Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla - vzor

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla (+vzor)

Lenka Rutteová   Publikováno 18.06.2021 Rada| Finanční mix

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla (+vzor)

Již mnoho let máme v České republice takzvaný Nový občanský zákoník. Je účinný od ledna 2014 coby zákon č. 89/2012 Sb., do jednoho předpisu sloučil mimo jiné původní zákoník občanský a zákoník obchodní. Obě formy činnosti (občanská a obchodní) se nyní prolínají jedním předpisem, a tak i smlouvy mezi dvěma spotřebiteli, například o koupi (prodeji) auta, teď musejí splňovat stejné náležitosti, vztahují se na ně i stejné záruky, odpovědnost a atd. 


Nový občanský zákoník změnil spoustu doposud zajetých zvyků

I proto, že platí zcela nový a jiný právní předpis, než na jaké jsme po dlouhá léta byli zvyklí, a který přenáší spoustu původně obchodnických povinností i na prodávajícího spotřebitele, je důležité vědět, jak má vypadat smlouva o koupi / prodeji auta, motorky nebo třeba i závěsného vozíku za auto.

Znát je nutné i to, jaké povinnosti plynou z prodeje i z nákupu, jak je možné uplatit záruky a na co se vůbec vztahují, jak řešit případné vady. Jestliže chcete koupit auto v bazaru, vyplatí se vědět, na co si dávat pozor u auta i u smlouvy, nebo s sebou k výběru i k převzetí vozu vzít zkušeného technika.  

 

Koupi ojetiny můžete nechat na profesionálech – ale za tuto službu si zaplatíte

Dokonce si můžete takového technika pronajmout na dálku – aby prohlédl vůz v bazaru třeba na druhé straně republiky a dal vám vědět, zda vůbec máte vážit cestu k prohlédnutí tohoto vozu, nebo se poohlédnout jinde. 

Případně vám najatá agentura či technik mohou vyhledat vůz v bazarech přímo na míru a také jej pro vás přebrat, do budoucna servisovat. V tomto případě jde o jistější, ale samozřejmě i výrazně dražší způsob, jak si ojeté auto koupit. 

V každém případě je dobré si u kupovaného staršího auta dohledat jeho historii a záznamy o údržbě. Jak? Třeba přes službu carVertical, kam jen zadáte VIN kód auta, o které se zajímáte, a všechny potřebné údaje hned uvidíte. Že je využití této služby opravdu snadné, o tom se můžete přesvědčit i v recenzi carVertical.

Když starší vůz přece jen budete kupovat sami…

Jestliže se do nákupu vozu (nového a zejména ojetého) přece jen pustíte nakonec sami, je potřeba vědět alespoň orientačně, jak má vypadat smlouva, na co si dát pozor, jaká je odpovědnost prodávajícího, kupujícího a jak se jí domáhat. To stejné platí i v případě, kdy jste na straně prodávajícího – i tehdy, když prodáváte vůz do bazaru.

 

Jak se dá uzavřít kupní smlouva na movité věci (včetně aut a motorek)?

Jaké jsou hlavní požadavky při uzavírání kupních smluv na movité věci? Dle občanského zákoníku je teoreticky možné uzavřít smlouvu na movité věci i jinak než písemně, tedy ústně nebo prostředkem dálkové komunikace (email, na online burze).

Ale písemnou formu smlouvy u tak závažné věci, jakou je koupě auta, více než doporučujeme!

 

 

Co je nutné splnit, aby smlouva byla platná a koupě / prodej auta řádně proběhly?

Co nejlépe sestavená kupní smlouva zajistí kupujícímu lepší právní pozici v případném soudním sporu, pokud by se například objevily skryté závady. Aby bylo vše podle právního řádu, kupující a prodávající musejí při uzavírání smlouvy splnit základní (obecné) podmínky dané zákonem, konkrétně: 

 • prodávající se musí zavázat k předání věci, která je předmětem koupě kupujícímu,
 • kupující musí předmět smlouvy zaplatit a převzít jej
 • nutností je rovněž definice způsobu úhrady, včetně termínu splatnosti

Pak jsou tu ještě další povinné náležitosti, bez nichž není smlouva o koupi / prodeji vozu úplná:

 • označení smluvních stran
 • prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem
 • popis vozu, technická specifikace - zejména rok výroby, typ vozu, model, druh motoru, barva, číslo velkého technického průkazu, vybavení vozu, příslušenství, VIN kód, dokumentace k vozu, u ojetiny počet najetých km, podrobně rozepsaný stav vozidla, případná viditelná i neviditelná poškození)
 • cena
 • místo a způsob převzetí
 • datum
 • podpis

 

Ustanovení o zárukách a vadných plněních

Specifikem nového občanského zákoníku je přenos některých povinností, které dříve mívali jen obchodníci, na prodávající spotřebitele, zároveň byla začleněna vyšší ochrana nakupujícího. Příkladem je tzv. ustanovení o zárukách a vadných plněních, které se vztahuje i na vozy prodávané mezi spotřebiteli.

Ustanovení například říká, že pokud ex post zjistíte chybu v dokladech k vozidlu, jedná se dle ustanovení § 2099 o vadu na věci. Jestliže by se jednalo o vadu podstatnou (tj. dala by se považovat za podstatné porušení smlouvy), můžete žádat o bezplatnou opravu, také (v případě bazaru) výměnu auta nebo dokonce odstoupení od smlouvy. 

Ale tady pozor, svou vůli, jaké právo chcete uplatnit, musíte uvést při nahlášení závady, někdy bývá předepsáno i v profi smlouvě. Občanský zákoník pamatuje i na případ, že prodávající (bazar) uvede jinou záruční dobu v reklamě a jinou ve smlouvě, tehdy platí ta delší z nich. Více informací k této problematice naleznete v § 2114. 

 

Na co si dát pozor při koupi ojetin

Už jsme nastínili, že koupě ojetiny bez pomoci technika je celkem risk. Ale pokud si na to troufnete, obchodu nic nebrání. Jen pozor, auto si, stejně pečlivě jako při první prohlídce, prohlédněte i při jeho přebírání. Proč?

Stav vozidla se totiž může mezi prohlídkou a reálným odvozem auta z bazaru nebo od prodávající soukromé osoby lišit. Na autě je totiž řada dílů, jejichž výměny si bez řádné prohlídky ani nemůžete všimnout. Obzvlášť velký pozor je třeba věnovat při nákupu tzv. zánovních vozů s nízkým nájezdem. 

Po první prohlídce může být určitý téměř nový díl vyměněn vykutáleným prodejcem za levný díl z vrakoviště. Typickým příkladem takového dílu, jehož výměny si lehce nevšimnete, je například turbodmychadlo a jiné velmi drahé součástky. Pokud nejste z oboru, jen stěží to dokážete zjistit.

Užitečný TIP pro Vás:

Kupujete starší vůz? Neobejdete se bez povinného ručení. Při online sjednání je povinné ručení platné ihned!

Chci si porovnat povinné ručení

Historie ojetého vozu

Vždy byste měli zkoumat, zda vámi vybrané auto není v registru odcizených vozidel nebo není zatíženo jinými právními vadami. Rozhodně si pečlivě projděte zápisy v servisní knížce. Ty mohou odhalit nekvalitní servis nebo dokonce naznačit manipulaci s tachometrem. Automobilům s nesrovnalostmi se pak raději rovnou obloukem vyhněte. 

 

Dodatky o nutných opravách

Občanský zákoník sice myslel na kupujícího tím, že definoval skryté vady a také povinnost prodávajícího tyto vady odstranit, ale to neznamená, že si nepoctivé bazary a jiní prodejci nenašli jednoduchou cestu, jak se odpovědnosti zbavit

V dodatku ke smlouvě totiž takoví prodejci rozepíší stav vozidla po jednotlivých segmentech, přičemž u každého zmíní, že v brzké době bude vyžadovat kontrolu a opravu. Proto když pak najdete skrytou vadu i do termínu 6 měsíců od koupě, veškeré náklady na opravu půjdou stejně za vámi – kupovali jste přece s vědomím, že všechny části vozu budou vyžadovat kontrolu a opravu. 

Jestli na podobné dodatky a popis narazíte, jen na vás, zda riziko podstoupíte. Jsou totiž i jiní prodejci ojetých vozů, kteří naopak poskytnou na ojetiny a jejich stav záruku. Ta samozřejmě nebude trvat dva roky, ale třeba i 12 měsíců je skvělou variantou.

 

Plná moc na přepis vozu

Koupený vůz na vás může na úřadě přepsat i jeho prodejce nebo jiná zplnomocněná osoba (třeba přebírající technik), potřebují k tomu však vámi podepsanou plnou moc. V té musíte být identifikováni vy jako osoba udělující plnou moc, ale též osoba, které plnou moc dáváte, a to včetně jejího občanského průkazu, aby byl člověk pro úřad snáze ověřitelný. 

Pod identifikaci napíšete, že danému člověku udělujete plnou moc k provedení přepisu auta na vás. Následovat bude identifikace auta (podobně jako v kupní smlouvě). Nezapomeňte na místo, datum a podpis, pouze váš. 

 

Co když nakonec chcete auto vrátit nebo jste se jej rozhodli nepřevzít, zkrátka: jak se dá odstoupit od smlouvy?

Odstoupení od smlouvy je někdy jedinou cestou, jak se nenechat uvrtat s vadným autem. Kdy se dá odstoupit od smlouvy a jak? Odstoupení od smlouvy je možné v těchto případech:

 • návštěva profesionálního servisu odhalila jiný stav vozu, než je uvedeno v kupní smlouvě
 • prodávající neopraví nalezené vady do 30 dnů – tehdy je vada považována za neodstranitelnou
 • vůz má závažné vady právní povahy, které znemožňují jeho bezpečné využití (například exekuce, zastavený vůz nebo dokonce vůz odcizený)

Při uplatňování práva na uznání skryté vady se doporučuje nechat udělat a sepsat odborný posudek. Ten pak pošlete spolu s oznámením o nalezení skryté vady a se žádostí o její opravu nebo o odstoupení od smlouvy. Komunikaci veďte písemně, doporučenou poštou. V dopise adresovaném prodejci pak musí být:

 • identifikace kupujícího (vás)
 • datum koupě
 • popis koupeného vozu
 • popis skryté závady
 • přiložený odborný posudek
 • návrh řešení situace – napíšete, co požadujete (odstoupit od smlouvy, nechat opravit na náklady prodávajícího anebo slevu z kupní ceny, přeplatek by prodávající zaslal na váš účet)

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla - VZOR

Přikládáme i platný vzor pro kupni smlouvu na auto:

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více