Není nemoc jako nemoc, úraz jako úraz. Zkrátka co pojišťovna, to jiný přístup!

Není nemoc jako nemoc, úraz jako úraz. Zkrátka co pojišťovna, to jiný přístup!

Lenka Rutteová   Publikováno 16.12.2021 Rada| Pojištění

Není nemoc jako nemoc, úraz jako úraz. Zkrátka co pojišťovna, to jiný přístup!

Všechna připojištění k životnímu pojištění vypadají na první pohled stejná: vážná choroba, úraz, hospitalizace, pracovní neschopnost apod. Teprve až si otevřete obchodní či pojistné podmínky, zjistíte, že každá z pojišťoven rozumí pod těmi pojmy něco jiného. A rozdíly jsou markantní! Vaši pojistnou událost plněnu mít nebudete, ale kdybyste se byli pojistili u jiné pojišťovny, plnění byste se teď dočkali. Jak je to možné?

 

Zákon o pojišťovnictví řeší jen to nejzákladnější nastavení

Nyní žijeme v tržní, resp. ve smíšené ekonomice. Proto legislativa nemůže regulovat všechno do detailů. Tak typicky soukromý byznys, jakým životní pojištění prostě je, se dá legislativou okleštit jen v tom nejzákladnějším. Detailní nastavení životního pojištění a též podmínek pro výplatu pojistného plnění, to už je na jednotlivých pojišťovnách.

Právě v těchto detailech si životní pojišťovny konkurují nejvíce. Nabídnou různou úroveň pojištění za různě vysokou cenu a při různých podmínkách, výlukách apod. Na nás coby klientech pak je tyto rozdíly vysledovat - a zvolit si variantu pojištění (a pojišťovnu) nejvýhodnější pro naši situaci a povahu.

Jenže právě na ten výběr spousta z nás „kašle“. Někdo proto, že je líný, ale někdo jen proto, že se předem mýlí - považuje nabídku životních pojištění za v podstatě stejnou napříč celým trhem. Jenže tento omyl může pojištěného přijít velmi draho. Přitom naprosto zbytečně.


Odhlédněme teď o toho, kolik informací bychom měli dostávat o pojišťovacího zprostředkovatele. Je dobré mít sami vlastní (alespoň základní) přehled o tom, jak to v životním pojištění chodí. Podívejme se na nejčastější rozdíly v připojištěních k základnímu životnímu pojištění. Následující řádky berte jako inspiraci, kam v dokumentaci pojišťovny nahlédnout, nebo na co se svého „pojišťováka“ ptát především.


Vážná choroba a doba jejího léčení

Co je vážnou chorobou, to se dá jen těžko specifikovat několika slovy, navíc by každý lékař napsal do pomyslného seznamu jiné diagnózy. Stejným způsobem se k vážným chorobám stavějí i životní pojišťovny, napříč celým trhem. 

Některé jsou omezeny na tři až čtyři diagnózy (většinou mozková příhoda, infarkt myokardu a některý typ nádoru v určitém stádiu) – nic jiného pro ně vážnou chorobou není. Jiné mají v seznamu i desítky onemocnění, včetně kterékoliv rakoviny (hádáte správně, některé životní pojistky mají většinu rakovin ve výlukách). A aby toho nebylo málo: jedna pojišťovna umí nabídnout několik variant rozsahu pojištění vážných chorob.

Vraťme se ještě k rakovině: když už pojišťovna rakovinu mezi vážnými chorobami má, můžete narazit na to, že pojišťuje pouze nádory pohlavních orgánů, nikoli tuto chorobu obecně, ať se najde v těle kdekoliv. Ve výlukách se někdy objevují též melanomy. 

Naopak příjemnou novinkou je u několika pojišťoven proplácení pojistného plnění nádorů již ve fázi „in situ“ (v počátečním stádiu). Zahrnovány bývají i tzv. premaligní stavy, které mohou vést k nádorovému bujení. Změna je natolik čerstvá, že ji některé z pojišťoven ještě nezapracovaly do pojistných (obchodních) podmínek – plnění v rámci svého pojištění zaručují zatím „jen“ veřejným příslibem. Ten je ale stejně závazný jako smluvní podmínky.


Rakovina však není jedinou vážnou chorobou, kterou některé pojišťovny nepojistí v plném rozsahu. Jmenujme ještě například Alzheimerovu chorobu, roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu chorobu, bakteriální meningitidu, chronickou obstrukční plicní nemoc, selhání vnitřních orgánů apod. Některé patří i do kategorie dědičných.

 

Úraz a doba jeho léčení, trvalé následky

Diagnózu úrazu stanovuje nejčastěji chirurg, podložit ji musí zobrazovací metodou (ultrazvuk, rentgen, magnetická rezonance apod.), zejména pokud se jedná o vnitřní záležitost, např. natržený sval, nalomenou kost, vymknutý prst atd. Tady byste si asi řekli, že pojišťovny nemají v čem kličkovat. Jenže mají. 

Sestavují si totiž „oceňovací“ tabulky, do nichž u každého typu úrazu napíší, zda jej vůbec plní, a pokud ano, tak jaká je doba jeho léčení. A pojistné plnění v podobě odškodnění (bolestného) pak vyplatí podle tabulky. Že jste měli komplikovanější případ nebo se prostě hůře hojíte, nebude tyto pojišťovny zajímat. Musím však uvést jednu nepopiratelnou výhodu: pojistné plnění se dá vyplatit hned.


Na trhu ovšem potkáte i takové nabídky pojištění, kde se bolestné vyplácí na základě skutečné doby léčení. Tu do zprávy uvede samozřejmě lékař. Tabulky tato pojišťovna mívá také, ty však slouží jen jako orientační podklad. I zde ale můžete natrefit na vyloučení některých úrazů z plnění. Nevýhodou je nutnost čekat s pojistným plněním na ukončení léčby (vyjma opravdu dlouhých průběhů, kdy pojišťovna průběžně vyplácí zálohy na pojistné plnění).

 

Trvalé následky úrazu a progrese plnění

Trvalé následky úrazu se odškodňují s různě vysokou progresí (násobkem sumy, na niž bylo uzavřeno pojištění). Zatímco někde jsme na čtyřnásobku, jinde se potkáte i s osminásobkem a více. Dodejme, že progresí se stanovuje ten finanční základ, z něhož se pak vypočítá procentuální částka – a tou je samotné pojistné plnění. 


Pracovní neschopnost a karenční doba

Značné rozdíly najdeme i v pojištění pracovní neschopnosti, ať vznikne úrazem nebo nemocí. Někde se bude plnit od 29. dne, jinde od 15 dne a někde třeba od 15. dne, ale zpětně – tedy za všechny trvání pracovní neschopnosti.

Logicky budou mezi těmito nastaveními největší cenové rozdíly napříč celým pojištěním. A na vás je, abyste zvážili, co se vám osobně vyplatí více. Někdy se dá nachomýtnout i k zajímavým slevám právě na pojištění pracovní neschopnosti.  

Ještě pozor na výjimky: některé pojišťovny v podmínkách uvádějí, že pracovní neschopnost „na záda“ vůbec neproplácejí, jiné jen se značnými omezeními. A pokud jste potíže se zády už někdy měli, pojistného plnění se nedočkáte vůbec. I když, úplně vždycky to pravda není: některé pojišťovny jsou natolik férové, že jakmile několik let nemáte s nemocí nebo s danou částí těla problém, berou ji jako vyléčenou - a pojistí vás i pro tyto případy úplně od začátku (jako byste je ve zdravotním dotazníku nikdy neměli uvedeny a pojistné plnění se tu předtím nekonalo).

 

Hospitalizace a karenční doba

Že se pojišťuje obecná hospitalizace (z jakékoliv příčiny) nebo i jen hospitalizace úrazem, už jsme rozebírali v předchozích textech – např. Jak si správně nastavit životní pojištění. Pozor tedy, z jaké příčiny si hospitalizaci sjednáváte. Najdete i pojištění doprovodu – když je hospitalizováno vaše dítě. 

Rozdíly potkáte též v karenční době. Co to je? Je to minimální počet půlnocí, které musíte v nemocnici strávit, abyste na pojistné plnění dosáhli. Někde stačí jedna půlnoc, jinde se vyžadují alespoň tři. Vyloučeny mohou (ale nemusejí) být hospitalizace z důvodu těch chorob, které už máte uvedeny ve zdravotním dotazníku. 

 

Co si odnést?

Výběr životního pojištění není otázkou chviličky. Trh je zaplněn spoustou nabídek s naprosto rozdílnými parametry – a rozhodně se nevyplatí sáhnout po životku jen tak „namátkově“. Pečlivý výběr je opravdu nutný. Měli byste jej přizpůsobit nejen vaší finanční situaci a věku členů vaší rodiny, ale zohlednit i váš životní styl a dědičné sklony (anamnézu vašich přímých předků).  

Do výběru pojištění je třeba jít s vědomím, že každá pojišťovna plní trochu jiný rozsah pojistných událostí, za jiných podmínek a v jiné výši – ať už z oblasti vážných chorob, úrazů, hospitalizace nebo pracovní neschopnosti. Jinak se také staví k výpočtu dní, za něž pojištěnému náleží odškodnění, nebo k určení základu, z nějž se počítá procentuální odškodnění za trvalé následky. Ale kde tyto informace najít? Pátrejte v „Pojistných podmínkách“.

Zdroje:  Zákon o pojišťovnictví / Stránky jednotlivých pojišťoven

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více