Příspěvek na dopravu se stále vyplácí. Budete na něj mít nárok?

Lenka Rutteová   Publikováno 26.02.2020 Rada| Finanční mix

Příspěvek na dopravu se stále vyplácí. Budete na něj mít nárok?

Co je to příspěvek na dopravu? Jedná se o specifickou dávku, kterou vyplácí Úřad práce lidem, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, ale našli si práci – jenže ta je v poměrně vzdáleném místě, do kterého musejí dojíždět, přičemž nikde blíže nebyla práce vhodná pro tyto nezaměstnané. Maximální výše příspěvku na dopravu je 3 500 Kč měsíčně, konkrétní částka závisí na vzdálenosti bydliště od zaměstnání. V zásobě má Úřad práce i příspěvek na přestěhování, pokud se budete přemísťovat za prací i s bydlením. Ten činí 50 000 korun. Obě dávky jsou vypláceny v rámci tzv. podpory regionální mobility.

Možná jste o příspěvku na dopravu slyšeli pod jiným názvem

Příspěvek na dopravu se mezi lidmi usadil i pod dalším názvy, jako je příspěvek na podporu regionální mobility, příspěvek na dojížďku či příspěvek na dojíždění. Ve všech případech se však jedná o tu samou dávku, která je vyplácena pro dojíždění do zaměstnání v rámci celé České republiky. Moravskoslezský kraj zde má jednu výhodu – příspěvek se proplácí, i pokud nezaměstnaný najde práci v Polsku a začne tam za ní dojíždět.

Dávka na 12 měsíců

Příspěvek na dopravu se vyplácí maximálně po dobu 12 měsíců, protože se předpokládá, že si jeho příjemce dokáže za rok najít práci blíže nebo se přestěhuje za prací, a to s využitím příspěvku na přestěhování.

Vyplácení začíná zpětně poté, co žadatel předloží pracovní smlouvu a výplatní lístek získaný od zaměstnavatele za první měsíc v zaměstnání. Požádat je nutno na úřadu práce vyplněním k tomu určeného formuláře a doložením dokladů.

Kdo může pobírat příspěvek na dopravu?

O příspěvek na dopravu může zažádat pouze nezaměstnaná osoba, která byla nezaměstnaná dlouhodobě, nyní získala zaměstnání ve vzdálenější obci a bude do něj nastupovat. Celkově jsou pro vyplácení příspěvku na dopravu předepsány následující podmínky, kdy je nutné splnit alespoň jednu z nich. Žadatel musí být:

 • v evidenci Úřadu práce veden déle než 5 měsíců
 • v evidenci Úřadu práce veden sice méně než 5 měsíců, ale není mu možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě
 • žadatel přišel o práci v důsledku hromadného propouštění

Kolik dostanete, když vám Úřad práce uzná nárok na příspěvek na dopravu?

Příspěvek na dopravu je možné pobírat ve čtyřech různých výších, a to podle vzdálenosti bydliště od místa výkonu práce. Minimum je 10 km, maximum 50 km. Samotná vyplácená dávka se mění následovně:

 • do 10 km: 0 Kč, případně 1 000 Kč, pokud prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou, nebo kdy se jedná o osoby starší 55 let, OZP, osoby evidované na Úřadu práce déle než 12 měsíců a osoby nacházející se v hmotné nouzi
 • 10 km – 25 km: 1 500 Kč
 • 25 km – 50 km: 2 500 Kč
 • nad 50 km: 3 500 Kč

Jak zažádat o příspěvek na dopravu?

Nejdůležitější je, že žádost musíte podat ještě coby nezaměstnaný vedený v evidenci na Úřadu práce, tedy předtím, než do nového zaměstnání vůbec nastoupíte. O příspěvek na dojížďku se žádá na příslušné pobočce Úřadu práce, využijete k tomu následující formulář:  Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility – příspěvek na dojížďku. K žádosti ještě musíte doložit splnění dalších předepsaných podmínek:

 • nové zaměstnání se nachází v jiné obci, než ve které trvale bydlíte
 • pracovní smlouva je uzavřena nejméně na 6 měsíců, nejlépe na dobu neurčitou. Ale pozor, nesmí jít o zaměstnavatele, u něhož jste pracovali v posledních 24 měsících
 • měsíční hrubá mzda v novém zaměstnání nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, v roce 2020 tedy nesmíte brát více než 52 252 Kč hrubého.
 • nemáte žádné nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění, plus doložíte svou bezdlužnost formou potvrzení.

Když vám Úřad práce příspěvek přizná, uzavře s vámi písemnou smlouvu o vyplácení této dávky. Proto, aby se vyplácení nastartovalo, je pak nutno ještě přinést výplatní pásku.

Příspěvek na přestěhování má podobná pravidla

Podmínky pro získání příspěvku na přestěhování jsou velmi podobné, jen žadatel o něj nezíská podporu pro dojížďku do zaměstnání, ale pro stěhování se za prací, přičemž vzdálenost mezi původním a novým bydlištěm musí být vzdušnou čarou více než 50 km, ale také nová vzdálenost dojížďky z místa nového bydliště musí být alespoň o polovinu kratší, než byla z bydliště původního.

O dávku se žádá také prostřednictvím formuláře, v tomto případě jde o Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - Příspěvek na přestěhování. Žádat lze zpětně, ale také opakovaně. To znamená, že o příspěvek na přestěhování může žádat ten, kdo se již přestěhoval a splnil podmínky dlouhodobé nezaměstnanosti i vzdáleností definovaných o několik řádků výše.

Opakované čerpání příspěvku na přestěhování je možné jednou za tři roky, navíc pouze v případě, že žadatel odpracoval v zaměstnání, na které prvně dostal příspěvek, minimálně 12 měsíců. Za celou dobu práce nesmělo z jeho strany dojít k hrubému porušení pracovní kázně a povinností. Ostatní podmínky jsou podobné jako u příspěvku na dopravu.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více