I nezaměstnaný si může vydělávat | Hyperfinance.cz

I nezaměstnaný si může vydělávat

Redakce Hyperfinance.cz   Publikováno 22.01.2018 Rada| Finanční mix

I nezaměstnaný si může vydělávat

Každý, kdo je na úřadu práce a už nebere podporu v nezaměstnanosti, může pracovat. Nebo začne částečně pracovat ještě v podpůrčí době, ale nárok na podporu tím zaniká. Tzv. nekolidující zaměstnání je možné jen na dohodu o pracovní činnosti anebo v pracovním či služebním poměru, měsíční výdělek nesmí pro rok 2020 překročit 7 300 Kč hrubého. Podmínky stanovuje zákon o zaměstnanosti.

Aktualizace: 24/01/2020

Jak nás v nezaměstnanosti podpoří?

Stát v roli sociální záchranné sítě funguje v případě ztráty zaměstnání čtyřmi základními způsoby. Podle zákona o nezaměstnanosti č. 435/2004 Sb. má následující povinnosti:

  • zaevidovat nezaměstnaného a platit za něj zdravotní pojištění,
  • vyplácet během podpůrčí doby podporu v nezaměstnanosti,
  • pomoci nezaměstnanému najít novou práci,
  • poskytnout příležitost rekvalifikovat se pro práci jinou.

 

Co se týká podpory v nezaměstnanosti, ta je vyplácena lidem do 50 let věku po dobu pěti měsíců, lidem od 50 do 55 let ji stát platí osm měsíců a lidem nad 55 let dokonce až jedenáct měsíců. Rozhoduje věk dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního ukončeného zaměstnání. Procentní sazba, která se pro výpočet podpory použije, se liší jednak v čase, jednak podle toho, jak jste ukončili předchozí zaměstnání. Standardní sazba podpory v nezaměstnanosti činí:

  • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, 
  • další 2 měsíce 50 %
  • po zbývající podpůrčí dobu je to 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, případně z vyměřovacího základu. 

Jestliže jste ale vy sami ukončili zaměstnání z důvodu, který není brán zákonem jako důvod vážný, vaše podpora bude celou dobu jen 45 %. Mezi vážné důvody se počítá například dohoda o rozvázání pracovního poměru z rodinných důvodů. Nulovou podporu si vysloužíte v momentě, kdy dostanete vyhazov za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně.

Maximum podpory je také stanoveno

Běžná podpora v nezaměstnanosti se stanovuje na 0,58 násobek průměrné mzdy. Pro rok 2020 je to 20 204 Kč. Maximální podpora během rekvalifikace je vyšší, konkrétně 0,65 násobek průměrné mzdy, pro rok 2020 je to 22 642 Kč.

A jak tedy s tím výdělkem?

Během pobírání podpory není přivýdělek povolen vůbec. Tento zákaz ale skončí ukončením podpůrčí doby. Tehdy můžete nastoupit do tzv. nekolidujícího zaměstnání. Přivydělávat si můžete buď na dohodu o pracovní činnosti anebo ve služebním či pracovním poměru. Podmínkou ale je maximální výdělek ve výši poloviny minimální mzdy. Od ledna 2020 je to 7 300 Kč hrubého. Pokud nastoupíte do nekolidujícího zaměstnání dříve, nárok na podporu vám zanikne. 

author

Autor článku:

Redakce Hyperfinance.cz

Redakce Hyperfinance.cz vznikla s cílem pomáhat běžným spotřebitelům vyznat se v komplikovaném světě půjček, hypoték, pojištění nebo investic, prohlubovat prostřednictvím vzdělávacích a informačních textů českou finanční gramotnost.