/data/hyperfinance.cz/multimedia/images/q.png

Životní minimum v roce 2021

Životní minimum je společností uznaná minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. K tomuto minimu je zapotřebí přičíst i existenční minimum, které představuje minimální hranici peněžních příjmů nezbytné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Kolik je životní minimum rodiny

Životní a existenční minimum, které je zakotveno v Zákoně o pomoci v hmotné nouzi plní ve společnosti jakousi sociálně ochranou funkci a tak je rozhodující při posuzování hmotné nouze a uznání nejrůznější pomoci. Využívá se tedy při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují pomoc potřebným rodinám s dětmi (u přídavku na dítě a porodného). Další využití životního minima je například pro stanovení alimentů, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod. Do životního a existenčního minima se nezapočítávají náklady na bydlení. To je řešeno zvlášť v rámci sociální podpory poskytnutím příspěvku na bydlení.

Částky životního minima v roce 2016 (platné od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc)

Životní minimumČástka
Životní minimum pro jednotlivce3 410
Životní minimum pro první dospělou osobu v domácnosti3 140
Životní minimum pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti2 830
Životní minimum pro nezaopatřené dítě ve věku: 
  • do 6 let

1 740

  • 6 až 15 let

2 140

  • 15 až 26 let (nezaopatřené)

2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. 

TIP: Zjistěte pomocí kalkulačky, jaké je životní minimum pro vaši rodinu. 

Společně posuzované osoby

Při stanovování životního minima se posuzují osoby žijící v jedné domácnosti, a to i ti, kteří se z důvoduna budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt. Mezi posuzované osoby patří rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo registrovaní partneři, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokážou, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Jak se započítávají příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob - z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné.

Zdroj: MPSV