Přepis auta na nového majitele

Přepis auta na nového majitele

Lenka Rutteová   Publikováno 22.06.2023 Rada| Pojištění

Přepis auta na nového majitele

Auto kupujete, prodáváte, nebo darujete? Končí vám leasing, tak auto přechází na vás? Čeká vás přepis auta na jeho nového majitele. Ať jste jím vy, nebo osoba, na niž auto převádíte, o pravidlech pro přepis byste měli mít jasno vždy. Když přepis neproběhne správně nebo včas, vystavujete se zbytečným postihům. Naštěstí není přepis nijak složitý, a lze ho provést i v jiném kraji, než bydlíte.

Kdo má povinnost postarat se o přepis auta? Původní majitel

Touto povinností zatěžuje česká legislativa původního majitele vozu: prodávajícího či darujícího. Podrobnosti najdete v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně v §8.

Když přepis neproběhne do 10 dní od prodeje nebo darování auta (vychází se z data u podpisu smlouvy), vystavuje se prodávající nebo darující pokutě až do výše 50 000 Kč (§ 83 stejného zákona). Vedle této sankce má prodávající/darující i další motivaci k včasnému přepisu vozu: pokuty z dopravních přestupků jsou vždy za majitelem vozu. Tedy za osobou, na kterou je auto v registrech zapsáno. I v případě, že už s ním jezdí někdo úplně jiný.

Nový majitel se o přepis starat nemusí. Očekává se však, že při něm bude spolupracovat. Pokud auto prodáváte cizí osobě, je dobré zakomponovat do smlouvy i ujednání o přepisu auta: že kupující podepíše společnou žádost o přepis auta a též poskytne plnou moc k převodu vozu na jeho osobu.

 

Kdy a kde zajistit přepis auta na nového majitele

O přepis se postará Registr vozidel. Kontaktním místem registru je kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností po celé ČR. Netřeba jezdit na ten, do jehož působnosti spadá vaše trvalé bydliště. A co je obec s rozšířenou působností? Všechna města, jejichž úřady vystavují i občanské průkazy nebo pasy.

 

Musí být u přepisu oba: původní i nový majitel?

Nemusejí. Stačí jedna z obou osob. Ale pozor, druhá osoba, která u přepisu přítomná nebude, musí předem souhlasit a podepsat plnou moc k přepisu vozidla. Nejde o nic složitého, stačí do plné moci uvést jen následující:

 • identifikace zmocnitele - osoby, která plnou moc uděluje (jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo nebo číslo OP, případně IČO, pokud jde o auto v podnikání)
 • identifikace zmocněnce - osoby, které se plná moc uděluje (jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo nebo číslo OP, případně IČO, pokud jde o auto v podnikání)
 • samotná plná moc, například v tomto změní: „Já, níže podepsaný zmocnitel, uděluji zmocniteli plnou moc pro provedení přepisu vozidla (SPZ vozu a VIN kód) na k tomu příslušném úřadě.“
 • datum a vlastnoruční podpis zmocnitele.

 

Co vzít s sebou, aby přepis mohl proběhnout

Aby Registr vozidel přepis zaevidoval a provedl, musíte s sebou vzít následující dokumenty:

 • společnou žádost dosavadního a nového vlastníka - lze ji stáhnout ze stránek Registru vozidel a vyplnit předem
 • osobní doklady svoje a druhé smluvní strany (lze nahradit plnou mocí)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozu)
 • platný doklad o povinném ručení uzavřeném na nového majitele vozu
 • provedenou evidenční kontrolu v ceně 400 Kč - od března 2023 už nedodáváte papírový doklad, vše se vede elektronicky, a úřad si protokol o evidenční kontrole dohledá sám. Platnost evidenční kontroly byla v roce 2023 prodloužena z 1 měsíce na 1 rok
 • uhrazený správní poplatek za přepis vozidla - v současnosti je 800 Kč. Pokud na sebe převádíte auto, co jste doposud provozovali - například z leasingu nebo z autopůjčky, budete platit 50 Kč
 • u starších vozů, které nesplňují emisní limity, nutno počítat s ekologickou daní (jestliže u tohoto auta ještě nebyla hrazena).

Jak dlouho trvá samotný přepis na úřadě?

Na stránkách Registru vozidel najdete velmi příjemnou větu: „Celý úkon se provádí bezodkladně (zpravidla na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.“ Zkušenosti s přepisem vozu ukazují, že na přepážce většinou nestrávíte déle než několik minut.

 

Převádíte motocykl nebo přívěsný vozík, či jste auto získali v dědictví? Poplatky za přepis budou jiné:

V registru vozidel se vedou i jiná vozidla ve vlastnictví soukromých fyzických osob, a vztahují se na jejich přepis jiné správní poplatky:

 • bez správního poplatku (přihlášení vozidla na osobu dědice)
 • 700 Kč (přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti)
 • 500 Kč (přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti)
 • 500 Kč (motocykl nad 50 cm3)
 • 300 Kč (motocykl do 50 cm3).

Zdroje: Registr vozidel / zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více