Pokud nemáte jiný příjem než pracovní, měli byste se pojistit

Lenka Rutteová   Publikováno 26.02.2018 Rada| Pojištění

Pokud nemáte jiný příjem než pracovní, měli byste se pojistit

Ne, není to lobby za pojišťovny, je to lobby za všechny, kdo by dlouhodobou ztrátou schopnosti pracovat (nemoc, úraz) přišli o většinu svých příjmů. A v České republice, podle průzkumů, takových lidí bohužel přibývá. Dávky nemocenské jsou u nás směšně malé. A to i přes to, že od nového roku se jejich výpočet (v případě dlouhodobých pracovních neschopností) trochu zvýšil.

Stačí životní pojistka, ale správně nastavená

Životní pojištění není nijak extrémně drahé. Ale když ho máte správně nastavené, dokáže vás při případné nemoci nebo úrazu vytáhnout z finančních těžkostí. Respektive nedovolí, abyste se do nich vůbec dostali.

Pokud totiž nemáte jiný příjem než pracovní, tedy například příjem z pronájmu bytu, případně z vydařených investic, budete bez pojištění opravdu dlouhodobě odkázáni na nemocenské dávky. A ty jsou počítané jako příjem, takže z pohledu správy sociálního zabezpečení budete velmi přísně posuzováni, pokud byste si žádali například o některou z dávek v hmotné nouzi.

Jak tedy nastavit své životní pojištění?

Pojištění drobných úrazů v podstatě nic neřeší, krátkodobý pobyt v nemocnici také příliš ne. Drobné úrazy jsou sice pravděpodobnější, ale tolik vás finančně neohrožují jako úrazy zásadní, po nichž zůstávají trvalé následky.

A ani jako nemoci, jejichž výsledkem je invalidita některého z u nás počítaných stupňů, případně několikaměsíční pracovní neschopnost. V těchto případech můžete přicházet i o statisíce korun – a jinou možnost příjmů najdete jen stěží dostatečně rychle.

Proto se zásadně vyplatí sjednat pojištění pro případ invalidity, trvalých následků úrazem a pracovní neschopnosti jak z důvodu úrazu, tak nemoci. Také se důkladně seznamte s pojistnými podmínkami dané pojišťovny, především s výlukami, což jsou situace, kdy pojišťovna nebude plnit – přestože vy máte výpadek příjmů z důvodu nemoci či úrazu.

Až budete v pracovní neschopnosti, nikdo už vás nepojistí

Rozhodnutí o životním pojištění neodkládejte. Jakmile se vám totiž něco stane, už vás pak pojišťovna nepojistí. Takže když se nepojistíte včas a přijde nemoc, už to nebude možné napravit. A následná finanční tíseň může být větší, než jste si doteď mysleli.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více