Příspěvek na dopravu se stále vyplácí. Budete na něj mít nárok?| Hyperfinance.cz

Příspěvek na dopravu se stále vyplácí. Budete na něj mít nárok?

Lenka Rutteová   Publikováno 20.09.2021 Rada| Finanční mix

Příspěvek na dopravu se stále vyplácí. Budete na něj mít nárok?

Co je to příspěvek na dopravu? Jedná se o specifickou dávku, kterou vyplácí Úřad práce lidem, kteří byli nezaměstnaní, ale našli si práci – jenže ta je v poměrně vzdáleném místě, do kterého musejí dojíždět, přičemž nikde blíže nebyla pro tyto nezaměstnané vhodná jiná práce. Maximální výše příspěvku na dopravu je 3 500 Kč měsíčně.

Konkrétní částka příspěvku na dopravu do zaměstnání závisí na vzdálenosti bydliště od místa výkonu práce. Dávka je vyplácena v rámci tzv. podpory regionální mobility, ale má specifické požadavky, zejména na včasné podání žádosti!

 

Příspěvek na dopravu, o co se vlastně jedná?

Příspěvek na dopravu se mezi lidmi usadil i pod dalším názvy, jako je příspěvek na podporu regionální mobility, příspěvek na dojížďku či příspěvek na dojíždění. Ve všech případech se však jedná o tu samou dávku, která je vyplácena pro dojíždění do zaměstnání v rámci celé České republiky. 

 

Dávka na předem sjednanou dobu

Příspěvek na dopravu se vyplácí po dobu, která je ujednána v písemné dohodě mezi ÚP ČR a občanem, který o příspěvek na dojížďku žádá. Po celou dobu čerpání příspěvku musí jeho příjemce dokládat měsíční vyúčtování mzdy nebo platu (výplatním listem, páskou). Tím prokáže, že do zaměstnání v daných měsících dojížděl a že jeho hrubá mzda nepřesáhla 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku dle sdělení MPSV. 

Vyplácení začíná zpětně poté, co žadatel předloží pracovní smlouvu a výplatní lístek získaný od zaměstnavatele za první měsíc v zaměstnání. Požádat je nutno na úřadu práce vyplněním k tomu určeného formuláře a doložením dokladů.

 

Kdo může pobírat příspěvek na dopravu?

O příspěvek na dopravu může zažádat pouze nezaměstnaná osoba, která nyní získala zaměstnání ve vzdálenější obci a bude do něj nastupovat. Celkově jsou pro vyplácení příspěvku na dopravu předepsány následující podmínky, kdy je nutné splnit alespoň jednu z nich.

Žadatel musí být:

 • v evidenci Úřadu práce, případně 
 • požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru, který bezprostředně navazuje na ukončení evidence
 • na lokálním trhu práce obtížně umístitelný
 • v jednání o nástupu do zaměstnání mimo obec, ve které má své bydliště
 • v pracovní smlouvě musí být ujednáno trvání pracovního poměru více než 6 měsíců, s hrubou mzdou nižší než 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy

 

Žadatel dále musí splňovat tyto podmínky:

 • mít vlastní bankovní účet
 • mít potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 • mít potvrzení své zdravotní pojišťovny, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
 • mít potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Kolik dostanete, když vám Úřad práce uzná nárok na příspěvek na dopravu?

Příspěvek na dopravu je možné pobírat ve čtyřech různých výších, a to podle vzdálenosti bydliště od místa výkonu práce. Minimum je 10 km, maximum 50 km. Samotná vyplácená dávka se mění následovně:

 • do 10 km: 0 Kč, případně 1 000 Kč, pokud prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou, nebo kdy se jedná o osoby starší 55 let, OZP, osoby evidované na Úřadu práce déle než 12 měsíců a osoby nacházející se v hmotné nouzi
 • 10 km – 25 km: 1 500 Kč
 • 25 km – 50 km: 2 500 Kč
 • nad 50 km: 3 500 Kč

Užitečný TIP pro Vás:

Hodilo by se snížení splátky u vaší půjčky? Spočítejte si v naší kalkulačce úvěrů, o kolik budete mít měsíční splátku nižší, když si půjčku prodloužíte třeba o jeden rok. Kalkulačka vám také ukáže, o kolik se tím váš úvěr prodraží.

Spočítat snížení splátek

 

Jak zažádat o příspěvek na dopravu?

Nejdůležitější je, že žádost musíte podat ještě coby nezaměstnaný vedený v evidenci na Úřadu práce, tedy předtím, než do nového zaměstnání vůbec nastoupíte, nejpozději do 30 dnů od nástupu do nové práce. O příspěvek na dojížďku se žádá na příslušné pobočce Úřadu práce, využijete k tomu následující formulář:  Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility – příspěvek na dojížďku

Pak jsou ještě dvě elektronické možnosti doručení žádosti:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek na příslušnou adresu krajské pobočky Úřadu práce České republiky, v jejímž obvodu máte bydliště. Adresy datových schránek najdete zde.
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny – ale pozor, s platným (placeným) elektronickým podpisem. 

Když vám Úřad práce příspěvek přizná, uzavře s vámi písemnou smlouvu o vyplácení této dávky. Proto, aby se vyplácení nastartovalo, je pak nutno ještě přinést výplatní pásku.

 

Příspěvek na dojížďku do práce nemá nic společného s příspěvkem na mobilitu

Tyhle dva pojmy se rády pletou. Příspěvek na dojížďku sice patří k podpoře regionální mobility, ale s mobilitou a s příspěvkem na ni nemá vlastně nic společného. Mobilita a příspěvek na ni je Ministerstvem práce a sociálních věcí spojován s lidmi se zdravotním postižením

Jde o nárokovou dávku určenou lidem starším jednoho roku, kteří jsou zároveň zdravotně postiženi a v mobilitě omezeni natolik, že mají nárok na průkaz označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ přiznaný podle pravidel nastavených od 1. ledna 2014. Příspěvek na mobilitu je v roce 2021 nastaven na 550 Kč měsíčně.

Zdroje: MPSV.cz / Úřad práce

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více