Berete důchod? Od ledna 2021 bude větší – i přes krizi pandemie

Lenka Rutteová   Publikováno 14.11.2020 Aktualita| Finanční mix

Berete důchod? Od ledna 2021 bude větší – i přes krizi pandemie

Průměrný důchod, tedy 14 397 Kč v roce 2020, dozná v roce 2021 zvýšení o cirka 839 korun. Nižší důchody budou navýšeny méně, vyšší důchody samozřejmě více, protože navýšení bylo i tentokrát schváleno jako procentuální. Parametry pro výpočet důchodů už jsou schváleny a pevně dány.

Základní výměra stoupne na 3 550 Kč

Základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná a která odpovídá desetině průměrné mzdy, je od ledna 2021 nastavena na 3 550 Kč. Letos je 3 490 Kč, tedy o 60 Kč nižší. Zvýšení základní výměry důchodu odpovídá navýšení průměrné mzdy za poslední rok, proto je pro všechny stejná.

 

Procentní výměra důchodu se zvýší o 7,1 procenta

K základní výměře důchodu se připočítává procentní výměra důchodu, která stojí na principu zásluhovosti, i když ovlivněném velkou mírou solidarity. Tato procentní výměra důchodu naroste v příštím roce o velmi příjemných 7,1 procenta (v roce 2020 rostla jen o 5,2 %). 

Navýšení o pevnou částku, jak se konalo v roce 2020, ale tentokráte nečekejme. Přece jen je krize dost omezující pro státní rozpočet, což se projevilo i na tom, že důchody se zvedají v podstatě pouze o zákonnou část. Možná k tomu přibude ještě rouškovné ve výši 5 000 Kč, což při rozpočtení na jednotlivé měsíce dělá další více než čtyři stovky k důchodu navíc.

 

K cíli to nakonec opravdu vedlo

Nejnižší starobní důchody (celoživotně pracujících obyvatel) se budou v roce 2021 pohybovat okolo 12 tisíc korun, ty průměrné pak budou cirka 15 200 Kč. Vláda tedy tentokráte dostojí svému slibu, ve kterém si předsevzala, že v roce 2021 budou průměrné důchody minimálně na hranici 15 000 Kč

Jak se již dříve vyjádřila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová:

„Rozhodně není spravedlivé a důstojné, aby jakýkoliv senior po 35 letech poctivé práce a odvádění pojistného měl důchod nižší než 10 tisíc korun měsíčně. Těší mě proto, že schválená nadstandardní valorizace pomůže zejména těmto lidem, kteří se velmi často pohybují na hranici příjmové chudoby.“

Konkrétní navýšení důchodů pro rok 2021 a podle jejich výše v roce 2020 najdete v následující tabulce.

 

Tabulka: měsíční starobní důchod v r. 2021 v závislosti na jeho výši v roce 2020

Měsíční důchod v roce 2020Měsíční důchod v roce 2021Zvýšení důchodu
8 000 Kč8 381 Kč381 Kč
10 000 Kč10 523 Kč523 Kč
12 000 Kč12 665 Kč665 Kč
14 000 Kč14 807 Kč807 Kč
16 000 Kč16 949 Kč949 Kč
18 000 Kč19 091 Kč1 091 Kč
20 000 Kč21 233 Kč1 233 Kč
22 000 Kč23 375 Kč1 375 Kč
24 000 Kč25 517 Kč1 517 Kč
26 000 Kč27 659 Kč1 659 Kč
30 000 Kč31 943 Kč1 943 Kč

Zdroj: Finance.cz, URL: https://www.finance.cz/533996-zvyseni-duchodu-2021/

 

Mimořádné navýšení pro starší občany přijde i v roce 2021

Jestliže je vám 85 let a více, můžete ke svému důchodu připočítat ještě tisícovku měsíčně navíc. A kdo má 100 a více let, ten dokonce 2 000 Kč měsíčně navíc. Nezapomínejme ani na navýšení ostatních druhů důchodů – valorizace se samozřejmě týká i těch invalidních a pozůstalostních (vdovský, vdovecký a sirotčí).

 

Náhradový poměr letos nebude klesat tak rychle, mzdy téměř stagnují

Přestože se zvyšuje důchod, náhradový poměr neroste. Co je vůbec náhradový poměr? Jde o poměr mezi prvním vyplaceným důchodem a poslední obdrženou čistou mzdou. To je náhradový poměr z pohledu jedince. 

Celospolečenský náhradový poměr pak je poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. A i přes fakt, že důchody výrazně narostou, náhradový poměr nikoliv. Je sice založen na principu zásluhovosti, ale lidé s vyššími příjmy vždy budou mít náhradový poměr nižší než lidé, kteří celoživotně vydělávali méně. Nicméně, letos se jeho pokles zpomalí.

 

Rok 2020 si poprvé vyžádal přes půl bilionu korun

Státní rozpočet vydává na důchody cirka třetinu všech svých výdajů. V roce 2020 dosáhla celková suma vyplacená v důchodech poprvé nad půl bilionu, předběžně to bylo spočítáno na 509 miliard korun, rok 2021 bude samozřejmě žádat mnohem více. Samotné navýšení bude v roce 2020 stát státní pokladnu přes 30 miliard korun navíc. 

 

Solidární důchody

Průměrné a mediánové hodnoty důchodů v roce 2020 ukazují, že náš důchodový systém je víceméně solidární. Zatímco na průměrnou mzdu dosáhne jen malá část pracujících, na průměrný důchod jich dosáhne mnohonásobně více.

Jinými slovy je medián mezd mnohem níže než medián důchodů. A co je medián? To je prostřední hodnota všech za sebou poskládaných mezd nebo důchodů, když je seřadíme podle velikosti. Takže uprostřed se nacházející důchody jsou téměř stejně velké jako důchody průměrné. 

U mezd tomu rozhodně tak není. Zatímco průměrná mzda je pro rok 2021 stanovena na 34 766 Kč, ta mediánová dosahuje 29 333, z toho u žen jen 26 723 Kč. Průměrné důchody však v roce 2020 činily 14 397 korun, kdežto ten mediánový byl nižší jen o cirka 180 korun

 

Nejnižší důchody byly v roce 2018 pod deseti tisíci, rok 2021 nabídne okolo 12 tisíc

V roce 2018 byl průměrný důchod ve skupině deseti procent nejnižších důchodů celkem žalostných 9 204 Kč. Ale ve skupině deseti procent nejvyšších příjmů dosáhl průměr na cirka 16 000 korun. Jako perličku lze uvést, že dva lidé v České republice berou důchod více než 100 tisíc korun měsíčně. 

A další tři mají nad 80 tisíc korun měsíčně. V intervalu 50 – 79 tisíc korun jsou vypláceny důchody celkem 45 lidem. Jde vždy o důchody vypočtené před rokem 2015. Pak se totiž změnila pravidla výpočtu, což vedlo ke skutečnosti, že maximální výše nově přiznaných důchodů se od té doby pohybuje „jen“ kolem 30 tisíc korun.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více