Co s hypotékou po rozvodu nebo rozchodu?

Co s hypotékou po rozvodu nebo rozchodu?

Co s hypotékou po rozvodu nebo rozchodu?

Máte společnou hypotéku, ale už si nerozumíte? Připravujete se na rozchod nebo rozvod a alespoň jeden z vás se bude stěhovat jinam. Ale co bude s hypotékou, aby vás nadále nesvazovala k sobě? Možností je několik a každá má své limity.

Varianta 1: Bydlení se prodá i s hypotékou, odstěhují se oba

Nejjednodušším řešením v případě rozvodu nebo rozchodu je prodej nemovitosti, v níž pár bydlel. A tím i zánik celé hypotéky (z jejich pohledu). Hypotéku je možné, v případě prodeje domu/bytu, převést na kupujícího dané nemovitosti.

Další možností je zbývající dluh doplatit právě z výnosu z prodeje - vlastně hypotéku předčasně splatit. Se všemi sankcemi, které jsou s tím spojené. Zbylé peníze z prodeje si pak partneři rozdělí v poměru, na kterém se dohodnou nebo který nařídí rozvodový soud.

V případě sankcí za předčasné splacení však svítá na lepší časy, podle posledního návrhu Ministerstva financí to vypadá, že by právě prodej nemovitosti náležel do skupiny situací, při nichž banka nesmí naúčtovat sankce za předčasné splacení hypotečního úvěru.

Varianta 2: Stěhuje se jen jeden - a hypotéku převede na partnera, který zůstává

Tento způsob řešení hypotéky při rozvodu nebo rozchodu bývá nazýván vyvázání z hypotéky a následné vyplacení z hypotéky. Jde vlastně o převod hypotéky pouze na jednoho z obou původních dlužníků. Ale pozor, nejde o automatický krok: odsouhlasit ho totiž musí banka.

Jeden dlužník má logicky nižší úvěruschopnost než dva. A odcházejícímu partnerovi ještě vzniká nárok na vyplacení z původní hypotéky. Jinými slovy na vratku peněz, co do hypotečního úvěru během trvání partnerství/manželství vložil. O to se zůstávajícímu partnerovi hypotéka ještě zvýší.

Jak se vypočítá částka, kterou bude bývalý partner vyplacen?

Základní přístup je následující: 

  1. od hodnoty domu se odečte aktuální dluh na hypotéce
  2. výsledná cifra se vydělí dvěma
  3. tím vznikne částka rovná podílu partnera na nemovitosti, tedy částka k vyplacení z hypotéky

To samozřejmě není dogma. Do výsledné částky může poměrně dost zasáhnout soud, jinak se k výpočtu přistupuje, pokud bylo změněno SJM (společné jmění manželů) atd. Ale obecně se začíná těmito třemi kroky. O vypočtenou částku si zůstávající partner musí nechat hypotéku navýšit - a z navýšení pak odcházejícího partnera vyplatí (pokud nemá dost vlastních úspor/investic).

Teprve když banka povolí převedení hypotéky na zůstávajícího partnera, může ten druhý být z dluhu vyvázán a z něj vyplacen. Jestliže banka zamítne, protože bonita zůstávajícího partnera je nízká, musí být nemovitost prodána, a realizuje se varianta č. 1.

Varianta 3: Nedokážete se dohodnout? Pak rozhoduje soud

V případě rozvodu manželství rozhoduje soud vždycky, neb samotný rozvod nabývá právní moci až rozsudkem a uplynutí lhůty na odvolání. U rozchodu partnerství přichází na řadu jen tehdy, když se bývalí partneři nedokáží dohodnout, a soud o výpomoc s řešením situace požádají.

Varianta 4: Odcházející partner platí svůj díl na hypotéce i nadále

Na první pohled nesmysl - ale stačí se na chvilku zastavit. Často se rozvádějí a rozcházejí lidé, kteří už mají jedno nebo více dětí. A pokud děti zůstávají s matkou, její úvěruschopnost je často vlivem absolvovaných mateřských a rodičovských dovolených extrémně nízká. 

Proto by se musely z domu/bytu stěhovat i děti s matkou, a to by byla další velká změna, rozhodně ne k lepšímu. Nezřídka se proto odcházející partner, pokud je v bývalém svazku tím ekonomicky silnějším, zaváže ke splácení hypotéky až do konce, případně doplatí svou část najednou a předčasně. Jde zároveň o investici do budoucího majetku jeho dětí (a uzavřít se v těchto případech dají i různá opatření tak, aby se děti v budoucnu opravdu stali majiteli této nemovitosti).

Shrnutí

Hypotéka se dá při rozvodu nebo rozchodu řešit čtyřmi různými způsoby. Buď se nemovitost prodá a hypotéka se tím převede na nového majitele, případně se předčasně splatí. Nebo v domě/bytě jeden z páru zůstává a hypotéku si nechá převést jen na sebe (za předpokladu, že mu to jeho úvěruschopnost dovolí). 

Někdy se hypotéky žádná změna nedotkne a odcházející partner ji (pro své děti) splácí až do konce. Při rozvodu vždycky rozhoduje soud, při vyvázání z hypotéky se do rozhodování vloží ještě i banka. U rozchodu partnerství může být soud požádán o pomoc s rozhodováním v situaci, kdy se spolu partneři nedokáží dohodnout.

Zdroje: Kurzy.cz / Občanský zákoník

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Další články, které by Vás mohly zajímat

Co s hypotékou po rozvodu nebo rozchodu?

09.11.2022

Hypotéky

Co bude s hypotékou, když se rozvedete nebo rozejdete. Jsou celkem 4 možnosti a my vám je všechny představíme, včetně podmínek, které vyžadují

Raději v družstevním než v nájmu?

04.11.2022

Hypotéky

Raději nájem nebo družstevní byt? Projděte si hlavní rozdíly mezi bydlením nájemním, družstevním a vlastnickým - z pohledu bydlícího, jeho výdajů i budoucnosti

Peníze za váš dům, ale přitom v něm budete bydlet - to je zpětná hypotéka

16.08.2022

Hypotéky

Co je reverzní hypotéka? Vše, co potřebujete vědět, než vůbec začnete o seniorské hypotéce uvažovat. Ukážeme, které se rozhodně vyhnout!