Půjčka pro důchodce: Jaké jsou vaše možnosti?

Půjčka pro důchodce: Jaké jsou vaše možnosti?

Lenka Rutteová   Publikováno 10.04.2024 Rada| Půjčky

Půjčka pro důchodce: Jaké jsou vaše možnosti?

Když se řekne „důchodce“, většinu z nás napadne senior: příjemce starobního důchodu. Jenže starobní důchodci nejsou jedinými, kdo pobírají pravidelnou dávku s názvem „důchod“. Důchodcem se může stát kdokoliv už mnohem dříve, a pobírat důchod sirotčí, invalidní nebo pozůstalostní (vdovský či vdovecký). Podívejme se na půjčky pro všechny čtyři kategorie důchodců: jak se na jejich příjem a bonitu dívají poskytovatelé půjček.

Půjčky pro starobní důchodce: pro seniory

Senior je vítaným klientem banky, a to nejen u vkladů (vyšší úložky na běžném účtu a účtu spořicím, i na termínovaných vkladech), ale také u půjček. Starobní důchodce je totiž jediná sociální skupina, které o svůj pravidelný příjem nemůže nikdy za svého života přijít. 

Dnes se průměrný důchod pohybuje okolo 50 % průměrné mzdy, ale důchodci mohou mít mnohem nižší životní náklady než lidé v aktivním věku (a s dosud nesamostatnými dětmi). To je dobrý signál pro všechny poskytovatele úvěrů, nejen banky. Návratnost peněz ze seniorské půjčky je téměř jistá: důchod je totiž zabavitelným příjmem. 

Půjčky pro seniory už dávno nejsou tabu. A klienti je stále častěji využívají. Dokonce nejen sami pro sebe, ale často i jako formu finanční výpomoci svým blízkým, třeba s koupí nemovitosti. Hypotéka na 100 % kupní ceny se už několik let pořídit nedá, rozdíl tedy může důchodce pomoct svým potomkům doplatit právě půjčkou.

Pozor na podvodníky v půjčkách!

Jenomže: na nebankovním trhu je stále více těch, co půjčují bez licence ČNB. Jde jak o soukromé osoby (investory), tak o splátkové firmy postrádající povolení k půjčkám. Protože neprošly licenčním řízením, nepodléhají dohledu České národní banky, půjčují za hranou zákona, své klienty cíleně vystavují nadměrnému riziku a navíc je okrádají o možnost využít institutu ochrany spotřebitele. 

Co s tím? Lze jediné: cíleně ignorovat všechny poskytovatele bez licence, vyhýbat se lichvářům a s půjčkou se spolehnout jen na regulované společnosti, s povolením poskytovat spotřebitelský úvěr. Když nebudou mít společnosti bez licence komu půjčovat, samy přirozeně zaniknou. A kde hledat jen licencované poskytovatele? V online srovnání půjček. Jiné než licencované finanční instituce a jejich nabídky v něm totiž nepotkáte.

Tip: Projděte si podrobný návod jak na půjčku pro seniory

Podrobný návod, jak postupovat při výběru půjčky pro seniory, na co dát pozor, jak poznat opravdovou cenu půjčky a čemu se vždycky vyhnout, jsme uveřejnili v článku Chcete půjčku pro seniory? Vždy pozor na cenu a splátky!


Půjčky pro invalidní důchodce

U invalidních důchodců je situace dost odlišná. Jednak jsou invalidní důchody (zejména ve třetím stupni) až směšně nízké, jednak nejsou „přiklepnuté“ na doživotí. Jinými slovy: pro banky je příjemce invalidního důchodu, pokud si nepřivydělává, málo bonitní. Navíc může o pravidelnou dávku přijít. Vhodným řešením bývá spoludlužník nebo ručitel, díky němuž banka nakonec půjčku poskytne.

Častěji v nebankovním podání

Ke slovu se s půjčkami pro invalidní důchodce (bez dalšího příjmu) mnohem častěji dostávají nebankovní společnosti. A o to více je potřeba se soustředit jak na licenci poskytovatele, tak na podmínky úvěru. Včas si zjistit celkovou cenu (RPSN), celkový přeplatek a možnosti v nastavení pravidelných splátek.

Na důležitosti tu nabývají především podmínky splácení

Ale i podmínky vlastního splácení. Především lidé s nižším příjmem by měli svou půjčku pojistit možností bezplatného (nebo jen velmi levného) odkladu splátky, či jejího snížení. Nečekané výdaje mohou zamávat i s rozpočtem domácnosti, která operuje s vyššími příjmy, než jsou současné invalidní důchody.

 

Nebankovní půjčka ale není nutností. Vždy si projděte nabídky z obou částí trhu!

 

Půjčky pro příjemce pozůstalostního důchodu

Pozůstalostní důchody jsou citlivým tématem, neboť nárok na ně vzniká úmrtím manžela/manželky. Následující řádky píšu čistě s odstupem od rodinné situace. Pouze z pohledu financí jednotlivce. 

Nejprve si zopakujme, že pozůstalý má nárok na důchod po zemřelém manželovi (manželce), který byl sám poživatelem důchodu, případně už splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní), anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Dva typy nároku na výplatu pozůstalostních dávek

Vdovské a vdovecké důchody jsou dvojího typu: dočasný a obnovený.  Dočasný pozůstalostní důchod se vyplácí po dobu jednoho roku, bez ohledu na to, v jaké životní situaci je pozůstalý manžel/manželka. Výplata pozůstalostního důchodu se následně může (nejpozději do dvou let) obnovit, pokud pozůstalý:

  • se stará o nezaopatřené dítě

  • pečuje o závislého rodinného příslušníka ve II. - IV. stupni závislosti (dítě, rodič, rodič zemřelého manžela/manželky)

  • sám/sama je v invalidním důchodu 3. stupně

  • dosáhl/dosáhla důchodového věku nebo věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození.

 

O typu důchodu se odvíjí i jednání o půjčce

Podle toho, zda jste příjemcem dočasné nebo na několik let obnovené dávky pozůstalostního důchodu, se odvíjí i situace při vyřizování půjčky. Je-li pozůstalostní důchod přiznaný na několik let, případně nastálo (u seniora), poskytovatelé půjčky to ocení snížením rizika, a díky tomu i ceny úvěru. 


U dočasných pozůstalostních důchodů je nutné požádat o půjčku včas, nebo prokázat národ na jeho obnovu, aby se s tímto příjmem žadatele „navíc“ mohlo při schvalování žádosti a určováním ceny půjčky operovat po značnou část doby splácení. Pamatujte, že pozůstalostní důchod se neobnoví automaticky. Vždy jen na základě podané žádosti!

 

Půjčky pro příjemce sirotčího důchodu

Sirotčí důchod pobírají mladí lidé, jejichž rodič zemřel v době (nebo způsobem), kdy splňoval požadavky vzniku nároku na důchod pozůstalostní (viz výše). Nebo pokud získal minimální požadovanou dobu důchodového pojištění. Ta je stanovena:

  • na minimálně jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí ve věku nad 28 let a
  • na minimálně dva roky v posledních dvaceti letech přede dnem úmrtí ve věku nad 38 let.

Příjemcem sirotčího důchodu může být jen nezaopatřená osoba: dítě, student, a to nejdéle do 26 let věku. Nejedná-li se o studenta, pak po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také to dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce, ale zároveň nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. Pozor: je-li dítě příjemcem invalidního důchodu ve 3. stupni, nemá nárok na sirotčí důchod.

I sirotčí důchod je po stanovenou dobu zcela jistým příjmem

Sirotčí důchod může posloužit jako prokazatelný příjem k vyřízení půjčky. Nejlépe jako příjem navíc, například k brigádě, k částečnému úvazku při studiu atp. Studenti si nejčastěji vyřizují kreditní kartu nebo kontokorent ke studentskému účtu.

I na studenty často míří inzeráty podsouvající zdánlivé výhody soukromých půjček pro každého a téměř neomezených půjček bez registru. Stejně jako u dalších životních situací ale platí, že bezpečná půjčka se dá získat jen u licencované společnosti: banky či regulovaného nebankovního domu. Všude jinde totiž riskujete střet s lichvářem, proti jehož praktikám je téměř nemožné se účinně bránit.

 

Co si odnést?

Půjčky pro důchodce se liší v závislosti na typu důchodu. Starobní důchodci jsou vítanými klienty bank i nebankovních společností, protože mají jistý příjem a často i nižší životní náklady než lidé v ekonomicky aktivním věku. Invalidní důchodci mají (obvykle) nízké důchody a dnes i nejistou finanční situaci, takže banky jim půjčí jen s ručitelem nebo spoludlužníkem. Nebankovní společnosti nabízí půjčky s vyšším rizikem, ve vlastním zájmu upřednostněte půjčku s možným odkladem nebo snížením splátky.

Výše a délka trvání pozůstalostního důchodu se liší. Dočasný důchod představuje pro banky větší riziko, je důležité prokázat nárok na jeho obnovu, jestliže jej budete mít. I sirotčí důchod slouží jako prokazatelný příjem. Během vyřizování půjčky se nebojte zeptat na cokoliv, co vám není jasné. Nikdy na sebe nenechte tlačit.​

Zdroje: Česká správa sociálního zabezpečení / interní statistiky

 
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více