/data/hyperfinance.cz/multimedia/images/old.png

Důchodová kalkulačka - kdy půjdete do důchodu a kolik budete dostávat?

Věk odchodu do důchodu a výše důchodu se mění, proto je nejlepší využít tabulku pro zjištění důchodového věku a pro výpočet důchodovou kalkulačku.

Jak zjistit odchod do důchodu

V současné době platí, že u lidí, kteří jsou současně pojištěnci, narozených v období let 1936 až 1977 se důchodový věk stanoví podle tabulky. V této tabulce je uveden odchod do důchodu v letech a měsících a liší se u mužů a žen. U narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977.

Důchodový věk se zvyšuje

Zatímco dnes se chodí do důchodu po šedesátce, před rokem 1996 tomu bylo jinak. Muži dosáhli důchodového věku v šedesáti letech, pro ženy byl řádný důchod v 53 letech, když měly 5 a více dětí, 54 let v případě 3-4 dětí, 55 letech se 2 dětmi, 56 let pro ženy s 1 dítětem, 57 let pro bezdětné, pokud šly do důchodu před rokem 1996. Dnes odchází muži zpravidla v 63 letech a bezdětné ženy v 62, u mladších ročníků se věk odchodu do důchodu zvyšuje. Stále je tu ale možnost odejít od důchodu předčasně.

Odchod do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu je dle české legislativy možné odejít nejdříve 3 roky před dovršením řádného důchodového věku. V roce 2030, kdy bude důchodový věk 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovávají jedno dítě, bude možné odejít do předčasného důchodu v 60 letech. V tomto případě je ale nutné počítat s takzvaným krácením důchodu. Předčasný důchod se vypočítává stejně jako řádný s tím rozdílem, že u předčasného se krátí penze v závislosti na tom, o kolik dní odejde pojištěnec dříve do důchodu.

Valorizace důchodu? Vypočítejte si svůj důchod na kalkulačce

Při výpočtu důchodu, a to nejen řádného, ale i předčasného můžete využít důchodovou kalkulačku. Do ní zadáte datum narození, počet let ke dni vzniku nároku na důchod, případné přesluhování či předčasný důchod a také příjem z výdělečné činnosti. Důchodová kalkulačka vám vypočítá důchod i v případě, že chcete odejít do předčasného důchodu.