Odstoupení od smlouvy o úvěru: kdy a jak můžete zrušit půjčku bez sankcí

Odstoupení od smlouvy o úvěru: kdy a jak můžete zrušit půjčku bez sankcí

Lenka Rutteová   Publikováno 07.05.2021 Rada| Půjčky

Odstoupení od smlouvy o úvěru: kdy a jak můžete zrušit půjčku bez sankcí

Co znamená odstoupení od smlouvy o úvěru? V podstatě jde o rozhodnutí, že půjčku buď vůbec nechcete, nebo že chcete úplně jinou, jen jste si špatně vybrali, takže tu současnou prostě rušíte. Ale půjde půjčku jen tak zrušit, když jste podlehli nějakému impulzu k zadlužení, případně když jste natrefili na lepší nabídku, takže tu původní chcete vrátit, pokud možno hned a bez pokut? Máme pro vás dobrou zprávu: půjde to!


Odstoupení od půjčky je možné po všech způsobech jejího uzavření – online, se zprostředkovatelem i na pobočce

Vše, co tu napíšeme o odstoupení od smlouvy o půjčce, platí to pro všechny způsoby sjednání spotřebitelského úvěru, tedy jak pro online půjčky uzavřené přes internet, tak pro ty, které uzavřete na pobočkách banky, nebankovní společnosti, anebo v kanceláři samostatného zprostředkovatele úvěru (společnosti nebo fyzické osoby, která nabízí sjednání půjčky z celého trhu) – takovéto sjednání může proběhnout i u vás doma. 

Informaci o odstoupení posíláte poskytovateli půjčky, a to i v případě, že jste smlouvu uzavřeli přes zprostředkovatele (třeba přes Hyperfinance.cz). To, že jste od úvěru odstoupili, má poskytovatel povinnost neprodleně sdělit zprostředkovateli – vaše povinnost to v tuto chvíli není. Nicméně zprostředkovatel vám může pomoci se sepsáním odstoupení (samozřejmě za poplatek). Ale je to natolik snadné, že to zvládnete sami! Ukážeme vám jak.

 

Kde hledat oporu pro zrušení půjčky?

Vše je upraveno v zákoně č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, hledejte převážně v §118 až §120, dále v příloze 4 tohoto zákona (týká se úvěrů na bydlení). Začněmeběžnými půjčkami, tedy s penězi, které si bereme na nákup všeho jiného, než je bydlení. Typicky spotřebiče, nábytek, auto, doplatky za energie, někdy i na dárky a dovolené.

Tip: Pročtěte si námi vypozorovaných 9 nejčastějších chyb, kvůli kterým zbytečně přicházíte o peníze. Díky správnému hospodaření si můžete naspořit a nepotřebovat už financovat dárky nebo opravu spotřebičů z půjček!


S běžnými půjčkami je to jako s nákupy v e-shopech

Co se týká podmínek pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, jsou podobné jako při nákupu v e-shopu. Odstoupit můžete do 14 dní, a to bez udání důvodu a také bez sankcí.


Celá půjčka jiná než na bydlení se vaším odstoupením kompletně ruší (stejně jako smlouva o nákupu zboží v e-shopu). Jen vrátíte to, co vám bylo jako úvěr poskytnuto (v hotovosti nebo na účet), plus zákonem stanovené úroky a poplatky, které vypočte poskytovatel – ale zvládnete to i vy sami. 

 

Zákon říká, že spotřebitel vrací po odstoupení následující: 

  • jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru – co vám bylo půjčeno
  • úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok za dny, kdy jste měli peníze u sebe 
  • případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy (což se u většiny běžných úvěrů nestává – týká se hypoték a úvěrů ze staveb. spoření).

Peníze odesíláte zpět do 30 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy, jinými slovy do cca šesti týdnů ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Jen pozor: nejpozději třicátý den od odstoupení už musí mít poskytovatel peníze na svém účtu, proto je odesílejte včas, případně je přineste na pobočku nebo k partnerovi poskytovatele, kde jste si vyzvedávali hotovostní půjčku.

Podívejte se, jak přesně funguje půjčka v hotovosti a bez vlastního účtu“. 

 

U hypoték a úvěrů ze stavebního spoření je ještě podmínka navíc

Odstoupit lze i od smlouvy na spotřebitelský úvěr na bydlení. V tomto případě se přidává ještě jedna podmínka: právo odstoupit od smlouvy o úvěru na bydlení trvá, jen pokud pokud v průběhu lhůty na odstoupení nekoupíte nebo neprodáte nemovitost spojenou s touto smlouvou. Banka či stavební spořitelna dokonce mohou stanovit lhůtu pro odstoupení i delší než 14 dní.

Jako lhůta pro odstoupení od smlouvy od úvěru na bydlení slouží ze zákona těch 14 dní, které klient dostane na rozmyšlenou před podpisem smlouvy. Nesmí být spojena s jakýmikoliv poplatky a nesmí během ní dojít ke změně podmínek, za nichž byl úvěr nabídnut.

Jakmile klient smlouvu o hypotéce nebo úvěru ze stavebního spoření podepíše, vzdává se zákonem garantované možnosti odstoupit od úvěru zdarma. Po podpisu smlouvy lze samozřejmě úvěr na bydlení či rekonstrukci vrátit, ale tady už si banka může účtovat poplatky/sankce za nečerpání.


Ostatní podmínky odstoupení od úvěru na bydlení jsou stejné jako u běžných půjček. Avšak vzhledem k povinným doplňkovým službám, jako je pojištění domu nebo životní pojištění, je nutné myslet i na to, že když se rozhodnete právo na odstoupení uplatnit, mohou i nadále platit vaše další povinnosti spojené s úvěrem – většinou se týkají právě pojištění, ovšem i poplatků na ocenění atd. 

Dodejme, že pojištění nemovitosti a domácnosti lze vypovědět jednou za rok, ale pojištění životní či pojištění úrazové jednou za měsíc – a to při měsíční platbě. Jestliže platíte roční splátku, bude vše o individuální domluvě mezi vámi a pojišťovnou. 

Užitečný TIP pro Vás:

Pokud od půjčky již odstoupit už nemůžete, vyzkoušejte žádost o snížení splátky. U nás si můžete rychle spočítat, o kolik budete mít splátku nižší, když si půjčku prodloužíte třeba o jeden rok.

Spočítat snížení splátek

 

A jak je to s odstoupením od nákupu na splátky?

Nákup na splátky je také spotřebitelskou půjčkou, v zákoně bývá označován jako „vázaný spotřebitelský úvěr“, protože se váže k nákupu konkrétního zboží či služby. I zde je možné od úvěru odstoupit, a to dokonce dvojím způsobem

  • prvním je klasické odstoupení od smlouvy o půjčce, když si obstaráte peníze jinak, takže půjčku už nepotřebujete (a stihnete to do 14 dní od koupě – později už by se jednalo o předčasné splacení, na které se vážou jiné podmínky). Koupenou věc si ale ponecháváte
  • druhým je vrácení koupené věci do 14 dní od jejího pořízení (samozřejmě jen při koupi přes internet). Vrácením zboží automaticky zaniká i samotný úvěr, nicméně informovat poskytovatele o vrácení nákupu je povinností spotřebitele. A pozor, poskytovatel si nevezme peníze zpět od prodejce, nýbrž od vás. 

Ale neděste se, nesmí peníze za zboží požadovat dříve, dokud vy je nedostanete zpět od prodejce. V tomto případě se poskytovatel stává ze zákona ručitelem za kupní cenu – kdyby vám obchod nezaslal peníze za vrácené zboží, pak poskytovatel je tím, kdo dluh uhradí – jinými slovy jej od vás nesmí vymáhat, ale vyřídí si to s prodejcem. 


Za jak dlouho smíte zrušit kontokorent nebo kreditní kartu?

Tyto dvě půjčky, které jsou sjednány na dobu neurčitou, se mohou vypovědět kdykoliv. Jestliže u nich byla sjednána výpovědní doba, běží podle pravidel napsaných ve smlouvě, nesmí však přesáhnout jeden měsíc. Výpověď musí být možná bez poplatků a sankcí.

 

Neobejdete se bez písemné formy

Stejně jako odstoupení od koupě zboží v e-shopu, musí být i odstoupení od půjčky (od všech typů půjčky) oznámeno poskytovateli písemnou formou. Zákon povoluje odeslání odstoupení v poslední den lhůty – takže poskytovateli může dorazit i později. Důležité je zkrátka datum na razítku z pošty, ale povoluje se i odeslání na jiném trvalém nosiči dat. 

Co je trvalý nosič dat? Jeho definici najdete v §3 z. o spotřebitelském úvěru: jde o „jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě“. Podrobnější vysvětlení je k mání například na stránkách ePravo.cz.

A co do odstoupení vlastně napsat? Stačí jednoduchá větička: 

Oznamuji vám, že odstupuji od smlouvy o spotřebitelském úvěru č. … (číslo najdete na vaší smlouvě), a to v zákonné lhůtě 14 dní od jejího podepsání.“ 


Poskytovatel nic neschvaluje – odstoupení musí přijmout

Poskytovatel nebude vaše odstoupení posuzovat – je jeho povinností jej přijmout. Proto vám stačí odstoupení oznámit, nežádáte o něj! Poskytovatel vám neprodleně odpoví, jakou částku je nutné mu zaslat (jistinu plus úroky a případné poplatky, viz výše). 

Proto peníze neodesílejte ihned, ale vyčkejte na jeho odpověď, případně odešlete ihned jistinu plus něco navíc – přeplatek vám poskytovatel musí zapsat zpátky. Rychlým odesláním ušetříte úroky za dny, než se poskytovatel ozve. 

Spočítat si ale můžete navýšení o úroky i sami – jsou to prostě jen procenta, i když za rok. Stačí vám:

  • „vypůjčená částka x úrok / 100“ – a máte roční zúročení.
  • výslednou částku ročního úročení je pak nutné vydělit 360 a vynásobit počtem dní, které jste měli peníze na účtu. Tím získáváte úroky, které je nutné doplatit
  • A proč se dělí 360, nikoliv 365? Většinou se pro zjednodušení počítá s modelem, že všechny měsíce mají 30 dní.

Pro jistotu můžete do oznámení o odstoupení dopsat i následující: „Žádám o vyčíslení úroku, na který by vám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo. Současně vás žádám o potvrzení splacení všech mých závazků z výše uvedené úvěrové smlouvy vůči vaší společnosti.“


Vše ostatní je pak už na poskytovateli. Vrátit se dá i půjčka, kterou jste získali od příbuzných nebo známých. Tu však bude záležet na ujednání, které jste si sepsali do smlouvy. Pokud ve smlouvě žádné nemáte, řídit se budete buď aktuální dohodou (na čem se právě teď domluvíte), nebo ustanoveními občanského zákoníku, v 7. oddílu: zápůjčka. Jak by měla vypadat správně sepsaná smlouva o půjčce v rodině či mezi známými, zjistíte v našem článku Půjčka od příbuzných: pamatujte na smlouvu. Stačí pár řádků.

Užitečný TIP pro Vás:

Nevýhodnou půjčku vracíte - a poohlížíte se po lepší? U nás si snadno a porovnáte nabídky bank i nebankovních společností a rychle vyberete tu nejlepší

Porovnat půjčky

Zdroje: Zákon o spotřebitelském úvěru/ ePravo.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více