Fotonávod: výpis z Informativní důchodové aplikace krok za krokem, a co dělat, když v něm něco chybí

Fotonávod: výpis z Informativní důchodové aplikace krok za krokem, a co dělat, když v něm něco chybí

Lenka Rutteová   Publikováno 22.09.2022 Rada| Finanční mix

Fotonávod: výpis z Informativní důchodové aplikace krok za krokem, a co dělat, když v něm něco chybí

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) provozuje na klientském  ePortálu online databázi s názvem Informativní důchodová aplikace. Vidět v ní můžete, jaké informace o vás má ČSSZ v centrální evidenci: odpracované roky, jestli už máte evidovánu mateřskou a/nebo rodičovskou dovolenou, jestli vaše škola odevzdala výkazy za vaše studium a jestli vaši zaměstnavatelé zasílali evidenční listy přesně tak, jak měli. Na závěr se podíváme co dělat, když ve výpisu cokoliv chybí.

Informativní důchodové aplikace nabízí hned několik výhod

Proč vůbec navštívit Informativní důchodovou aplikaci a nechat si vypsat vše, co se v ČSSZ doposud ví o vašem nároku na důchod? Shrňme to slovy ČSSZ, která v úvodu aplikace uvádí následující výhody jejího využití:

 1. „Aplikace Vám vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu.
 2. Rychle a snadno zjistíte své datum odchodu do starobního důchodu.
 3. Používání služby IDA je bezpečné díky přihlášení přes Identitu občana či datovou schránku.
 4. Jednoduše si zkontrolujete započtené doby důchodového pojištění a případně je pro účely odhadu upravíte či doplníte.
 5. Díky skutečným datům z evidence ČSSZ Vám aplikace ukáže informace maximálně reálně“.

 

Kudy do Informativní důchodové aplikace?

Je to snadné. Stačí jen kliknout na odkaz, který vás na ePortál a přímo k přihlášení do Informativní důchodové aplikace přenese: Informativní důchodová aplikace ČSSZ. Posléze jen kliknete na tlačítko vpravo „Spustit“ (na mobilu bude tlačítko „Spustit“ až dole pod videem.

 

Obrázek: Úvodní stana Informativní důchodové aplikace

Úvodní stana Informativní důchodové aplikace

Zdroj: ČSSZ. URL: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace

 

Máte Identitu občana nebo datovou schránku? Do aplikace se dostanete raz dva!

Abyste si z aplikace mohli vytáhnout informace o vás samotných, musíte se k ní také přihlásit - a tím dát systému najevo, čí data má ukázat. Přihlásíte se svou elektronickou identitou, což je buď datová schránka, nebo Identita občana. 

 

Obrázek: Možnosti přihlášení do Informativní důchodové aplikace

Možnosti přihlášení do Informativní důchodové aplikace

Zdroj: ČSSZ po klinutí na spuštění Informativní důchodové aplikace

 

Co je myšleno pod pojmem Identita občana? Jsou to následující možnosti přihlášení (viz obrázek):

 • Mobilní klíč e-Governmentu (přihlášení skrze QR kód v aplikaci v mobilu)
 • eObčanka (nové občanské průkazy s elektronickou identifikací)
 • NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“ - vyřizuje se na CzechPointu)
 • IIG (International ID Gateway)
 • I.CA identita s kartou Starcos (nebo též MojeIdentita - od První certifikační autority)
 • MojeID (zakládá se online prostřednictvím emailu a telefonu)
 • Bankovní identita (přihlášení skrze online bankovnictví)

 

Obrázek: Možnosti přihlášení do Informativní důchodové aplikace po zvolení „Identita občana“

Možnosti přihlášení do Informativní důchodové aplikace po zvolení „Identita občana“

Zdroj: nia.identitaobcana.cz - po zvolení „Identita občana“ jako možnosti přihlášení se do Informativní důchodové aplikace

 

Co následuje po přihlášení?

Ověříte si, zda se jedná opravdu o vaši osobu (rodné číslo) a případně zadáte počet vychovaných dětí - i když pro současníky to už téměř nehraje roli, děti již brzy nebudou do důchodového věku vůbec promítány. 

 

Obrázek: Identifikace pojištěnce za účelem zobrazení přehledu o důchodovém pojištění

Identifikace pojištěnce za účelem zobrazení přehledu o důchodovém pojištění

Zdroj: ČSSZ; po přihlášení do Informativní důchodové aplikace

 

Pokud je vše správně, kliknete na „Pokračovat“ - a hned vidíte výsledky:

 • zda už máte nárok na důchod
 • jaká je odhadovaná výše vaší budoucí penze
 • kdy dosáhnete (nebo jste dosáhli) důchodového věku
 • jaký teď máte celkový počet získaných roků a dnů pojištění, a kolik z toho dělá náhradní doba pojištění
 • kolik doby vám chybí do potřebných 35 let pojištění
 • přehled zhodnocených dob pojištění
 • kompletní přehled evidovaných dob pojištění
 • podrobnosti k výpočtu

Všechny vypsané informace si můžete vytisknout. Možné je též upravit výpočet, ale pouze změnou v zadání počtu vychovaných dětí. 

 

Co když v přehledu v Informativní důchodové aplikaci něco chybí?

Některé roky práce nebo studia či podnikání chybějí? Nevycházejí vám kvůli tomu roky do penze? Tak nepanikařte! Jednoduše si nechte vystavit Informativní osobní list důchodového pojištění. Jednou za rok máte nárok na tuto službu zdarma. 

Teprve v Informativním listu jsou uvedeny úplně všechny údaje, co o vás ČSSZ má. V aplikaci mohly prozatím chybět - zejména vlivem časového zpoždění. Například „za rok 2021 budou z evidence okresních poboček ČSSZ předána data do centrální evidence nejdříve v závěru roku 2022, nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2023“ je uvedeno v komentáři ČSSZ k Informativnímu listu. A aplikace samozřejmě čerpá z evidence centrální.

 

Jak požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění 

I podání žádosti o informace, co o vás ČSSZ ví nejen v centrální evidenci, ale také na okresních pobočkách správy sociálního zabezpečení, je naštěstí docela snadné. Opět se neobejdete bez Identity občana nebo bez datové schránky. Pokud nemáte ani jedno, lze žádost vytisknout, vyplnit a poslat doporučeně poštou. Zde je postup při online podání:

1. navštívíte ePortál.cssz.cz, tedy elektronický portál pro komunikaci s ČSSZ. Na stránce sjedete až k sekci „Pro pojištěnce“ a vyberete „Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění“ a kliknete na „Spustit“.

 

Obrázek: Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění na ePortálu ČSSZ

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění na ePortálu ČSSZ

Zdroj: ČSSZ. URL: https://eportal.cssz.cz/web/portal 

 

2. Dále pokračujte jako u Informativní důchodové aplikace, tedy se přihlaste a vyčkejte, než se zobrazí informace, kam vám bude Informativní osobní list zaslán. Pokud si vyberete svou datovou schránku, bude stránka vypadat přibližně následovně. Stisknutím tlačítko „Odeslat“ máte hotovo. Zbývá jen počkat si, co na Informativním listu bude.

 

Obrázek: Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění - těsně před odesláním

 

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění - těsně před odesláním

Zdroj: ČSSZ. URL: https://eportal.cssz.cz/web/portal/zadost-o-informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni

 

Co dělat, když něco chybí v samotném Informativním listu důchodového pojištění?

Pokud něco chybí v tomto dokumentu, máte menší problém. Znamená to totiž, že v těchto mezerách o vás ČSSZ opravdu nemá žádné informace - neeviduje odpracované roky a ani náhradní doby pojištění. Typicky se to stává u studia, u mateřských a rodičovských dovolených nebo v nespolehlivých firmách, kde zaměstnavatel neodesílá (neodesílal) evidenční listy na OSSZ. 

Chybějící doby můžete do evidence České správy sociálního zabezpečení doplnit následovně:

 • studium - jestliže chybějí doklady o studiu, můžete doporučenou poštou zaslat ověřenou kopii originálního dokladu o studiu, zaslat její sken datovou schránkou, případně požádat vaši školu (pokud ještě existuje), aby vaše studium doložila na ČSSZ prostřednictvím školní datové schránky. Škola může potvrzení o studiu zaslat i jen na váš email - a vy jej přepošlete do datové schránky ČSSZ
 • mateřská a rodičovská dovolená - ČSSZ bohužel automaticky nepřepisuje roky strávené na mateřské a rodičovské dovolené do centrální evidence důchodového pojištění. Je to na vás. A jak dobu strávenou s dětmi doma doložíte? Naštěstí jen čestným prohlášením a dokladem o vztahu k dítěti (například rodný list, rozhodnutí o adopci, o svěření dítěte do péče.). Pro čestné prohlášení jsou dva formuláře: Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku před 1.7.2007 (dítě mělo 4 roky před 1.7.2007) a Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku po 30. 6. 2007 (dítě mělo 4 roky až po 1.7.2007).
 • práce - jakmile v evidenci chybějí údaje o vašem zaměstnaneckém poměru, je nutné co nejdříve oslovit zaměstnavatele a požádat jej o doplnění těchto dat. Pakliže neuspějete, kontaktujte „svou“ Okresní správu sociálního zabezpečení s prosbou o asistenci v této situaci. Pracovníci ČSSZ vám představí další možnosti jak postupovat.

 

Zdroje: ČSSZ.cz / NIA-IdentitaObčana.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více