Předčasné splacení

Předčasné splacení

Jakékoliv dřívější splacení půjčky bývá označeno za splacení předčasné. Každou půjčku je možno předčasně splatit, tento nárok garantuje občanský zákoník a týká se úvěrů podnikatelských. V rámci spotřebitelských půjček si poskytovatel může za předčasné splacení naúčtovat tzv. administrativní náklady.

Jsou ovšem zákonem dané situace, kdy se žádné poplatky za tento úkon vyžadovat nesmějí. Samotné předčasné splacení se realizuje formou tzv. mimořádné splátky. Zda se takový krok vyplatí, záleží právě na poplatcích z něj. A právě o poplatcích by se měl dlužník informovat ještě předtím, než se pro předčasné splacení rozhodne.