Insolvence jen na tři roky, ale exekuční srážky i po jejím zahájení

Insolvence jen na tři roky, ale exekuční srážky i po jejím zahájení

Lenka Rutteová   Publikováno 29.11.2023 Rada| Půjčky

Insolvence jen na tři roky, ale exekuční srážky i po jejím zahájení

Aktualizované: 10/1/2024

Připravovaná novela insolvenčního zákona, se zatím neznámým datem účinnosti,, má přinést několik zásadních změn. Vedle zkrácení oddlužení na tři roky pro všechny, to bude možnost zachovat exekuce výživného i v době, kdy dlužník alimentů vstoupí do režimu oddlužení.

Namísto 3 let “pro někoho” budou 3 roky “pro všechny”

Oddlužení zatím znamená 3 roky pro zranitelné skupiny dlužníků (především důchodce) a 5 let pro všechny ostatní (s 30 % splaceného dluhu). Nebo 3 roky pro ty ze skupiny „ostatní“, kteří během 3 let uhradí 60 % svého dluhu.

Oddlužení po novele insolvenčního zákona bude znamenat  3 roky pro všechny. Bez rozdílu věku nebo příjmové skupiny, a to ani v oblasti zdroje příjmů (zaměstnanec, podnikatel, důchodce aj.). Hlavní parametry oddlužení pro podnikající a nepodnikající fyzické osoby budousjednoceny. Od toho a dalších opatření si novela zákona o insolvenci slibuje především zefektivnění a zjednodušení procesu oddlužení.

Dalším efektem zkrácení doby trvání oddlužení se má stát možnost dříve se dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného života. To s sebou nese i dřívější návrat k placení vyšších daní a odvodů na zdravotním a sociálním pojištění.

Rychlejší oddlužení znamená změnu výše splátek

Bude se muset začít vypočítávat jiná výše splátek. Tak, aby se splnění oddlužení upravilo z původních pěti let na nově sjednocené tři roky pro všechny. Připomeňme, že tříleté oddlužení k nám přichází z dílny EU, kde se sice vztahuje jen na část dlužníků, ale český právní řád chce celý systém sjednotit a zprůhlednit.

Zavést se mají přísnější požadavky na poctivost dlužníka

Insolvenční správci a insolvenční soudy se, podle požadavků novely, mají více zaměřit na dohled nad řádným plněním povinností dlužníka (zde „úpadce“). Novela posiluje opatření, která působí proti možnému zneužití institutu oddlužení nepoctivým dlužníkem.

K plnění povinností náleží i požadavek, aby dlužník během insolvence nesnižoval své příjmy. Během oddlužení je zavedena povinnost plně využívat příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy nebo jiného druhu pravidelného příjmu. Co to znamená?

V novém režimu se při schvalování oddlužení (osvobození od zbývajících dluhů na konci trvání insolvence) má zkoumat, jestli se dlužník bezdůvodně nevzdal výhodnějšího zaměstnání, výnosnější výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu. Případně, zda nepodstupuje příliš vysoké riziko ztráty svého příjmu a/nebo majetku.

Dluhy na „alimentech“? Exekuce bude pokračovat i v oddlužení

Insolvence dlouhodobě znamenala ukončení exekučních srážek. Všech exekučních srážek, bez ohledu na to, zda šlo o přednostní pohledávky nebo o pohledávky v „běžném režimu“. To znamenalo zastavení výplaty vymoženého dluhu až do schválení oddlužení. Pro rodiče samoživitele tristní situace.

Insolvence po novelizaci  znamená pokračování exekučních srážek ze mzdy na výživné, i přes podání žádosti o povolení oddlužení. Rodičům samoživitelům se tak pravidelná výplata vymožených srážek ze mzdy NEzastaví, ani kdyby rozhodování soudu o zahájení insolvence trvalo několik měsíců. Podle novely bude možné v období schvalování a trvání insolvence srážky výživného též nově zahájit.

Zdroje: Návrh novely zákona o insolvenci

 
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více