Totální škoda na autě: kolik vám pojišťovna vyplatí?

Totální škoda na autě: kolik vám pojišťovna vyplatí?

Lenka Rutteová   Publikováno 22.01.2024 Rada| Pojištění

Totální škoda na autě: kolik vám pojišťovna vyplatí?

Totální škoda na vozidle. Někdy je auto vyloženě na odpis. Nebo zmizelo (odcizené). Jindy ale „totálka“ vůbec nemusí znamenat, že je auto dále neprovozovatelné, že by nešlo opravit. Co znamená totální škoda, kdy k ní pojišťovna přistupuje a kolik vám u takové události musí zaplatit? Co byste měli udělat vy, než totální škodu podepíšete? A co bude následovat?

Co je totální škoda na vozidle?

Jedná se o takové poškození auta, kdy se nevyplatí jeho oprava. V reálu jde o dvě možné situace:

  • auto je příliš staré, takže jeho morální a technické opotřebení dosáhlo tak vysokých hodnot, že ani menší oprava za nižší desítky tisíc už není ekonomická. Cena opravy by totiž převyšovala hodnotu vozu, kterou měl před poškozením (havárií)
  • auto je příliš zničené na to, aby mělo smysl jej opravovat, a to jak vzhledem k jeho ceně, tak především ke stupni poškození.

Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním u totální škody

Jinak se k totální škodě přistupuje z povinného ručení a jinak z havarijního pojištění. 

  • Vzhledem k tomu, že povinné ručení je pojištěním zákonným, je to znovu zákon, a navíc i dřívější rozhodnutí soudů, které pojišťovnám říkají, jak se k totální škodě na autě postavit.
  • U havarijního pojištění, které je čistě soukromé, probíhá vše podle toho, jak jste si ve smlouvě dohodli s pojišťovnou.
 

Totální škoda na autě řešená z povinného ručení

Co se škody hrazené z povinného ručení týká (nezaviněná havárie), zákon stanovuje pojišťovnám povinnost uhradit opravy ve výši 100 % hodnoty vozu, kterou měl před havárií. Úhrada podle zákona smí mírně překročit hranici 100 %. Co je ono „mírně“? Soudy rozhodly, že jde o maximálně 20 % navrch, takže v součtu smí oprava auta stát 120 % hodnoty auta přes havárií.

Pokud má pojišťovna (na základě odhadu likvidátora) podezření, že oprava bude dražší než 100 – 120 % hodnoty vozu, navrhne tzv. totální škodu na vozidle. Jde však jen o návrh, se kterým rozhodně nemusíte souhlasit. Pojišťovny ne vždy počítají se 120 %. Na navýšení o 20 % ale máte nárok, tak ho pojišťovně prostě jen připomeňte.

Je pak na vašem rozhodnutí, zda podepíšete totálku a necháte si vyplatit pojistné plnění, nebo pojišťovnu „dotlačíte“ k tomu, že uhradí opravu auta. Vše je na zvážení podle individuální situace s každým autem.

Totální škoda na autě řešená z havarijního pojištění

U havarijního pojištění se řeší pojistné plnění dle smlouvy s pojišťovnou. Tady se zákonné úpravy nebo judikatury nelze dovolávat, jde o čistě soukromé pojištění. Některá havarijka jsou nastavena na limity. A pokud oprava auta překračuje sjednaný limit pojištění, automaticky půjde o totální škodu na vozidle. Limity proto raději nastavte na úroveň hodnoty auta. A to i v případě, že vyšší pojistná částka prodraží pojištění, což se týká zejména pojištění elektroaut.

Odstatní havarijní pojištění se sjednávají na obvyklou cenu vozu. Tam se bude postupovat jako u povinného ručení. Ale pozor, v obchodních podmínkách může mít pojišťovna uvedeno, že totální škodu řeší již při 80 % hodnoty auta před havárií. A nic s tím neuděláte. To platí jak u zaviněné havárie, tak u střetu se zvěří nebo u vandalismu. Proto u tohoto modelu hledejte pojišťovnu s co nejvíce procenty uvedenými v podmínkách (nejlépe 100 %).

Součástí havarijního pojištění může být i zajištění náhradního vozu. A to po celou dobu, než máte auto opraveno (pokud nenastala „totálka“), nebo než obdržíte pojistné plnění. Nebo na předem omezený počet dní. Opět vše záleží na smlouvě o havarijku

Pojistné podmínky havarijního pojištění se od sebe dost liší, každá pojišťovna ho má nastavené trochu jinak. Možná i proto se mezi motoristy stále šíří mýty a omyly o havarijním pojištění. A že jich není málo!

 

U havarijního pojištění se může vyplatit připojištění GAP

Připojištění GAP k havarijnímu pojištění. Díky němu dostanete od pojišťovny v případě totální škody tolik peněz, za kolik jste auto kupovali. Smyslem připojištění je zajistit si v takové situaci dost peněz na pořízení nového (zánovního) vozu. Některé pojišťovny jej umí sjednat i na ojetá auta, samozřejmě s patřičnými omezeními, do jakého stavu ojetého auta je GAP odsouhlasí.

Jak se vypočítává obvyklá cena vozu před havárií

Obvyklá cena vozu se skládá z kupní ceny auta, ponížené o morální opotřebení a o technické opotřebení. U aut starších stanovují pojišťovny obvyklou cenu podle aktuálních cen na trhu s ojetými auty. Neřídí se však jen inzeráty, neboť v nich bývá cena o něco vyšší než následná cena prodejní. 

Kolik dostanete vyplaceno, když kývnete na „totálku“?

Pojišťovny vyplácejí obvyklou cenu auta před poškozením, ale pozor, poníženou o cenu vraku. 

Ten by se dal totiž prodat třeba na náhradní díly. Nebo k dalšímu provozování, pokud by byl opraven. Pojišťovny v anonymních aukcích hledají kupce na ta auta, která chtějí odepsat totální škodou. A podle získaných návrhů na ceny vypočtou pojistné plnění.

Auto ale prodat nemusíte. Od pojišťovny dostanete kontakt na kupce, je ovšem na vás, zda se auta zbavíte (a tím dostanete další peníze do celkové hodnoty vozu před poškozením). Nebo jestli auto prodáte sami po vlastní ose. Anebo zda si auto necháte, opravíte a budete ho i nadále provozovat. Peníze od pojišťovny dostanete vyplacené vždycky.

Jestliže na totálku nekývnete a s pojišťovnou skrze odvolání dojednáte opravu auta, zaplatí pojišťovna servis. U havarijního pojištění nezapomínejme na snížení výplaty o sjednanou spoluúčast .Čím vyšší spoluúčast, tím sice levnější pojistka, ale nakonec odškodnění od pojišťovny.

 

Po havárii se vyrovnává i újma na hodnotě vozidla

Jestliže nakonec o totálku nešlo a dohodli jste opravu, vyrovnat vám pojišťovna musí i snížení hodnoty auta způsobené pojistnou událostí (rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a po opravě, náhrada škody se nesmí krátit o amortizaci náhradních dílů). „Jsou-li totiž nahrazeny toliko náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší již věc svému vlastníku stejný užitek a škoda způsobená protiprávním jednáním mu tak není nahrazena v plném rozsahu,“ popsal důvody k dalšímu druhu odškodnění právník Richard W. Fetter.

Podívejte se na správný postup po dopravní nehodě, abyste nepřišli o plnění.

Shrňme si to

U povinného ručení se totální škoda týká těch oprav havarovaného vozu, které by svou cenou překročily 120 % tržní ceny auta. Jestliže k “totálce” došlo a vy ji podepíšete, od pojišťovny dostanete obvyklou cenu auta poníženou o hodnotu vraku. Auto můžete opravit na vlastní pěst a nadále jej provozovat. Nebo prodat pojišťovnou navrženému kupci, případně prodat svému zájemci. Pojistné plnění dostanete vždycky.

U havarijního pojištění se odvíjí řešení totální škody podle toho, jak máte nastavenu smlouvu. Někde jde o totálku již od cirka 80 % tržní ceny auta, jinde podle dohodnutých limitů. Pojistné plnění se vypočte buď podobně jako u povinného ručení, nebo pojišťovna vyplatí ve smlouvě nastavený limit, anebo dostanete kupní cenu auta (jen u připojištění GAP). I zde je rozhodnutí o dalším osudu auta na vás, pojistné plnění dorazí vždy.

Zdroje: AkademiePojištění.cz / Měšec.cz / zákon o povinnému ručení / webové stránky pojišťoven

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více