Odškodnění za chybu advokáta | Hyperfinance.cz

Pojištění odpovědnosti musí mít každý advokát

Redakce Hyperfinance.cz   Publikováno 06.03.2019 Rada| Pojištění

Pojištění odpovědnosti musí mít každý advokát

Nenechte se odbýt, pokud vám advokát způsobil škodu! Když advokát práci nezvládne po formální stránce, často jeho klient utrpí ztrátu jen proto, že formální nedostatky ruší všechny nároky klienta v dané oblasti. V takových momentech vidí klient rudě, protože advokáta si draze zaplatil. Advokát za svou práci bere ohromné peníze. Jak je to však s jeho odpovědností, respektive s pojištěním odpovědnosti a náhradami za způsobené škody?

I formální chyby zhatí celý výsledek

Advokáti musejí znát české právo velmi podrobně. A ještě podrobněji v něm musejí umět hledat vše, co si právě nepamatují, a to včetně formálních náležitostí, časových lhůt nebo možností volit různé cesty ke stejnému cíli ve sporu dvou subjektů. A je celkem jedno, zda jde o dva soukromé subjekty nebo o soukromou osobu versus stát. Stejné je to i u sporů ohledně exekucí nebo osobního bankrotu, či třeba ohledně nároku na pojistné plnění.

Jenže když se v postupu advokáta objeví formální chyba, například špatně volené formulace, podání žaloby u nesprávného soudu nebo nedodržení lhůt pro komunikaci s druhou stranou sporu, rázem je vše zmařeno, protože náš právní řád se tradičně přiklání víc k formální podobě než k věcné stránce. A tak i když je právo na vaší straně, kvůli formálním nedostatkům způsobeným chybou advokáta přijdete o vše, o co jste spor vedli nebo co jste si chtěli zařídit.

Advokát nesmí pracovat bez pojištění odpovědnosti

Kdykoliv si jdete k advokátovi pro jeho službu, můžete mít klidnou mysl – advokát, který je členem České advokátní komory (můžete si jej ověřit v seznamu advokátů), musí vždy být pojištěn pro případ nesení odpovědnosti za své pracovní chyby. Z pojištění pak platí veškeré škody na majetku a financích klienta, na nichž prokazatelně nese odpovědnost.

I tak je dobré si před rozhodnutím, koho si pro hájení svých zájmů vybrat, se dobře rozmyslet, kterému advokátovi nebo právníkovi se svěříte do rukou. Rozhodujte se vždy podle specializace právníka/advokáta, podle jeho zkušeností a referencí na jeho služby. V případě advokátů máte vždy jistotu, že jsou pojištěni a že za případné chyby budou mít z čeho zaplatit. Právník tuto povinnost nemá.

Drobná poznámka: advokát za svou práci odpovídá i tehdy, když za ni nechtěl peníze a službu (z jakéhokoliv důvodu) poskytl zdarma.

 
 

Kdy advokát neručí

Z vyjmenování situací, kdy advokát neručí, je pak snadno odvoditelné, kdy ručí. Odpovědnost se, v případě následků vzniklých službou poskytnutou advokátem, uznává tehdy, když jsou splněny tři nutné podmínky:

  1. vznikla škoda
  2. škoda byla způsobena advokátem během výkonu jeho advokátní činnosti. To znamená při poskytování právních služeb: právních rad, při sepisování smluv, během zastupování, při obhajobě před soudem, prostě v době, kdy pro vás pracoval
  3. je prokazatelná příčinná souvislost mezi advokátovou službou (prací) a vzniklou škodou

Zde může nastat menší komplikace, protože prokázání příčinné souvislosti je sice nutné, ale často pro běžného klienta stěží možné. A tak si na advokáta vezmete dalšího advokáta. Dobrá zpráva je, že i tyto náklady budou z odškodnění uhrazeny. Když tedy uspějete.

Když vám dal advokát vybrat a vy jste šli do většího rizika

Pokud má advokát k dispozici jasně prokazatelné tvrzení, že vám dal na výběr více strategií a všechny vám podrobně vysvětlil i s mírou jejich rizika, ale vy jste sáhli – a stvrdili to písemným souhlasem - po té nejvíce rizikové (a zároveň i nejlevnější), je advokát ze zodpovědnosti venku.

Během jednání s advokátem a během využívání jeho služeb je vždy nutné nechat si vše řádně vysvětlit. A podepisovat jen to, na čem jste se spolu opravdu dohodli.

Když vám advokát neřekl všechno

Na druhou stranu, když máte od advokáta vypracovánu listinu, se kterou pak sami máte něco udělat, třeba ji někam doručit nebo na jejím základě něco podniknout, nechte si vystavit písemné pokyny, jak máte s listinou nadále postupovat. Pokud se totiž prokáže, že pokyny byly nedostatečné, odpovědnost se přenáší k advokátovi.

Odškodnění z odpovědnosti za advokátovu práci může být vrtkavou záležitostí. I tak se ale nevzdávejte, pokud jste si jistí, že advokát cokoliv zanedbal. Naděje na úspěch je v tomto případě vysoká. Pokud ale soud rozhodl jinak, než se advokát domníval, že by měl rozhodnout, odpovědnost se bude prokazovat jen stěží.

author

Autor článku:

Redakce Hyperfinance.cz

Redakce Hyperfinance.cz vznikla s cílem pomáhat běžným spotřebitelům vyznat se v komplikovaném světě půjček, hypoték, pojištění nebo investic, prohlubovat prostřednictvím vzdělávacích a informačních textů českou finanční gramotnost.