Jak se vyznat v bankovních účtech?

Jak se vyznat v bankovních účtech?

Lenka Rutteová   Publikováno 10.03.2021 Rada| Účty

Jak se vyznat v bankovních účtech?

Setkáváte se s pojmy účet běžný, podnikatelský, obchodní, spořicí, úvěrový, termínovaný, devizový, jistotní - a občas si říkáte, jaké jsou mezi nimi rozdíly, k čemu který vlastně slouží? Možná jste se s některým z nich ještě ani nesetkali. Nabízíme vám stručný popis jednotlivých bankovních účtů a jejich účelu. Dodejme jen, že v ČR mohou účty zakládat a přijímat na ně vklady pouze banky a družstevní záložny (kampeličky).

Běžný účet

Pro běžné spotřebitele nabízejí banky tzv. běžný účet. To je ten, který se běžně používá v každodenním životě spotřebitele, běžného člověka, zákazníka. Na běžný účet chodí výplata, platí se z něj inkasa, někdy i SIPO, trvalé příkazy, na běžný účet může přijít spotřebitelský úvěr, například půjčka na účet ihned, vyřídit se k němu dá kreditní karta, kontokorent, různá pojištění. Běžné účty podléhají přísnějším pravidlům z oblasti ochrany spotřebitele.

K běžnému účtu vydává banka platební karty, poskytuje doplňkové služby, umožňuje manipulaci s hotovostí (bankomaty, vkladomaty, pobočky). Je možné jej ovládat online, ale stále ještě se nabízí zadávání platebních příkazů osobně. Běžný účet se většinou neúročí, nebo jen symbolicky. Speciální nabídkou pak bývají běžné účty pro děti, pro studenty, pro seniory, výjimkou není ani běžný účet pro rodinu, pro páry, kde s jedním účtem může manipulovat více lidí.

Před „Počet běžných účtů založených jedním spotřebitelem není omezen.“ Přidat toto:

„Na jednotlivé typy účtů jsou navázány i typy půjček. Zatímco na dětský účet nelze získat vůbec žádnou půjčku, na účet studentský už banka poskytne některou ze studentských půjček. Ale například u půjčky pro více dlužníků (třeba pro manželský pár) nebývá podmínkou, aby k účtu, kam peníze z půjčky zamíří, měli přístup oba dlužníci.“

Počet běžných účtů založených jedním spotřebitelem není omezen.

 

Podnikatelský účet

Někdy jej můžete najít i jako běžný podnikatelský účet. Jedná se o obdobu účtu běžného, ale určenou striktně pro podnikatele a firmy. Využít jej můžou jak živnostníci, tak podniky, velké korporáty, ale i veřejné instituce - třeba školy, divadla, nemocnice atd. Ani zde nebývá významnější úročení.

Podnikatelské účty nabízejí mnohem širší škálu služeb než účty běžné (určené pro spotřebitele). Zvládnou i větší podporu dalšího software, třeba export do účetnictví, do daňových systémů, propojení s platebním terminálem atd. Pestřejší jsou nabídky v pojištění nebo v úvěrech, ale i ve způsobech využití. Podnikatelskou půjčku je navíc možné získat jen a pouze na účet podnikatelský.

Počet podnikatelských účtů založených jedním podnikatelem či firmou není omezen.

 

Obchodní účet

Účtem obchodním se míní účet pro spotřebitele i podnikatele, který je využíván k investování, jinými slovy k obchodování. Neslouží pro běžný provoz domácnosti ani firmy a většinou se ani nepovažuje za účet bankovní – vést jej mohou i jiné subjekty než banky, neboť úložky na účtu nejsou považovány za vklady, ale za investice.

Obchodní účet bývá někdy zaměňován s účtem podnikatelským, ale vězte, že i obchodní společnosti využívají ke své činnost účty podnikatelské (firemní), kdežto účty obchodní pouze k investování (zlato, akcie, dluhopisy, podílové fondy apod.).

Počet obchodních účtů založených jedním klientem není omezen.

 

Spořicí účet

Spořicí účet může být určen pro spotřebitele i podnikatele (vždy v oddělené nabídce). Jde o účet, kam si odkládáme peníze, které se tu mírně zhodnocují, ale jsou v podstatě kdykoliv k dispozici na plánované i nečekané výdaje, přitom zůstávají odděleny od běžného hospodaření. Jde o jeden z hlavních pilířů finanční rezervy, kterou by měla mít nejen každá domácnost, ale i každý podnik, živnostník.

Některé spořicí účty mají výpovědní lhůtu, případně bonus za nehýbání se vkladem po předem danou dobu. Úročení je nižší než u termínovaných vkladů. Výhodnější podmínky někdy bývají nabízeny studentům nebo i dětem.

Počet spořicích účtů založených jedním klientem není omezen.

 

Úvěrový účet

Termín „úvěrový účet“ se používá v souvislosti s půjčkami spotřebitelskými i podnikatelskými. Je to účet založený čistě za účelem poskytnutí, evidence a splácení úvěru. Může se jím stát již dříve vlastněný běžný účet, ale pokud si berete například hypotéku, bude banka vyžadovat úvěrový účet založený právě u ní.

Počet úvěrových účtů založených jedním klientem je omezen jeho bonitou.

 

Termínovaný účet

Správněji řečeno „termínovaný vklad“. Jde o vložení předem dohodnutého obnosu na speciální účet u banky, přičemž součástí smlouvy je i doba, po kterou se s penězi vůbec nebude hýbat. Banky často stanovují minimální možný vklad. Jako odměnu banka nabídne vyšší úročení než na účtu spořicím, přičemž úroky posílá buď měsíčně, anebo je k vložené částce postupně připisuje.

Počet termínovaných vkladů založených jedním klientem je omezen pouze jeho kapitálem.

Postřehli jste rozdíly mezi oběma spořicími nástroji: spořicím účtem a termínovaným vkladem? Abyste měli jistotu, že se správně rozhodnete, který z nich si v jaké situaci založit, projděte si náš článek: Rozdíl mezi spořicím účtem a termínovaným vkladem? Přímo obrovský!

 

Devizový účet

Jestliže si založíte v bance účet v cizí měně, budete mít tzv. devizový neboli cizoměnový účet. Může jít o kterýkoliv z výše zmíněných účtů, tedy běžný, spořicí, podnikatelský atd. Některé banky nabídnou i tzv. multiměnové účty, a to jak spotřebitelům, tak hlavně podnikatelům.

 

Jistotní účet

Za zmínku stojí i speciální účty, které mohou být využívány pro získání jistoty, že peníze na ně vložené budou správně použity, resp. nebudou zneužity. Často se s nimi setkáváme v souvislosti s koupí a prodejem nemovitosti, kdy jsou peníze kupujícím složeny na jistotní účet – a prodávající si je může vyzvednout, až splní předem dané podmínky ve smlouvě. Nikdo jiný s penězi manipulovat nesmí. 

Speciální jistotní účty bývají určeny pro vybrané profese. Zmiňme například notářskou úschovu, kam se dá složit základní kapitál malé s.r.o. nebo uschovat peníze, se kterými se nesmí hýbat ze zákona (dědictví nezletilého dítěte apod.).

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více