Spolužadatel o úvěr: kdo se jím může stát a jaké vám dá výhody?

Spolužadatel o úvěr: kdo se jím může stát a jaké vám dá výhody?

Lenka Rutteová   Publikováno 11.10.2023 Rada| Půjčky

Spolužadatel o úvěr: kdo se jím může stát a jaké vám dá výhody?

Spolužadatel. Kdo se jím může stát a jak se liší od spoludlužníka nebo od ručitele? Co získáte, když do žádosti o úvěr připíšete spolužadatele? Na čem je jeho role založena? A jaké závazky z půjčky k němu míří? Můžete jej z půjčky pak vyvázat, i když byl spolužadatelem?

Kdo je spolužadatel

Z názvu této role: „spolužadatel“ v podstatě vyplývá vše: jde o osobu, která spolu s vámi žádá o úvěr. To znamená, že na žádosti je také podepsána a také dokládá všechny potřebné dokumenty a informace, které si poskytovatel vyžádá. Včetně pravidelných příjmů, závazků nebo majetkových a rodinných poměrů.

Proč a kdy je výhodné mít spolužadatele

Ve dvou se to lépe táhne. Bez výjimky to platí i u půjček. Se dvěma příjmy máte možnost dosáhnout na vyšší sumu úvěru, to vše při příznivějších úrocích. Součet dvou příjmů vždycky vytvoří lepší základnu pro jednání s bankou i nebankovní společností. A téměř vždy vede k půjčce vyšší i levnější.

Jak se spolužadatel liší od spoludlužníka?

Odlišnost je vlastně jen v čase a ve stavu vyřizování půjčky. Ze spolužadatele se časem stane spoludlužník. Ale jen za podmínky, že poskytovatel schválí vaši společnou žádost o půjčku a že ji spolužadatel také podepíše. Až do podpisu smlouvy má totiž právo své rozhodnutí přehodnotit a z půjčky vycouvat.

V manželství je situace odlišná. Spoludlužníkem se stane váš manžel/manželka i u té půjčky, kterou podepíšete pouze vy. Tedy i tehdy, když se přeskočila role spolužadatele. O půjčce dokonce nemusí takový spoludlužník/manžel ani vědět, ale přesto za ni ručí stejnou měrou jako vy. I tohle je jedno z pravidel společného jmění manželů (SJM).

Spolužadatel pomůže zejména s dlouhodobým a objemným úvěrem od banky

Prozkoumejte půjčky až do milionu korun

Prozkoumat

Jak se spolužadatel liší od ručitele?

Ručitel je v odlišné pozici. I ručitel musí prokázat své příjmy, závazky a často i majetek. Nikdy z něj ale nebude spoludlužník. To znamená, že za úvěr ručí až v době, kdy vy přestanete splácet. Tehdy musí začít splácet on. Ne dříve.

Ale od vás (hlavního dlužníka, který přestal splácet) si může veškeré náklady nechat uhradit, a to prostřednictvím soudního rozhodnutí. To smí dojít až do exekučního vymáhání. Tuhle možnost spolužadatel (posléze spoludlužník) nemá, a nikdy mít nebude.

Kdo se může stát spolužadatelem - jaké jsou na něj kladeny nároky

Spolužadatelem se může stát kdokoliv starší 18 let a s plnou svéprávností. Spolužadatel musí mít své vlastní pravidelné příjmy. Jedině tak vám dokáže pomoci dosáhnout na vyšší částku úvěru, přitom za nižší cenu (úrok, RPSN). Jeho úkolem je zvýšit celkovou částku pravidelného příjmu v poměru k pravidelným (a povinným) výdajům. Případně zvýšit majetkové zázemí dlužné strany půjčky.

Kdy se spolužadatel promění ve spoludlužníka

Ze spolužadatele se spoludlužník stává momentem podpisu úvěrové smlouvy. Připomeňme, že spoludlužník ručí za podepsaný dluh stejně jako hlavní dlužník. Nikdy se tu nic nedělí napůl, ani na třetiny apod., ani když je spoludlužníků více. 
Pokud hlavní dlužník přestane splácet, okamžitě přechází povinnost platit na spoludlužníka (bez předchozích upomínek a pokusů o vymáhání). Uhrazené splátky pak spoludlužník nemůže po hlavním dlužníkovi nijak vymáhat. Zavázal se totiž k půjčce stejně jako dlužník hlavní.

Jaké závazky z půjčky na sebe spolužadatel bere?

Všechny závazky z půjčky, bez možnosti náhrady za jejich zaplacení. Tady je legislativa nekompromisní. Věřitel má navíc právo určit si, od koho chce dostávat splátky úvěru, a toto určení během trvání půjčky měnit. V praxi by to byl dost nesmysl, ale možnost tu je, mluví o ní Občanský zákoník (uplatňuje se až při prvním prodlení se splátkou na straně hlavního dlužníka).

Může se spolužadatel (resp. již spoludlužník) z půjčky vyvázat?

Spolužadatel nemusí smlouvu o úvěru vůbec podepsat. Tím se půjčce vyhne, pokud si ji během procesu schvalování rozmyslel.
Po podpisu smlouvy o úvěru (když chce z půjčky vycouvat později) pak záleží na tom, kdo je spoludlužníkem:

  • manžel/manželka, tento spoludlužník s půjčkou souhlasil a smlouvu podepsal - vyvázání z půjčky možné není, právě z titulu manželství. Jedině ji vrátit v prvních 14 dnech, nebo předčasně splatit. Ale s tím musí souhlasit i hlavní dlužník
  • manžel/manželka, tento spoludlužník o půjčce nevěděl, smlouvu nepodepisoval a s půjčkou nesouhlasí - půjčku může věřiteli odřeknout písemnou cestou. A to z titulu své neinformovanosti o půjčce a nesouhlasu s ní (podrobnosti najdete v tomto článku)
  • známý nebo příbuzný, který vám pomohl se získáním půjčky - ze smlouvy o úvěru se může vyvázat, jakmile zůstává ke splacení už jen taková výše půjčky, na niž bonita hlavního dlužníka postačuje. O vyvázání se musí požádat písemně, i poskytovatel jej písemně potvrdí (ale jde o rozhodnutí poskytovatele, na vyvázání není právní nárok). Vyvázání, které bylo odsouhlaseno, si vždy zkontrolujte v registru dlužníků (BRKI/NRKI). Na změnu v registru má poskytovatel 1 - 2 měsíce.
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více