Insolvence trápí Česko. Jak probíhá? Co je to osobní bankrot? | Hyperfinance.cz

Jak probíhá insolvence?

Jak probíhá insolvence?

Nežijeme v dokonalém světě, proto se může stát, že člověk není schopen dostát svým finančním závazkům. V krajním případě je na něj uvalena exekuce, ale setkat se může také s insolvencí. Co dělat, když vám na dveře zaklepe insolvenční správce?

Insolvence se rovněž nazývá platební neschopnost, přičemž tento výraz je jedním z jejích charakteristických rysů. „Pokud má dlužník snahu včas a v plné výši hradit své závazky, ale vzhledem ke své finanční situaci toho není schopen, může být podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. A to nejen ze strany věřitele, ale také ze strany dlužníka. Včetně případů, kdy ještě k platební neschopnosti nedošlo, ale je možné ji vzhledem ke všem okolnostem očekávat,“ říká Luděk Mlýnek, šéf oddělení vymáhání pohledávek na Zonky.

Insolvenční řízení

Návrh na zahájení insolvenčního řízení je potřeba podat u příslušného insolvenčního soudu, který rozhodne o řešení jednou ze dvou možností:

  1. oddlužením (tzv. osobním bankrotem),
  2. konkurzem.

Je-li dlužník v prodlení s hrazením alespoň 30 dní u dvou a více věřitelů a podá návrh na zahájení insolvenčního řízení sám, soud zpravidla rozhodne o řešení oddlužením. Jeho princip spočívá v tom, že je sjednán splátkový kalendář a dlužník si ze svých příjmů smí ponechat pouze životní minimum. Ostatní finanční prostředky jsou používány tak, aby do pěti let došlo k uhrazení 30 % všech závazků. Následně je možné soud požádat o prominutí zbývajících dluhů.

 

Místo splátkového kalendáře lze sjednat úhradu zpeněžením majetku dlužníka. V takovém případě se získané prostředky použijí k úhradě části závazků u věřitelů a dlužník může požádat soud o odpuštění jejich zbytku.

Pokud návrh na zahájení insolvenčního řízení podá věřitel, je zvolena forma konkurzu. V jeho rámci také dochází ke zpeněžení majetku dlužníka, avšak s tím rozdílem, že se zbytek dluhů neodpouští a je dále vymahatelný.

V rámci insolvenčního řízení můžete narazit také na pojem insolvenční správce. Ten má kromě jiného zajistit to, aby byly splátky rozděleny mezi věřitele spravedlivě a aby došlo k úhradě co největší části jednotlivých dluhů.

Během insolvence je nutné dodržovat mnoho pravidel. Jejich porušení může vést až ke zrušení insolvence a návratu všech do ní přihlášených exekucí a dalších vymáhání. K základním pravidlům patří zákaz dalšího zadlužování se během trvání insolvence. Naopak půjčka po ukončení insolvence je v pořádku, proto ji bývají ochotny poskytnout i banky.

Novela insolvenčního zákona

V současnosti je v jednání novelizace insolvenčního zákona. Má zkrátit dobu trvání insolvence pro všechny na tři roky. A zrušit jednotná pravidla pro uhrazenou částku dluhu. Pravděpodobně přinese i spoustu dalších změn. Kdy projde celým legislativním procesem, však zatím není známo.

Redakce Hyperfinance.cz

Redakce Hyperfinance.cz

Redakce Hyperfinance.cz vznikla s cílem pomáhat běžným spotřebitelům vyznat se v komplikovaném světě půjček, hypoték, pojištění nebo investic, prohlubovat prostřednictvím vzdělávacích a informačních textů českou finanční gramotnost.
Zobrazit profil

Mohlo by vás zajímat

Finanční předsevzetí pro rok 2024

01.01.2024

Finanční mix

Co si předsevzít pro rok 2023 po stránce osobních financí? Rozpočet. Sestavit, držet a pravidelně aktualizovat. Nic víc totiž není potřeba!

Koupě ojetého vozu - vše, co potřebujete vědět, než podepíšete smlouvu

23.05.2023

Finanční mix

Jak na bezpečnou koupi ojetého vozu? Snadné to není, ale zvládnutelné ano. Podívejte se, které kroky podniknout, abyste při koupi ojetiny nenaletěli!

Jak na příspěvek na živobytí v roce 2024?

02.01.2023

Finanční mix

Musíte si o něj na úřadě požádat. Kdy je nárok na příspěvek na živobytí? Co je potřeba pro přiznání příspěvku splnit a kde o něj žádat?