Jak velkou část příjmů sebere exekutor v roce 2024?? | Hyperfinance.cz

Jak velkou část příjmů sebere exekutor v roce 2024?

Jak velkou část příjmů sebere exekutor v roce 2024?

Nezabavitelná částka, která nepodléhá exekuci příjmů, se mezi roky 2023 a 2024 snížila. Ano, čtete správně, snížila. V roce 2023 se navíc změnil výpočet nezabavitelné částky směrem k nižším cifrám, takže exekutoři mohou být v roce 2024 zase o kousek úspěšnější než v roce 2022. Jak velkou část příjmů tedy sebere exekutor v roce 2024?

Z čeho se může od ledna 2024 strhávat na exekuce?

Seznam příjmů, na které exekutor může sáhnout ještě předtím, než vám vůbec dorazí na účet formou výplaty nebo dávky, je dost dlouhý. Peníze na exekuci se mohou nechat strhávat z následujících příjmů, a to až do výše, kterou určují pravidla k použití  nezabavitelné částky :

 • ze mzdy,
 • z platu,
 • z příjmu z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
 • z náhrady mzdy,
 • z podpory v nezaměstnanosti,
 • z podpory při rekvalifikaci,
 • z odstupného,
 • z důchodu,
 • ze stipendia,
 • z nemocenské,
 • z peněžité pomoci v mateřství,
 • z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (z přídavku na dítě, z rodičovského příspěvku),
 • z výsluhových příspěvků vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních složek a
 • ze zvláštních příspěvků k důchodu.
 

Na které příjmy vám v roce 2024 nesmí exekutor sáhnout?

Jsou zákonem definované příjmy, na něž exekuce nedosáhne a které zůstávají dlužníkům v plné výši. Pro rok 2024 jsou to například tyto příjmy: 

 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci)
 • z dávek státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově
 • dávky pěstounské péče vyplacené jednorázově
 • příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
 • příspěvek na péči
 • pojistné plnění, má-li být použito k novému vybudování nebo k opravě budovy
 • dále se nesmí strhávat z důchodu ta částka, která jde na úhradu za pobyt v ústavu sociální péče a k tomu částka, které odpovídá výši kapesného v tomto ústavu.
maskot

Tip: Co je o vás vedeno v exekučním rejstříku? To zjistíte pomocí online výpisu. Jak jej získat? Připravili jsme pro vás fotonávod krok za krokem.

maskot

Co je nezabavitelné minimum a nezabavitelná částka?

Jednoduše řečeno, nezabavitelné minimum je hranice, pod kterou exekutor již nesmí brát, tedy minimum, na které při exekuci na příjem už sáhnout nesmí. Takže z příjmu, který exekutor může zabavit, vám musí vždy ponechat ono nezabavitelné minimum

Na něj se exekuce nevztahuje, dokonce ani v případě přednostních pohledávek (s výjimkou alimentů). Stanoveno je jako součet nezabavitelné částky pro dlužníka a upravených částek pro další členy domácnosti (bez ohledu na to, zda mají svůj příjem, či nikoliv). K tomuto součtu se přidává ještě jedna až dvě třetiny částky z pásma příjmu, které už exekuci podléhá. Zní to složitě, ale níže v textu ukážeme příklad výpočtu.

A co je potom nezabavitelná částka? Z ní se (jak jsme viděli) vypočítává nezabavitelné minimum na jednotlivé členy domácnosti, včetně samotného dlužníka. Skládá se ze dvou položek, z normativních nákladů na bydlení a z jedné třetiny životního minima na jednotlivce. 

Od ledna 2024 je nezabavitelná částka stanovena na 12 705 Kč.měsíčně. Částka na každou další osobu v domácnosti je pro rok 2023 stanovena na 3 176 Kč na měsíc. Proto u jednotlivce, který žije sám, je nezabavitelná částka stejná jako nezabavitelné minimum.

Nezabavitelné minimum se u vícečlenné domácnosti dopočítává samostatně

Jak jsme zmínili, pokud dlužník žije sám, je nezabavitelná částka také jeho nezabavitelným minimem. Suma se mění s narůstajícím počtem členů domácnosti. Jakmile dlužník žije s rodinou, připočítává se další nezabavitelné minimum na každého člena domácnosti (3 176 Kč na každého). 

Například u muže s manželkou a třemi dětmi bude nezabavitelným minimem součet jeho nezabavitelné částky (12 705Kč) a čtyř nezabavitelných minim – na ženu a tři děti (4 x 3 176 Kč). Ve výsledku tedy 25 409 Kč.

V případě, kdy dlužník dluží na alimentech (výživném), nezabavitelné minimum za děti se mu do jeho minima samozřejmě nepřipočítává. Právě naopak, je přednostně strháváno v rámci exekuce. V situaci, kdy  jsou v exekuci oba manželé (ovšem nikoliv skrz výživné), částka za děti se připočítává do nezabavitelného minima každému z nich.

 

Jak se vypočítávají exekucí strhávané částky?

Vždy se pracuje s čistou mzdou. To je základní pravidlo exekuce na plat, na důchod nebo na další typy příjmů.

Vše, co je pod nezabavitelné minimum, musí zůstat dlužníkovi. Pak je tu druhé pásmo, což je částka mezi nezabavitelným minimem na jedné straně a jeden a půlnásobkem součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu na straně druhé, v roce 2023 jde o 28 586Kč.

Z druhého pásma se strhává jedna třetina na nepřednostní pohledávky nebo až dvě třetiny na pohledávky přednostní. Podle legislativy a jejího výkladu je postup následující: „Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.“

Nakonec je tu ještě třetí pásmo, tzv. plně zabavitelná část, což je v roce 2023 vše nad 28 586 Kč. Celá čistá mzda nad tuto částku podléhá exekuci. Přitom se postupuje tak, že plně zabavitelná část (třetí pásmo) se připočte ke druhé třetině, která je potřebná k uspokojení přednostních pohledávek. A když něco zbude, připočte se k první třetině na pohledávky nepřednostní.

 
maskot

Co jsou přednostní pohledávky?

Speciální kategorií pohledávek hrazených formou exekuce jsou pohledávky přednostní. O co vlastně jde? Zde je seznam přednostních pohledávek, jak je definuje legislativa:

 • pohledávky výživného;
 • pohledávky náhrady za ublížení na zdraví;
 • pohledávky náhrady za úmyslné trestné činy;
 • pohledávky daní, poplatků a jim obdobných peněžitých plnění;
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění;
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění;
 • pohledávky v příspěvku na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče;
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci;
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory;
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění;
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti či karantény.

 

Tip: Podívejte se také na Seznam věcí, které vám exekutor nesmí zabavit

Nová pravidla exekucí jich spoustu zastavují, zpřísňují se i podmínky pro exekuce mobiliární

I v exekucích se podmínky postupně vyvíjejí. jednou z posledních změn je novelizace předpisů platná od ledna 2022 a ledna 2023. Změn je ale tolik, že jsme pro vás připravili samostatný článek. Najdete ho tady

 

Zdroje: Exekuce.justice.cz / Veřejný ochránce práv

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Další články, které by Vás mohly zajímat

Půjčka na směnku

29.05.2024

Půjčky

Rychlý a snadný způsob, jak získat peníze? Půjčka na směnku vypadá lákavě, ale: rizika převálcují jakýkoliv benefit půjčky. I proto je coby osobní půjčka nezákonná

Půjčka v hotovosti na benzínce nebo trafice

23.05.2024

Půjčky

Potřebujete rychle hotovost? Zvažujete půjčku na benzínce nebo v trafice? Jde sice spolehlivý zdroj peněz, ale vybírá si svou daň. Na co dá největší pozor?

Půjčka pro dlužníky

07.05.2024

Půjčky

Konsolidace, refinancování, půjčka pro zadlužené - každá z těchto půjček pro dlužníky může být dobrým řešením, ale je důležité k ní přistupovat s rozvahou