Dělají si exekutoři chutě na váš kompenzační bonus? Mají smůlu! | Hyperfinance.cz

Dělají si exekutoři chutě na váš kompenzační bonus? Mají smůlu!

Lenka Rutteová   Publikováno 12.05.2020 Aktualita| Finanční mix

Dělají si exekutoři chutě na váš kompenzační bonus? Mají smůlu!

Kompenzační bonus rozhodně nepodléhá exekuci. Vyplacen je totiž ze speciálního účtu s předčíslím 10719, což jsou peníze, na které nesmí sáhnout nikdo jiný, než jejich příjemce. Proto i když jste si nechali kompenzační bonus pro OSVČ zaslat na účet, který je aktuálně zatížený výkonem rozhodnutí, nebo exekucí, tak směle požádejte svoji banku o jeho vyplacení, a to s odkazem na exekuční nepostižitelnost kompenzačního bonusu. Jak na to? Finanční správa zveřejnila návod.

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci

Banky by o tom obecně měly vědět, neb jim chodí informace, mimo jiné ve věstníku. To stejné se týká soudních exekutorů a samotných soudů. Ale i tak se stává, že banky nechtějí živnostníkům zpřístupnit kompenzační bonus, který jim byl státem zaslán.

Generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová vzkazuje všem, komu banky zablokovaly 25 000 Kč finanční pomoci od státu, že: „Je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky, které jsou jednoznačně identifikovány předčíslím účtu Finanční správy 10719 - nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci.“

Jak banku upozornit? Stačí jí poslat email se žádostí o uvolnění blokace kompenzačního bonusu, k emailu přiložit upozornění Finanční správy na to, že kompenzační bonus nepodléhá exekuci. Vyjádření Finanční správy, se kterým můžete bance argumetovat, najdete zde.

Proč 10719?

Předčíslí 10719 slouží jako jasný identifikátor zdroje a účelu peněz. Kompenzační bonus je vyplácen z nových bankovních účtů, které Finanční správa speciálně zřídila pro tento účel a dala jim předčíslí 10719, všechny instituce a banky o tomto novém předčíslí a vytvořených účtech informovala běžnou úřední cestou. Díky tomu se dá snadno identifikovat, kdy jde o platbu kompenzačního bonusu, o které banky, exekutoři a soudy již vědí, že je exekucí nepostižitelná.

Pokud vás zajímá celkový seznam věcí, které vám exekutor nesmí zabavit, podívejte se do našeho článku.


 

Každý krajský finanční úřad má svůj speciální účet zřízený pro vyplácení přímé pomoci živnostníkům, všechny mají správné identifikační předčíslí 10719. Konkrétní čísla účtů najdete v tabulce níže:

 

 Název finančního úřadu (FÚ)

 Číslo bankovního účtu
v České národní bance (ČNB)

Finanční úřad pro hlavní město Prahu10719-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj10719-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj10719-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj10719-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj10719-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj10719-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj10719-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj10719-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj10719-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina10719-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj10719-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj10719-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 10719-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj10719-47620661/0710

Zdroj: Finanční správa

Co dělat, když banka přesto neposlechne a peníze neodblokuje?

Pokud se přece jen stane, že banka ani po upozornění na fakt, že kompenzační bonus exekuci nepodléhá, neumožní s těmito penězi disponovat (neodblokuje je), doporučuje Ministerstvo financí domáhat se jejich vydání písemným návrhem na zastavení exekuce nebo výkonu rozhodnutí soudem a adresovat jej soudnímu exekutorovi. V tomto případě je podle Ministerstva financí nutné brát v potaz následující tři skutečnosti:

 

1. Podání návrhu na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce se podává k soudnímu exekutorovi, který exekuci přikázáním pohledávky z účtu nařídil. Ten může exekuci zastavit, v opačném případě ji postoupí exekučnímu soudu. Je-li bankovní účet postižen více exekucemi, je nutné domáhat se zastavení všech těchto exekucí, které postihují bankovní účet, na který si žadatel o kompenzační bonus nechal kompenzační bonus vyplatit.

2. Náležitosti návrhu na zastavení exekuce

V návrhu na zastavení exekuce musí žadatel o kompenzační bonus výslovně uvést, že na bankovní účet byl kompenzační bonus vyplacen, v jaké výši byl kompenzační bonus vyplacen, a že pro tyto peněžní prostředky na bankovním účtu navrhuje zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu. Toto žadatel o kompenzační bonus doloží např. těmito dokumenty:  

  • žádostí o výplatu kompenzačního bonusu a
  • výpisem z bankovního účtu, na který byl kompenzační bonus vyplacen, s identifikací kompenzačního bonusu, tj. platbou se speciálním předčíslím 10719. Finanční správa upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci (číslo bankovního účtu v ČNB)

3. Žádost o výplatu kompenzačního bonusu

Poté co soudní exekutor, případně soud, rozhodne o (částečném) zastavení exekuce a informuje o tom banku, může si žadatel o kompenzační bonus požádat v bance o jeho výplatu.“Ještě se může jednat o případ, kdy exekuci neprovádí soudní exekutor, ale soud prostřednictvím vykonavatelů. Jestliže jste v této situaci, postupujte stejně, ale adresujte písemnosti soudu (nikoliv soudnímu exekutorovi).

Zdroje: Ministerstvo financí ČR / Finanční správa

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více