Profi Credit - podnikatelská půjčka

Profi Credit - podnikatelská půjčka

Profi Credit podnikatelská půjčka nabízí tři základní varianty úvěru, a to MINI, MINI+ nebo BONUS. Ve všech třech případech jde o půjčku na podporu podnikání, je proto nutné podnikat po předem stanovenou dobu, v závislosti na výši a variantě úvěru. Důraz je u varianty BONUS kladen na aktivní podnikání.

 

Varianty produktu:

Varianta MINI nabídne 15 000 -30 000 Kč na 3 – 12 měsíců, a to všem podnikatelům starším 18 let, kteří podnikají alespoň 6 měsíců. Jestliže potřebujete vyšší obnos, můžete zvolit variantu MINI+, v rámci které je možné získat 30 000 – 75 000 Kč na 18 až 36 měsíců, ale v tomto případě musíte aktivně podnikat alespoň 24 měsíců a váš věk musí být alespoň 26 let. Nejvyšší variantou Profi Credit podnikatelské půjčky je BONUS, v rámci které lze získat 30 000 – 250 000 Kč na 12 až 60 měsíců, přičemž základní podmínkou je věk alespoň 18 let a roční obrat ve výši alespoň 270 000 korun

Po schválení jsou peníze zasílány nejpozději do druhého dne. Již po prvním roce řádného splácení vyplácí Profi Credit část splátek zpět, celkem může jít až o 104 000 korun. K vyřízení úvěru je přitom nutné předložit jen minimum dokladů.

 

Podmínky získání a doklady, které je nutno doložit

Podnikatelská půjčka od Profi Credit má tři varianty a každá varianta vyžaduje jiné podmínky k získání úvěru.

Varianta MINI je dostupná podnikatelům starším 18 let, kteří podnikají alespoň 6 měsíců. K získání je nutno předložit kopii občanského průkazu, potvrzení o podnikání (výpis z Živnostenského rejstříku) a také doklad pro výplatu půjčky.

Varianta MINI+ je pro podnikatele s alespoň dvouletou historií podnikání, kterým je alespoň 26 let. Předložit musejí kopii občanského průkazu, potvrzení o podnikání (výpis z Živnostenského rejstříku) a také doklad pro výplatu půjčky.

Nejvyšší varianta BONUS může být schválena podnikatelům od 18 let, jejichž obrat za poslední rok činil alespoň 270 000 korun. Předložit je nutné kopii občanského průkazu, potvrzení o aktivním podnikání, dále doklad pro výplatu půjčky a dvě poslední daňová přiznání. Lze dodat i výkaz zisků a ztrát, rozvahu, elektronické daňové přiznání nebo doložitelné příjmové transakce, které jsou pro účely posouzení žádosti také akceptovány.