak docházelo ke zdvojení exekucí. Proto v roce 2021 vznikla možnost mít chráněný účet, na který exekutoři nedosáhnou. Chodí na něj příjem po exekuci výplaty či důchodu – a další exekuce na něm již nesmí být provedena. Účet pro dlužníka pak funguje normálně jako ten běžný. Novinka se zatím příliš “neuchytila”, pravděpodobně skrz administrativní náročnost a vypočítavost některých exekutorů. V roce 2022 či později tak musí projít legislativní změnou a zjednodušením.

 

Jste živnostník? Pak se jistě nenechte obrat o kompenzační bonus!

Kompenzační bonus od státu adresovaný živnostníkům, který je vyplácen v souvislosti s nouzovými opatřeními proti šíření onemocnění covid-19, je pro exekutory nedotknutelným! Rozhodně se o něj nenechte připravit! Podrobnosti a návod jak se bránit najdete v našem dalším textu s názvem Dělají si exekutoři chutě na váš kompenzační bonus? Mají smůlu!

Zdroje: Exekuce.justice.cz / iRozhlas.cz / Dluhovylabyrint.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více